Brief herregistratie

Heeft u een brief over uw herregistratie ontvangen en heeft u al een aanvraag gedaan óf wilt u niet herregisteren, bijvoorbeeld omdat u gepensioneerd bent? Dan kunt u deze brief negeren. Bekijk de status van uw aanvraag bij 'Mijn BIG-register'.

Vrouwelijke zorgverlener achter computerscherm

Wat betekent een BIG-registratie voor u als zorgverlener?

  • U mag de wettelijk beschermde beroepstitel voeren;
  • Artsen, tandartsen, verpleegkundigen en verloskundigen mogen bepaalde handelingen zelfstandig uitvoeren;
  • U kunt met een buitenlands diploma aan de slag in Nederland;
  • U kunt een opleiding tot specialist volgen;
  • U valt onder het tuchtrecht.