Advies over bewijsstukken

Selectiegewijs vragen we zorgverleners die zich herregistreren om documenten aan te leveren als bewijs van hun werkervaring. Welke bewijsstukken dat zijn is afhankelijk van uw situatie. Tip: kies indien mogelijk voor het bewijs dat de meest recente werkervaring aantoont.  Gebruik de onderstaande adviestool voor advies op maat over bewijsstukken.

Advies bewijsstukken

Advies bewijsstukken herregistratie

Wilt u weten welke bewijsstukken u nodig heeft voor herregistratie? Geef aan wat uw situatie is en ontvang een globaal advies over mogelijke bewijsstukken.

Advieswijzer

Uw bewijsstukken

U bent:

Verpleegkundige


Mogelijk(e) bewijsstuk(ken) die u kunt opsturen:

U bent:

Fysiotherapeut


Mogelijk(e) bewijsstuk(ken) die u kunt opsturen:

 • een recent behaald Periodiek Registratie Certificaat

U bent:

Verloskundige


Mogelijk(e) bewijsstuk(ken) die u kunt opsturen:

 • een recent behaald Periodiek Registratie Certificaat

U bent:

Gezondheidszorgpsycholoog


Mogelijk(e) bewijsstuk(ken) die u kunt opsturen:

U bent:

Psychotherapeut


Mogelijk(e) bewijsstuk(ken) die u kunt opsturen:

 • een recent behaald Periodiek Registratie Certificaat

U bent:

Apotheker


Mogelijk(e) bewijsstuk(ken) die u kunt opsturen:

U bent:

Tandarts


Mogelijk(e) bewijsstuk(ken) die u kunt opsturen:

U bent:

Arts


Mogelijk(e) bewijsstuk(ken) die u kunt opsturen:

U vraagt herregistratie aan op basis van:

Werkervaring


U vraagt herregistratie aan op basis van:

Scholing


Mogelijk(e) bewijsstuk(ken) die u kunt opsturen:

 • een recent behaald Periodiek Registratie Certificaat
 • HBO-V diploma. (Let op: de diplomadatum van het HBO-V diploma bepaalt uw nieuwe uiterste herregistratiedatum)

Lees meer informatie over scholingseis voor uw beroep op deze website

 • een recent behaald Periodiek Registratie Certificaat

Lees meer informatie over scholingseis voor uw beroep op deze website

 • een recent behaald Periodiek Registratie Certificaat

Lees meer informatie over scholingseis voor uw beroep op deze website

 • een recent behaald Periodiek Registratie Certificaat

Lees meer informatie over scholingseis voor uw beroep op deze website

 • een recent behaald Periodiek Registratie Certificaat

Lees meer informatie over scholingseis voor uw beroep op deze website

 • een recent behaald Periodiek Registratie Certificaat

Lees meer informatie over scholingseis voor uw beroep op deze website

 • een recent behaald Periodiek Registratie Certificaat

Lees meer informatie over scholingseis voor uw beroep op deze website

 • een recent behaald Periodiek Registratie Certificaat

Lees meer informatie over scholingseis voor uw beroep op deze website

Uw land van werkervaring:

Nederland

Nederlandse werkervaring telt alleen mee als deze is opgedaan tijdens een actieve BIG-registratie


Uw land van werkervaring:

Nederland en buitenland

Nederlandse werkervaring:

Nederlandse werkervaring telt alleen mee als deze is opgedaan tijdens een actieve BIG-registratie

Buitenlandse werkervaring:

Uw werkervaring in het buitenland mag alleen meetellen voor de herregistratie u tijdens de werkervaring geregistreerd stond in een wettelijk ingesteld register in het land waar werkte. Deze registratie toont u aan door een Certificate of Current Professional Status (CCPS) aan te leveren bij uw aanvraag.

Op onze website vindt u meer informatie over het CCPS en eventuele andere documenten die u moet aanleveren als u in het buitenland heeft gewerkt. Ook vindt u hier een overzicht met bevoegde buitenlandse instanties. Ook vindt u hier informatie over wat u moet doen of aanleveren in de onderstaande uitzonderingssituaties:

 • het land kent geen wettelijk register (voor uw beroep);
 • er wordt geen CCPS afgegeven (voor uw beroep);
 • registratie in het betreffende land is niet verplicht voor uw situatie of functie.

Uw land van werkervaring:

Buitenland

Uw werkervaring in het buitenland mag alleen meetellen voor de herregistratie u tijdens de werkervaring geregistreerd stond in een wettelijk ingesteld register in het land waar werkte. Deze registratie toont u aan door een Certificate of Current Professional Status (CCPS) aan te leveren bij uw aanvraag.

