Wilt u met een buitenlands zorgdiploma in Nederland werken? Dat kan alleen als het diploma van gelijkwaardige inhoud en niveau is als een diploma die in Nederland is behaald. Er zijn verschillende procedures. Welke procedure voor u geldt hangt af van het land waarin uw diploma is behaald, uw nationaliteit en uw beroep. Bekijk eerst de video met uitleg over erkenning van een buitenlands diploma. Zo weet u wat u kunt verwachten.

(Een animatie.)

VOICE-OVER: Een buitenlands diploma registreren. Waarom eigenlijk?

Als u met een buitenlands diploma in Nederland wilt werken moet u ook aan de kwaliteitseisen van de Nederlandse zorg voldoen. Dat betekent voor een aantal beroepen een registratie in het BIG-register. Vaak moet het diploma wel eerst worden erkend.

Wat nu? Dat hangt af van de situatie zoals het land waar u het diploma heeft gehaald. Gebruik de advieswijzer, dan weet u precies welke stappen u moet nemen.

Als u patiënten wilt helpen, moet u goed Nederlands spreken. Wacht daarom met uw aanvraag tot uw Nederlands op peil is. Met de advieswijzer weet u aan welke voorwaarden u moet voldoen.

(Een klok geeft een tijd aan.)

Neem de tijd voor goede zorg.

(Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: CIBG. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Beeldtekst: Neem de tijd voor goede zorg.)

De advieswijzer helpt u op weg

Doe de advieswijzer en bekijk wat u moet doen voor erkenning van uw buitenlands diploma. Er zijn 3 mogelijkheden:

  1. automatische erkenning;
  2. erkenning van beroepskwalificaties;
  3. verklaring van vakbekwaamheid.

Start de advieswijzer

De advieswijzer geeft een globaal advies en kan in individuele gevallen afwijken.

Bewijs van taalvaardigheid

Als u in Nederland als zorgverlener gaat werken, is het belangrijk dat u de Nederlandse taal goed beheerst. Zo ontstaan er geen misverstanden tussen u en uw patiënten of cliënten. U heeft daarom een bewijs van taalvaardigheid nodig.

Betrokken partijen

De Commissie Buitenslands Gediplomeerden Volksgezondheid (CBGV) is een onafhankelijke adviescommissie van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De CBGV geeft een inhoudelijk advies over de opleiding. Bij artsen, tandartsen en verpleegkundigen is de uitslag van de toetsen erg belangrijk. Voor alle overige beroepen oordeelt de CBGV op basis van een dossier.

De CBGV kan aangeven dat het diploma op echtheid moet worden onderzocht of dat het onderwijskundig niveau van de gevolgde opleiding moet worden bepaald. NUFFIC beoordeelt de hbo- en universitaire opleidingen. SBB beoordeelt de andere vormen van onderwijs zoals het middelbaar beroepsonderwijs.