Procedure Verklaring van vakbekwaamheid

Deze procedure geldt over het algemeen voor zorgverleners met een diploma behaald in een niet EU-lidstaat of Zwitserland. Artsen, tandartsen en verpleegkundigen moeten een aanvullende beroepsinhoudelijke toets (BI-toets) maken. Lees het stappenplan hieronder goed door zodat u weet wat u kunt verwachten. Pas na het krijgen van een Verklaring van vakbekwaamheid is het voor bepaalde beroepen mogelijk een BIG-registratie aan te vragen (zie stap 9).

The information about recognition of foreign diploma's is also available in English.

Stappenplan

Hieronder vindt u de stappen waaruit de procedure bestaat. U kunt elke stap uitklappen voor informatie over deze stap.