Op onze website vindt u meer informatie over het CCPS en eventuele andere documenten die u moet aanleveren als u in het buitenland heeft gewerkt. Ook vindt u hier een overzicht met bevoegde buitenlandse instanties. Ook vindt u hier informatie over wat u moet doen of aanleveren in de onderstaande uitzonderingssituaties:

 • het land kent geen wettelijk register (voor uw beroep);
 • er wordt geen CCPS afgegeven (voor uw beroep);
 • registratie in het betreffende land is niet verplicht voor uw situatie of functie.

Uw dienstverband:

Loondienst


Uw dienstverband:

Zelfstandig beroepsbeoefenaar


De benodigde informatie per gewerkte periode:

Om uw werkervaring te beoordelen voor herregistratie hebben wij per gewerkte periode altijd de onderstaande gegevens nodig. Soms bevat één document alle gevraagde gegevens. Soms moet u hiervoor meerdere documenten voor opsturen.

 • in welke functie u aangesteld was;
 • de start- en einddatum (indien van toepassing);
 • hoeveel uur u heeft gewerkt;
 • op welk niveau deze werkzaamheden zijn uitgevoerd;
 • welke werkzaamheden door u zijn uitgevoerd.
  Toelichting: Het gaat daarbij om werkzaamheden die worden gerekend tot het deskundigheidsgebied van uw beroep en die vallen onder het bevorderen, bewaken of beoordelen van de gezondheid van een persoon (het leveren van gezondheidszorg aan individuele personen). Zijn er voor uw functie andere werkzaamheden vastgesteld die ook mogen meetellen, dan moeten deze werkzaamheden beschreven zijn in het beoordelingskader.

Mogelijk(e) bewijsstuk(ken):

 • Werkgevers-opdrachtgeversverklaring. Hiermee regelt u het bewijs voor alle criteria voor een periode in een keer.
  Toelichting: Laat het sjabloon werkgevers-opdrachtgeversverklaring invullen en ondertekenen door uw werkgever en voeg een functiebeschrijving als bijlage toe.
 • Eigen verklaring: deze moet altijd mede ondertekent zijn door uw werkgever of opdrachtgever.
 • een arbeidscontract(en) of aanstellingsbesluit(en);
 • eén of meerdere loonstroken;
 • een officiële functiebeschrijving(en);
 • jaaropgave(n).

Let op! is uw functiebenaming niet gelijk aan het beroep waarvoor u herregistratie aanvraagt? Kijk dan in het beoordelingskader https://www.bigregister.nl/herregistratie/documenten voor een uitleg over specifieke werkzaamheden per deskundigheidsgebied.

U werkt als:

Docent of praktijkopleider


Werkzaamheden van docenten of opleiders vallen niet onder de individuele gezondheidszorg, maar mogen onder bepaalde voorwaarden wel meetellen voor herregistratie. Uw werk als docent of opleider mag in de onderstaande situaties meetellen voor herregistratie:

 • U geeft onderwijs dat is gericht op de vaardigheden en competenties voor beroep waarvoor u herregistratie aangevraagd én u dit geeft aan een onderwijsinstelling die opleidt tot een diploma dat recht geeft op inschrijving in het BIG-register voor het beroep waarvoor u herregistratie aanvraagt;
 • U geeft les in de kernvakken van een specialistenopleiding, die opleidt tot een wettelijk erkende specialistentitel ( artikel 14 van de Wet BIG);
 • U geeft les aan een Verpleegkundige Vervolg Opleidingen die is erkend door het College Zorg Opleidingen.

Let op! Het aansturen van/leidinggeven aan docenten mag niet meetellen voor herregistratie.

De benodigde informatie per gewerkte periode:

Om uw werkervaring te beoordelen voor herregistratie hebben wij per gewerkte periode altijd de onderstaande gegevens nodig. Soms bevat één document alle gevraagde gegevens. Soms moet u hiervoor meerdere documenten voor opsturen.

 • in welke functie u aangesteld was;
 • de start- en einddatum (indien van toepassing);
 • hoeveel uur u heeft gewerkt;
 • op welk niveau deze werkzaamheden zijn uitgevoerd;
 • welke werkzaamheden door u zijn uitgevoerd.
  Toelichting: Het gaat in principe om werkzaamheden die worden gerekend tot het deskundigheidsgebied van uw beroep en die vallen onder het bevorderen, bewaken of beoordelen van de gezondheid van een persoon van individuele personen. Zijn er voor uw functie andere werkzaamheden (bijvoorbeeld bij docent of leidinggevende) vastgesteld die ook mogen meetellen, dan moeten deze werkzaamheden beschreven zijn in het beoordelingskader.

