Rekenmodellen vrijgevestigde GZ-psychologen en psychotherapeuten

Om te kunnen herregistreren, moet u als gz-psycholoog of psychotherapeut kunnen aantonen dat u de afgelopen vijf jaar minimaal 3120 uur heeft gewerkt in uw beroep (urennorm). Het rekenmodel ondersteunt u bij het berekenen van het totaal aantal cliëntcontacturen per jaar op basis van het aantal gedeclareerde prestaties en helpt u te bepalen of u voldoet aan de urennorm. De uitkomst kan u ook helpen bij het vaststellen van het juiste moment om uw aanvraag herregistratie in te dienen.