Selectie voor controle en bewijsstukken

Het kan zijn dat wij uw aanvraag controleren. We vragen u dan om bewijsstukken van uw werkervaring of scholing. Als dit voor u geldt, dan krijgt u daarvan apart bericht nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen. Alle aanvragen voor herregistratie waarvan wij de betaling hebben ontvangen, kunnen automatisch worden geselecteerd.

Geselecteerd voor controle

Is uw aanvraag geselecteerd voor controle? Dan vragen wij u om binnen 6 weken de bewijsstukken op te sturen. De bewijstukken moeten de door u opgegeven werkervaring of scholing onderbouwen.

Alle werkervaringen binnen en buiten Nederland moeten in ieder geval aan de volgende 3 algemene eisen voldoen:

  • De werkervaring moet zijn opgedaan in de individuele gezondheidszorg (het rechtstreeks bevorderen, genezen, herstellen, bewaken of beoordelen van de gezondheid van individuele personen);
  • de werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen het deskundigheidsgebied van uw beroep;
  • de werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd op het juiste niveau (gelijk aan opleidingsniveau);

Afwijkende situaties: meer informatie in de beoordelingskaders

Sommige werkzaamheden vallen niet onder de wettelijke of reguliere definitie van individuele gezondheidszorg, maar mogen onder bepaalde voorwaarde wel meetellen voor herregistratie. In de beoordelingskaders voor herregistratie is omschreven wat de voorwaarden voor herregistratie zijn. Soms zijn de grenzen van wat mag meetellen ook niet in elke situatie even helder. In het beoordelingskader van uw beroep zijn daarom een aantal praktijkvoorbeelden opgenomen. Ook vindt u hier een uitgebreidere omschrijving van de voorwaarden om werkzaamheden te mogen meetellen. U vindt de beoordelingskaders op de website: www.bigregister.nl/criteria-per-beroep.

Welke gegevens moet een bewijstuk bevatten?

Om uw werkervaring te controleren, hebben wij per gewerkte periode een vast aantal gegevens nodig. Dit betekent dat u per gewerkte periode een of meerdere bewijstukken (documenten) aanlevert waar de onderstaande gegevens in te vinden. Soms staan alle gegevens in een document soms is het noodzakelijk meerdere stukken op te sturen.

  • in welke functie u in de periode aangesteld was;
  • de start- en einddatum (indien van toepassing) van de periode:
  • hoeveel uur u totaal in de periode heeft gewerkt;
  • welke werkzaamheden door u zijn uitgevoerd: deze werkzaamheden moeten horen bij het deskundigheidsgebied van uw beroep en te maken hebben met het bevorderen, bewaken of beoordelen van de gezondheid van een individuele personen;
  • op welk niveau deze werkzaamheden zijn uitgevoerd.

Welke bewijsstukken zijn mogelijk?

Bent u geselecteerd  voor controle, dan ontvangt u op basis van de door u ingevulde aanvraaggegevens bij uw brief een advies over documenten die u in uw situatie mogelijk zou kunnen aanleveren als bewijs. U keist uitenlijk zelf welke u opstuurt. 

Weet u nog niet of u bent geselecteerd voor controle, maar wilt u wel al weten welke bewijsstukken u mogelijk nodig heeft voor herregistratie? Dan kunt u ook via de online tool een globaal advies krijgen over mogelijke bewijsstukken die u in uw situatie kunt aanleveren.

Werkt u in loondienst? Een werkgeversverklaring is dan vaak het handigste bewijs voor uw werkervaring.

Hoe kunt u de bewijstukken aanleveren?

De meeste documenten kunt u up-loaden in 'Mijn-BIG-reister'. Alleen documenten waarvan de echtheid via een waarmerk moet worden gecontroleerd moet u nog wel per post opsturen. Meer informatie over het aanleveren vindt u in de toelichting bewijstukken aanleveren.

Zijn mijn bewijstukken aangekomen?

In 'Mijn BIG-register' kunt de status van uw aanvraag herregistratie inzien. Hier ziet u ook of uw bewijsstukken bij ons zijn aangekomen. De bewijstukken zijn dan toegevoegd aan uw aanvraag onder 'Mijn dossier'.

Behandeltermijn

U hoort binnen 2 maanden na ontvangst van uw bewijsstukken of u voldoet aan de eisen voor herregistreren. Als we uw aanvraag afwijzen, vertellen we waarom dat zo is.

Herinnering bewijsstukken

Als we na 6 weken nog geen bewijstukken hebben ontvangen, ontvangt u een herinneringsbrief. Hierin vragen we u nogmaals om de bewijzen aan te leveren. U heeft hiervoor 6 weken de tijd.

Onderneemt u geen actie? Dan ontvangt u na 6 weken het bericht dat we uw aanvraag niet behandelen. U wordt niet opnieuw geregistreerd in het BIG-register. Uw inschrijving wordt automatisch doorgehaald na de uiterste herregistratiedatum.

Uitstel?

Op de genoemde termijnen is alleen uitstel mogelijk als uw uiterste herregistratiedatum (UHD) nog niet is bereikt. Uw verzoek voor uitstel moet u altijd motiveren.

Niet in de selectie voor controle

Is uw aanvraag niet geselecteerd? Dan krijgt u het besluit waarin staat dat u opnieuw bent geregistreerd. En wat uw nieuwe uiterste herregistratiedatum is.