Procedure Verklaring van vakbekwaamheid

Deze procedure geldt over het algemeen voor zorgverleners met een diploma behaald in een niet EU-lidstaat of Zwitserland. Alle aanvragers nemen deel aan de algemene kennis- en vaardighedentoets (AKV-toets). Daarnaast doen artsen, tandartsen en verpleegkundigen een aanvullende beroepsinhoudelijke toets (BI-toets). Controleer via de advieswijzer of deze procedure voor uw aanvraag geldt. Pas na het krijgen van een Verklaring van vakbekwaamheid is het voor bepaalde beroepen mogelijk een BIG-registratie aan te vragen.

Stappenplan

Lees het stappenplan op deze pagina goed door voordat u de aanvraag start. Waarschijnlijk moet u eerst nog voorbereidingen treffen voordat u met de aanvraag kunt beginnen.

Verklaring van vakbekwaamheid

Hieronder vindt u de stappen waaruit de procedure bestaat