Advies over bewijsstukken

Selectiegewijs vragen we zorgverleners die zich herregistreren om documenten aan te leveren als bewijs van hun werkervaring. Welke bewijsstukken dat zijn is afhankelijk van uw situatie. Tip: kies indien mogelijk voor het bewijs dat de meest recente werkervaring aantoont.  Gebruik de onderstaande adviestool voor advies op maat over bewijsstukken.

Recent aan het register toegevoegde beroepen zijn nog niet verwerkt in de adviestool. Er zijn bestaande beroepen waarvan de adviezen overeen komen met de adviezen voor nieuw beroepen. Physician Assistants kunnen daarom de route Verpleegkundige volgen. Klinisch Technologen de route Arts en Orthopedagoog generalisten de route GZ-psycholoog. 

Voorbeelden en nadere omschrijving werkervaring in de beoordelingskaders

U kunt ook voorbeelden van veel gebruikte bewijsstukken met een korte toelichting bekijken. In de toelichting wordt aangegeven wat wel en niet wordt aangetoond met het voorbeeld.

Beoordelingskaders

In de beoordelingskaders voor herregistratie is omschreven wat de voorwaarden voor herregistratie zijn. Soms zijn grenzen van wat mag meetellen niet in elke situatie even helder. In het beoordelingskader van uw beroep zijn daarom een aantal praktijkvoorbeelden opgenomen. Ook vindt u hier een uitgebreidere omschrijving van de voorwaarden om werkzaamheden te mogen meetellen. U vindt de beoordelingskaders onder Criteria per beroep.