Modelverklaringen werkervaring

Selectiegewijs vragen we zorgverleners die zich willen herregistreren in het BIG-register om bewijsstukken van hun werkervaring. Welke bewijsstukken dat zijn is afhankelijk van de situatie. U kunt dat als zorgverlener het beste zelf beoordelen. Een mogelijk bewijsstuk is een werkgeversverklaring.

Echtheid van de werkgeversverklaring

Uit de werkgeversverklaring moet blijken dat u als zorgverlener voldoet aan de werkervaringseis. Hiervoor kunt u het sjabloon werkgeversverklaring gebruiken.

Deze werkgeversverklaring moet:

  • volledig zijn ingevuld;
  • afgedrukt zijn op origineel briefpapier van de werkgever en voorzien zijn van een stempel van de werkgever;
  • een handtekening van de contactpersoon bevatten.

Werkgeversverklaring gelijkgestelde werkzaamheden

Heeft u als (praktijk)docent of promovendus gelijkgestelde werkzaamheden verricht? Gebruik dan het sjabloon dat voor u van toepassing is:
 

Verklaring gecombineerde werkzaamheden GZ-psycholoog en psychotherapeut

Bent u zowel aangesteld als gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut? Gebruik dan de verklaring gecombineerde werkzaamheden als uw werkgever geen onderscheid kan maken in de door u gewerkte uren per beroep. Laat deze verklaring invullen en ondertekenen door uw werkgever.

Bent u als zelfstandige werkzaam als zowel gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut? Dan kunt u de modelverklaring voor zelfstandigen gebruiken.

Verklaring werkervaring zelfstandigen

Werkt u als zelfstandige? Dan kunt u de modelverklaring werkervaring zelfstandig beroepsbeoefenaar gebruiken. Laat deze verklaring invullen en ondertekenen door uw accountant of administrateur. De verklaring moet zijn opgesteld door een bij de Kamer van Koophandel geregistreerde accountant of administrateur.