Selectie voor controle en bewijsstukken

Het kan zijn dat wij uw aanvraag controleren. We vragen u dan om bewijsstukken van uw werkervaring. Als dit voor u geldt, dan krijgt u daarvan apart bericht nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen. Alle aanvragen voor herregistratie waarvan wij de betaling hebben ontvangen, kunnen automatisch worden geselecteerd.

Geselecteerd voor controle

Is uw aanvraag geselecteerd voor controle? Dan vragen wij u om binnen 6 weken de bewijzenstukken op te sturen. Om uw werkervaring te controleren, hebben wij per gewerkte periode een vast aantal gegevens nodig. Dit betekent dat u per gewerkte periode een of meerdere bewijstukken (documenten) aanlevert waar de onderstaande gegevens in te vinden. Soms staan alle gegevens in een document soms is het noodzakelijk meerdere stukken op te sturen.

  • in welke functie u in de periode aangesteld was;
  • de start- en einddatum (indien van toepassing) van de periode:
  • hoeveel uur u totaal in de periode heeft gewerkt;
  • welke werkzaamheden door u zijn uitgevoerd: deze werkzaamheden moeten horen bij het deskundigheidsgebied van uw beroep en te maken hebben met het bevorderen, bewaken of beoordelen van de gezondheid van een individuele personen;
  • op welk niveau deze werkzaamheden zijn uitgevoerd.

Welke bewijsstukken?

Via een on-line tool ontvangt u direct advies over de mogelijke bewijsstukken die u in uw situatie kunt aanleveren. Ook in de toelichting bewijsstukken herregistratie ziet u welke bewijsstukken u kunt opsturen. U krijgt geen ontvangstbevestiging van de bewijsstukken. Werkt u in loondienst? Een werkgeversverklaring is dan vaak het handigste bewijs voor uw werkervaring.

'Mijn BIG-register'

U kunt hier de status van uw aanvraag herregistratie inzien. Hier ziet u ook of uw bewijsstukken bij ons zijn aangekomen. De bewijstukken zijn dan toegevoegd aan uw aanvraag onder 'Mijn dossier'.

Hoe kunt u de bewijstukken aanleveren?

De meeste documenten kunt u up-loaden in 'Mijn-BIG-reister'. Documeten waarvan de echtheid via een waarmerk moet worden gecontroleerd moet u nog wel per post opsturen. Meer informatie over het aanleveren vindt u in de toelichting bewijstukken aanleveren.

Behandeltermijn

U hoort binnen 2 maanden na ontvangst van uw bewijsstukken of we u herregistreren. Als we uw aanvraag afwijzen, vertellen we waarom dat zo is.

Herinnering bewijsstukken

Als we na 6 weken nog geen bewijstukken hebben ontvangen, ontvangt u een herinneringsbrief. Hierin vragen we u nogmaals om de bewijzen aan te leveren. U heeft hiervoor 6 weken de tijd.

Onderneemt u geen actie? Dan ontvangt u na 6 weken het bericht dat we uw aanvraag niet behandelen. U wordt niet opnieuw geregistreerd in het BIG-register. Uw inschrijving wordt automatisch doorgehaald na de uiterste herregistratiedatum.

Uitstel?

Op de genoemde termijnen is alleen uitstel mogelijk als uw uiterste herregistratiedatum nog niet is bereikt. Uw verzoek voor uitstel moet u altijd motiveren.

Niet in de selectie voor controle

Is uw aanvraag niet geselecteerd? Dan krijgt u het besluit waarin staat dat u opnieuw bent geregistreerd. En wat uw nieuwe uiterste herregistratiedatum is.