Verklaring van vakbekwaamheid

Procedure voor de aanvraag verklaring van vakbekwaamheid. Of deze procedure voor u geldt, kunt u zien in de advieswijzer.

Aanvraag indienen

 • Vul het algemene aanvraagformulier in en de beroepsspecifieke bijlage;
 • Print het formulier en onderteken onderdeel 5;
 • Voeg de gevraagde documenten toe. Zie hiervoor onderdeel 6 van het aanvraagformulier. Het is belangrijk dat u alle vereiste documenten invult en opstuurt. Anders kunnen wij uw aanvraag niet in behandeling nemen;
 • Stuur het aanvraagformulier en de gevraagde documenten per post op naar:

  Erkenning buitenlands diploma’s
  CIBG
  Postbus 16114
  2500 BC Den Haag

U ontvangt binnen 2 weken een ontvangstbevestiging. Als er documenten ontbreken, krijgt u hiervan bericht.

Zie ook de factsheet verklaring vakbekwaamheid en de factsheet verklaring vakbekwaamheid voor arts, tandarts en verpleegkundige

Verificatie documenten door Nuffic

De diploma`s en vakkenoverzichten van artsen, verpleegkundigen en tandartsen moeten gecontroleerd worden op echtheid. Dit gebeurt door Nuffic. Stuur bij uw aanvraag een gewone kopie van uw diploma mee. Is uw aanvraag correct en compleet, dan ontvangt u het verzoek om uw originele diploma en vakkenoverzicht op te sturen naar Nuffic. Langsbrengen is ook mogelijk. Nuffic informeert het CIBG over de uitkomst van de controle. U ontvangt uw documenten retour van Nuffic.

Let op! Stuur uw documenten pas ná ons verzoek naar Nuffic. Stuurt u de documenten op eigen initiatief eerder, dan brengt Nuffic kosten in rekening.

Toetsen

Iedereen die in deze procedure zit moet deelnemen aan de algemene kennis- en vaardighedentoets (AKV). Nederlands is het belangrijkste onderdeel van de AKV. Het succesvol afleggen van de AKV is een voorwaarde om verder te kunnen gaan met de beoordelingsprocedure.

Artsen, tandartsen en verpleegkundigen leggen daarnaast ook een beroepsinhoudelijke toets (BI) af. Zo weten we of uw kennis en vaardigheden voldoen aan de Nederlandse opleidingseisen.

Advies

De Commissie Buitenslands Gediplomeerden Volksgezondheid (CBGV) beoordeelt de uitkomsten van de AKV-toets en de BI-toets. U wordt uitgenodigd voor een gesprek met de commissie over het advies en het vervolgtraject.

Als wij het advies van de commissie hebben ontvangen, geven wij aan welk besluit wij van plan zijn te gaan nemen. U kunt hierop binnen 2 weken reageren. Daarna krijgt u het definitieve besluit.

Verklaring van vakbekwaamheid in huis?

Heeft u een verklaring van vakbekwaamheid, dan kunt u uw BIG-registratie starten. Dit geldt alleen voor apothekers, artsen, fysiotherapeuten, GZ-psychologen, psychotherapeuten, tandartsen, verloskundigen en verpleegkundigen.

Voor de overige beroepen geldt dat u met uw erkend diploma in Nederland de beroepstitel mag voeren en zelfstandig het beroep mag uitoefenen.

Nog geen verklaring van vakbekwaamheid?

Als u nog geen verklaring van vakbekwaamheid krijgt, moet u eerst een aanvullende opleiding volgen. Als u dat met succes doet, krijgt u een verklaring van vakbekwaamheid.

Vragen?

Heeft u vragen over het besluit en wat u op grond van dat besluit moet doen? Neem dan contact op met het Klantcontactcentrum. Vermeld hierbij altijd het kenmerk dat op het besluit staat.

Doorlooptijd

12 weken na de beroepsinhoudelijke toets, of 14 weken na de AKV-toets, geven wij aan welk besluit wij van plan zijn te gaan nemen.

Kosten

De aanvraag voor een verklaring van vakbekwaamheid is gratis. Voor de toetsen moet u wel betalen.

Goed om te weten vóór uw aanvraag

Wacht met het doen van een aanvraag tot u de Nederlandse taal voldoende beheerst.

Als u tijdens de procedure nieuwe informatie krijgt, bijvoorbeeld over werkervaring, stuur deze bewijsstukken dan naar ons toe.

Zorg er ook voor dat u weet welke eisen Nederland stelt aan zorgverleners. Het kan zijn dat uw aanvraag niet of niet meteen wordt goedgekeurd. Bijvoorbeeld omdat een aanvullende opleiding of een aanpassingsstage nodig is. Dit verschilt per beroep en per persoon. Een aanvullende opleiding duurt soms meerdere jaren en zorgt voor extra kosten.

Informatiebijeenkomsten

De aanmelding voor de informatiebijeenkomst op 18 oktober is gesloten. De eerstvolgende informatiebijeenkomst is in februari/maart 2019 . Binnenkort kunt u zich via deze pagina aanmelden.