Selectie voor controle en bewijsstukken

Het kan zijn dat wij uw aanvraag controleren. Omdat het niet wenselijk en mogelijk is om iedereen te controleren, gebeurt dit op basis van een steekproef. Bent u geselecteerd, dan vragen wij u om bewijsstukken van uw opgegeven werkervaring of scholing. U krijgt hier apart altijd bericht van nádat wij uw aanvraag hebben ontvangen. Alle aanvragen voor herregistratie waarvan wij de betaling hebben ontvangen, kunnen worden geselecteerd voor controle.

Geselecteerd voor controle?

U ontvangt hierover een brief van ons. In deze brief vragen wij u om binnen 6 weken de bewijsstukken op te sturen. Deze bewijsstukken moeten de in uw aanvraag opgegeven werkervaring of scholing onderbouwen (bewijzen).

Alle werkervaringen binnen en buiten Nederland moeten in ieder geval aan de volgende 3 algemene eisen voldoen:

  • De werkervaring moet zijn opgedaan in de individuele gezondheidszorg (het rechtstreeks bevorderen, genezen, herstellen, bewaken of beoordelen van de gezondheid van individuele personen);
  • de werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen het deskundigheidsgebied van uw beroep;
  • de werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd op het juiste niveau (gelijk aan opleidingsniveau);

Afwijkende situaties: meer informatie in de beoordelingskaders

Sommige werkzaamheden vallen niet onder de wettelijke of reguliere definitie van individuele gezondheidszorg, maar mogen onder bepaalde voorwaarde wel meetellen voor herregistratie. In de beoordelingskaders voor herregistratie is per beroep omschreven wat de voorwaarden voor herregistratie zijn. Soms zijn de grenzen van wat mag meetellen ook niet in elke situatie even helder. In het beoordelingskader van uw beroep zijn daarom een aantal praktijkvoorbeelden opgenomen. Ook vindt u hier een uitgebreidere omschrijving van de voorwaarden om werkzaamheden te mogen meetellen. U vindt de beoordelingskaders ook op deze website.

Welke gegevens per gewerkte periode?

Om uw werkervaring te controleren, hebben wij per gewerkte periode een vast aantal gegevens nodig. Dit betekent dat u per gewerkte periode een of meerdere bewijsstukken (documenten) aanlevert waar de onderstaande gegevens in te vinden. Soms staan alle gegevens in een document soms is het noodzakelijk meerdere stukken op te sturen.

  • in welke functie u in de periode aangesteld was;
  • de start- en einddatum (indien van toepassing) van de periode:
    • Is er geen einddatum, dan moet uit de documenten duidelijk blijken dat u nog steeds werkzaam bent bij deze werkgever/opdrachtgever. 
  • hoeveel uur u totaal in de periode heeft gewerkt;
  • welke werkzaamheden door u zijn uitgevoerd: deze werkzaamheden moeten horen bij het deskundigheidsgebied van uw beroep en te maken hebben met het bevorderen, bewaken of beoordelen van de gezondheid van een individuele personen;
  • op welk niveau deze werkzaamheden zijn uitgevoerd.

Welke bewijsstukken zijn mogelijk?

Bent u geselecteerd  voor controle, dan ontvangt u op basis van de door u ingevulde aanvraaggegevens bij uw brief een advies over documenten die u in uw situatie mogelijk zou kunnen aanleveren als bewijs. U kiest uiteindelijk zelf welke u opstuurt. U kunt ook voorbeelden van veel gebruikte bewijsstukken met een korte toelichting bekijken.
 

Werkt u in loondienst? Een werkgeversverklaring met een functiebeschrijving is dan vaak het handigste bewijs voor uw werkervaring. 
Weet u nog niet of u bent geselecteerd voor controle, maar wilt u wel al weten welke bewijsstukken u mogelijk nodig heeft voor herregistratie? Dan kunt u ook via de online tool een globaal advies krijgen over mogelijke bewijsstukken die u in uw situatie kunt aanleveren.

Hoe kunt u de bewijsstukken aanleveren?

De meeste documenten kunt u up-loaden in 'Mijn-BIG-reister'. Alleen documenten waarvan de echtheid via een waarmerk moet worden gecontroleerd moet u nog wel per post opsturen. Meer informatie over het aanleveren vindt u in de toelichting bewijsstukken aanleveren.

Zijn mijn bewijsstukken aangekomen?

In 'Mijn BIG-register' kunt de status van uw aanvraag herregistratie inzien. Hier ziet u ook of uw bewijsstukken bij ons zijn aangekomen. De bewijsstukken zijn dan toegevoegd aan uw aanvraag onder 'Mijn dossier'.

Behandeltermijn

U hoort binnen 2 maanden na ontvangst van uw bewijsstukken of u voldoet aan de eisen voor herregistreren. Als er informatie ontbreekt en hiervoor aanvullende stukken nodig zijn, dan laten wij u dat weten en vragen wij u dit binnen een bepaalde termijn alsnog aan te leveren. Als we uw aanvraag afwijzen, vertellen we waarom dat zo is.

Herinnering bewijsstukken

Als we na 6 weken nog geen bewijsstukken hebben ontvangen, ontvangt u een herinneringsbrief. Hierin vragen we u nogmaals om de bewijzen aan te leveren. U heeft hiervoor 6 weken de tijd.

Onderneemt u geen actie? Dan ontvangt u na 6 weken het bericht dat we uw aanvraag niet behandelen. U wordt niet opnieuw geregistreerd in het BIG-register. Uw inschrijving wordt automatisch doorgehaald na de uiterste herregistratiedatum.

Uitstel?

Op de genoemde termijnen is alleen uitstel mogelijk als uw uiterste herregistratiedatum (UHD) nog niet is bereikt. Uw verzoek voor uitstel moet u altijd motiveren.

Hoe wordt de selectie voor controle bepaald?

De totale selectie bestaat altijd uit een willekeurige en een gerichte steekproef. Voor de willekeurige steekproef selecteert het systeem binnen alle herregistratieaanvragen volledig willekeurig dossiers voor controle. Iedereen die een aanvraag voor herregistratie indient, kan in deze selectie vallen. Bij elke aanvraag kan dit opnieuw gebeuren. Daarnaast selecteert het systeem gericht herregistratieaanvragen op basis van een aantal loopbaan of functie gerelateerde kenmerken. Dit is de gerichte steekproef. Denk daarbij aan werkervaring opgedaan in het buitenland, de aanwezigheid van tuchtmaatregelen of bepaalde functiekenmerken. Ook kijkt het systeem naar het aantal gewerkte uren en het niveau waarop je hebt gewerkt. 

In de steekproef wordt nooit geselecteerd  op basis van zaken zoals geslacht, afkomst, leeftijd, land van diplomering of andere niet aan de functie of loopbaan gerelateerde kenmerken. Alle dossiers die door het systeem zijn geselecteerd voor controle worden altijd door een mens beoordeeld.

Niet in de selectie voor controle?

Is uw aanvraag niet geselecteerd? Dan krijgt u het besluit waarin staat dat u opnieuw bent geregistreerd. En wat uw nieuwe uiterste herregistratiedatum is.