Procedure Verklaring van vakbekwaamheid

Deze procedure geldt over het algemeen voor zorgverleners met een diploma behaald in een niet EU-lidstaat of Zwitserland. Alle aanvragers nemen deel aan de algemene kennis- en vaardighedentoets (AKV-toets). Daarnaast doen artsen, tandartsen en verpleegkundigen een aanvullende beroepsinhoudelijke toets (BI-toets). Lees het stappenplan hieronder goed door zodat u weet wat u kunt verwachten. Pas na het krijgen van een Verklaring van vakbekwaamheid is het voor bepaalde beroepen mogelijk een BIG-registratie aan te vragen (zie stap 11).

The information about recognition of foreign diploma's is also available in English.

Verklaring van vakbekwaamheid

Hieronder vindt u de stappen waaruit de procedure bestaat