Selectie voor controle en bewijsstukken

Het kan zijn dat wij uw aanvraag controleren. We vragen u dan om bewijsstukken van uw werkervaring. Als dit voor u geldt krijgt u daarvan apart bericht nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen. Alle aanvragen voor herregistratie waarvan wij de betaling hebben ontvangen, kunnen automatisch worden geselecteerd.

Wel in de selectie voor controle

Is uw aanvraag geselecteerd voor controle? Dan vragen wij u om binnen 6 weken de juiste bewijzen op te sturen. In de brief leest u ook de toelichting hierop. Deze stukken moeten altijd per post worden opgestuurd.

Welke bewijsstukken?

In de toelichting bewijsstukken herregistratie ziet u welke bewijsstukken u kunt opsturen. U krijgt geen ontvangstbevestiging van de bewijsstukken. U hoort binnen 2 maanden na ontvangst van uw bewijsstukken of we u herregistreren. Als we uw aanvraag afwijzen, vertellen we waarom dat zo is.

Advieswijzer bewijsstukken herregistratie

U ontvangt hier direct advies over de bewijsstukken in uw situatie.


'Mijn BIG-register'

U kunt hier de status van uw aanvraag herregistratie inzien.  Hier ziet u ook of uw bewijsstukken bij ons zijn aangekomen. De bewijstukken zijn dan toegevoegd aan uw aanvraag onder 'Mijn dossier'

Herinnering bewijsstukken

Als we na 6 weken nog geen bewijzen hebben ontvangen, ontvangt u een herinneringsbrief. Hierin vragen we u nogmaals om de bewijzen aan te leveren. U heeft hiervoor 6 weken de tijd.

Onderneemt u geen actie? Dan ontvangt u na 6 weken het bericht dat we uw aanvraag niet behandelen. U wordt niet opnieuw geregistreerd in het BIG-register. Uw inschrijving wordt automatisch doorgehaald na de uiterste herregistratiedatum.

Op de genoemde termijnen is alleen uitstel mogelijk als uw uiterste herregistratiedatum nog niet is bereikt. Uw verzoek voor uitstel moet u altijd motiveren.

Niet in de selectie voor controle

Is uw aanvraag niet geselecteerd? Dan krijgt u het besluit waarin staat dat u opnieuw bent geregistreerd. En wat uw nieuwe uiterste herregistratiedatum is.