Procedure herregistratie

Uiterlijk 6 maanden voor de uiterste herregistratiedatum sturen we u een eerste oproep voor herregistratie. Op deze pagina leggen we uit hoe de procedure verloopt en wat u moet doen om zich opnieuw te registeren in het BIG-register.

Status: in behandeling

Wat betekent het als uw aanvraag ‘in behandeling’ is? Wij checken eerst of de betaling ontvangen is. Daarna gaan we met uw aanvraag aan de slag:

Status BIG-register

Heeft u nog geen oproep ontvangen? U kunt wachten met de herregistratie tot u de eerste oproep krijgt. Bekijk uw uiterste herregistratiedatum op Mijn registratie.

Herinnering

Als u niet op de eerste uitnodiging reageert, ontvangt u ongeveer 12 weken voor uw uiterste herregistratiedatum een herinnering. Hierin staat onder andere dat uw inschrijving in het BIG-register wordt doorgehaald als u zich niet herregistreert. Dit bekent dat u na het verstrijken van uw uiterste herregistratie wordt uitgeschreven uit het BIG-register.

Wacht niet tot het laatste moment

Sommige stappen kunnen even duren. Neem dus geen risico en wacht niet tot het laatste moment met het indienen van uw aanvraag tot herregistratie.

Wat gebeurt er als ik niets doe?

Als u geen aanvraag indient, of niet tijdig een aanvraag indient, wordt uw BIG-registratie doorgehaald. U ontvangt dan nu het verstrijken vn uw uiterste heregistratiedatum het definitieve besluit. U staat dan niet meer in het BIG-register ingeschreven. De rechten en plichten van het beroep waarmee u stond ingeschreven gelden dan niet meer voor u. Zonder BIG-registratie mag u uw beroepstitel alleen nog gebruiken als u erbij zet dat u ‘niet praktiserend’ (voluit geschreven) bent.

Niet eens met het besluit tot doorhalen?

Dan kunt u een bezwaar indienen. Onderaan het besluit staat hoe u dit kunt doen. Met een bezwaar stelt u de doorhaling in het BIG-register niet uit. Vanaf de datum die in het besluit staat, bent u niet meer ingeschreven in het BIG-register.

Betaling en kosten

Herregistratie kost € 85. Hiervan is € 65 voor de afhandeling van uw aanvraag en € 20 voor de registratieperiode van 5 jaar.

Ook handig om te weten over uw betaling:

  • Zonder betaling nemen wij uw aanvraag niet in behandeling. Betalen via iDeal is het snelst.
  • In de volgende gevallen krijgt u €20,- teruggestort op uw rekening:
     
    • als uw aanvraag herregistratie niet in behandeling wordt genomen, of
    • als uw aanvraag herregistratie wordt afgewezen, of
    • als u uw aanvraag herregistratie intrekt (voordat wij u een besluit over uw herregistratie hebben verzonden).

Hoe lang duurt de procedure?

Binnen 30 dagen na uw aanvraag en betaling sturen we u bericht. Hierin staat informatie over de afhandeling van uw aanvraag. De afhandeling duurt in totaal maximaal 2 maanden. Zolang uw aanvraag in behandeling is, wordt uw registratie niet doorgehaald.

Selectie voor controle

Het kan zijn dat wij uw aanvraag controleren. We vragen u dan om bewijsstukken van uw werkervaring. Als u bent geselecteerd voor deze controle, krijgt u daarvan apart bericht.

Lees meer

Nieuwe uiterste herregistratiedatum

Na goedkeuring van uw aanvraag voor herregistratie ontvangt u van ons een positief besluit. Uw nieuwe uiterste herregistratiedatum is 5 jaar na de datum van dit besluit. Heeft u ruim voor uw uiterste herregistratiedatum een positief besluit ontvangen? Dat betekent dat uw nieuwe herregistratiedatum is vervroegd.