Procedure herregistratie

Ongeveer 6 maanden voor de uiterste herregistratiedatum sturen wij  u een eerste oproep voor herregistratie. Na 3 maanden volgt een herinnering wanneer u op dat moment nog geen aanvraag heeft ingediend. Op deze pagina leggen we uit hoe de herregistratie-procedure globaal verloopt. Uw uiterste herregistratie-datum (UHD) kunt u nakijken in 'Mijn BIG-register'. Vraag uw herregistratie vóór deze datum aan. 

BIG-herregistratie