Opnieuw BIG-registreren na doorhaling

Bent u eerder geregistreerd geweest in het BIG-register, maar bent u doorgehaald vanwege niet herregistreren? Dan kunt u opnieuw BIG-registratie aanvragen als dit nodig is. Hiervoor gelden de reguliere herregistratie-eisen van uw beroep op het gebied van werkervaring of scholing. De behandeling van de aanvraag duurt in veel gevallen minder dan 3 weken.

Er kunnen diverse redenen zijn waarom u (tijdelijk) niet meer geregistreerd bent. Het kan zijn dat u in een andere functie werkzaam was waarvoor registratie niet nodig was of u kon niet aan de herregistratie-eisen voldoen. Het kan ook zijn dat u een langere periode in het buitenland in uw beroep heeft gewerkt. Is BIG-registratie weer noodzakelijk, dan is het mogelijk opnieuw een aanvraag te doen. 

Herregistratie-eisen

Voor een aanvraag registratie na doorhaling gelden dezelfde eisen als de herregistratiecriteria waar iedere BIG-geregistreerde zorgverlener elke vijf jaar aan moet voldoen om te herregistreren. Het is mogelijk om te herregistreren op basis van werkervaring of op basis van scholing. Herregisteren op basis van Nederlandse werkervaring, kan alleen als u de afgelopen 5 jaar het vereiste aantal uur in uw beroep heeft gewerkt en als u ten tijden van deze werkervaring een actieve BIG-registratie had. Alleen werkervaringen in de vijf jaar voorafgaand aan de datum waarop u de aanvraag hebt ingediend, mogen meetellen. Bij de meeste aanvragen voor registratie na doorhaling is er echter de afgelopen 5 jaar niet of beperkt in het beroep gewerkt. Alleen opnieuw registreren op basis van scholing is dan mogelijk. U moet in dat geval een Periodiek Registratie Certificaat (PRC) voor uw beroep behalen.

Op de pagina ‘criteria per beroep’  kunt u per beroep meer lezen wat over de geldende werkervarings- en scholingscriteria.

In het buitenland gewerkt?

Heeft u in uw beroep in het buitenland gewerkt, dan is opnieuw registreren op basis van werkervaring ook mogelijk. Deze werkervaring moet dan wel bevoegd zijn opgedaan. Dit betekent dat u tijdens de werkervaring geregistreerd stond in een wettelijk ingesteld register in het land waar u de werkervaring heeft opgedaan. Alleen als er in dat land geen wettelijk register bestaat, telt de werkervaring zonder registratie ook mee. U moet daarnaast aantonen dat er in het buitenland geen bevoegdheidsbeperkingen tegen u van kracht zijn.  Op de pagina Werkervaring in het buitenland’ leest u hier meer over. 

Bewijsstukken bij aanvraag

U moet uw werkervaring of scholing altijd met documenten (bewijsstukken) aantonen. Op de website kunt u via de 'bewijsstukkenadvieswijzer' advies krijgen over welke mogelijke bewijsstukken u in uw situatie kunt aanleveren.

Aanvragen

  • U logt in 'Mijn BIG-register' met DigiD (of met BIG-login als DigiD niet mogelijk is).
  • U gaat naar het aanvraagformulier herregistratie.
  • U vult hier gegevens in over uw werkervaring of scholing.
  • U betaalt €85,-. Na ontvangst van de betaling start de behandeling van uw aanvraag.
  • U ontvangt daarna een brief met het verzoek documenten aan te leveren die uw werkervaring of scholing aantonen.
     

Direct aanvragen