Wilt u met een buitenlands zorgdiploma in Nederland werken? Dat kan alleen als het diploma van gelijkwaardige inhoud en niveau is als een diploma dat in Nederland is behaald. Er zijn verschillende procedures. Welke procedure voor u geldt hangt af van het land waarin uw diploma is behaald, uw nationaliteit en uw beroep. Bekijk eerst de video met uitleg over erkenning van een buitenlands diploma. Zo weet u wat u kunt verwachten.

(Een animatie.)

VOICE-OVER: Een buitenlands diploma registreren. Waarom eigenlijk?

Als u met een buitenlands diploma in Nederland wilt werken moet u ook aan de kwaliteitseisen van de Nederlandse zorg voldoen. Dat betekent voor een aantal beroepen een registratie in het BIG-register. Vaak moet het diploma wel eerst worden erkend.

Wat nu? Dat hangt af van de situatie zoals het land waar u het diploma heeft gehaald. Gebruik de advieswijzer, dan weet u precies welke stappen u moet nemen.

Als u patiënten wilt helpen, moet u goed Nederlands spreken. Wacht daarom met uw aanvraag tot uw Nederlands op peil is. Met de advieswijzer weet u aan welke voorwaarden u moet voldoen.

(Een klok geeft een tijd aan.)

Neem de tijd voor goede zorg.

(Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: CIBG. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Beeldtekst: Neem de tijd voor goede zorg.)

De advieswijzer helpt u op weg

Doe eerst de advieswijzer en bekijk welke procedure voor u van toepassing is. De advieswijzer geeft een globaal advies en kan in individuele gevallen afwijken.

Start de advieswijzer

Er zijn 3 procedures:

  1. automatische erkenning;
    Deze produre geldt voor een aantal diploma`s behaald in een EU-lidstaat of Zwitserland. Via deze procedure wordt u ook direct in het BIG-register opgenomen.
  2. erkenning van beroepskwalificaties;
    Deze procedure geldt over het algemeen voor aanvragers met een niet automatisch erkend diploma behaald in een EU-lidstaat of Zwitserland.
  3. verklaring van vakbekwaamheid.
    Deze procedure geldt over het algemeen voor aanvragers met een diploma dat niet behaald is in een EU-lidstaat of Zwitserland

Nederlandse taalvaardigheid

Als u in Nederland als zorgverlener gaat werken, is het belangrijk dat u de Nederlandse taal goed beheerst. Zo ontstaan er geen misverstanden tussen u en uw patiënten of cliënten. In de procedure Verklaring van vakbekwaamis het toetsen van uw  Nederlandse taalvaardigheid een belangrijk onderdeel.  Is de procedure Erkenning beroepskwalificaties op u van toepassing, dan moet u een bewijs van taalvaardigheid aanleveren wanneer u na uw erkenning een aanvraag doet voor BIG-registratie. Bij de procedure Automatisch erkenning moet u meteen een bewijs van taalvaardigheid aanleveren, omdat  u direct ook wordt ingeschreven in het BIG-register.

BIG-registratie

Wilt u aan het werk in een van de 10 BIG-beroepen, dan moet u na erkenning van uw diploma nog registratie in het BIG-register aanvragen. Meer informatie over het aanvragen van een BIG-registratie vindt u op deze website. Alleen na de procedure Automatische erkenning hoeft geen aparte aanvraag gedaan te worden. Is deze procudure positief afgerond, dan bent u ook direct in BIG-regsiter ingeschreven.

Betrokken partijen

De Commissie Buitenslands Gediplomeerden Volksgezondheid (CBGV) is een onafhankelijke adviescommissie van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De CBGV geeft een inhoudelijk advies over de opleiding. Bij artsen, tandartsen en verpleegkundigen is de uitslag van de toetsen erg belangrijk. Voor alle overige beroepen oordeelt de CBGV op basis van een dossier.

De CBGV kan aangeven dat het diploma op echtheid moet worden onderzocht of dat het onderwijskundig niveau van de gevolgde opleiding moet worden bepaald. NUFFIC beoordeelt de hbo- en universitaire opleidingen. SBB beoordeelt de andere vormen van onderwijs zoals het middelbaar beroepsonderwijs.