Werkzaamheden van docenten of opleiders vallen niet onder de individuele gezondheidszorg, maar mogen onder bepaalde voorwaarden wel meetellen voor herregistratie. Uw werk als docent of opleider mag in de onderstaande situaties meetellen voor herregistratie:

 • U geeft onderwijs dat is gericht op de vaardigheden en competenties voor beroep waarvoor u herregistratie aangevraagd én u dit geeft aan een onderwijsinstelling die opleidt tot een diploma dat recht geeft op inschrijving in het BIG-register voor het beroep waarvoor u herregistratie aanvraagt;
 • U geeft les in de kernvakken van een specialistenopleiding, die opleidt tot een wettelijk erkende specialistentitel ( artikel 14 van de Wet BIG);
 • U geeft les aan een Verpleegkundige Vervolg Opleidingen die is erkend door het College Zorg Opleidingen.

Let op! Het aansturen van/leidinggeven aan docenten mag niet meetellen voor herregistratie.

De benodigde informatie per gewerkte periode:

Om uw werkervaring te beoordelen voor herregistratie hebben wij per gewerkte periode altijd de onderstaande gegevens nodig. Soms bevat één document alle gevraagde gegevens. Soms moet u hiervoor meerdere documenten voor opsturen.

 • in welke functie u aangesteld was;
 • de start- en einddatum (indien van toepassing);
 • hoeveel uur u heeft gewerkt;
 • op welk niveau deze werkzaamheden zijn uitgevoerd;
 • welke werkzaamheden door u zijn uitgevoerd.
  Toelichting: Het gaat in principe om werkzaamheden die worden gerekend tot het deskundigheidsgebied van uw beroep en die vallen onder het bevorderen, bewaken of beoordelen van de gezondheid van een persoon van individuele personen. Zijn er voor uw functie andere werkzaamheden (bijvoorbeeld bij docent of leidinggevende) vastgesteld die ook mogen meetellen, dan moeten deze werkzaamheden beschreven zijn

Mogelijk(e) bewijsstuk(ken) die u kunt opsturen:

 • Werkgeversverklaring voor docenten
  Een voorbeeldmodel van een werkgeversverklaring vindt u op de website.
  Toelichting: Laat het sjabloon invullen en ondertekenen door uw werkgever en voeg een functiebeschrijving als bijlage toe.
 • Werkgeversverklaring voor docenten
  Een voorbeeldmodel van een werkgeversverklaring vindt u op de website.
  Toelichting: Laat het sjabloon invullen en ondertekenen door uw werkgever en voeg een functiebeschrijving als bijlage toe.
 • Werkgeversverklaring voor docenten
  Een voorbeeldmodel van een werkgeversverklaring vindt u op de website.
  Toelichting: Laat het sjabloon invullen en ondertekenen door uw werkgever en voeg een functiebeschrijving als bijlage toe.
 • Werkgeversverklaring voor docenten
  Een voorbeeldmodel van een werkgeversverklaring vindt u op de website.
  Toelichting: Laat het sjabloon invullen en ondertekenen door uw werkgever en voeg een functiebeschrijving als bijlage toe.
 • Werkgeversverklaring voor docenten
  Een voorbeeldmodel van een werkgeversverklaring vindt u op de website.
  Toelichting: Laat het sjabloon invullen en ondertekenen door uw werkgever en voeg een functiebeschrijving als bijlage toe.
 • Werkgeversverklaring voor docenten
  Een voorbeeldmodel van een werkgeversverklaring vindt u op de website.
  Toelichting: Laat het sjabloon invullen en ondertekenen door uw werkgever en voeg een functiebeschrijving als bijlage toe.
 • Werkgeversverklaring voor docenten
  Een voorbeeldmodel van een werkgeversverklaring vindt u op de website.
  Toelichting: Laat het sjabloon invullen en ondertekenen door uw werkgever en voeg een functiebeschrijving als bijlage toe.
 • Werkgeversverklaring voor docenten
  Een voorbeeldmodel van een werkgeversverklaring vindt u op de website.
  Toelichting: Laat het sjabloon invullen en ondertekenen door uw werkgever en voeg een functiebeschrijving als bijlage toe.
 • Werkgeversverklaring voor docenten
  Een voorbeeldmodel van een werkgeversverklaring vindt u op de website.
  Toelichting: Laat het sjabloon invullen en ondertekenen door uw werkgever en voeg een functiebeschrijving als bijlage toe.

U werkt als:

Teamleider, leidinggevende, coördinator of manager


Wanneer u uitvoerende zorgverleners direct aanstuurt, superviseert of coördineert mogen de uren in onder bepaalde voorwaarden meetellen voor herregistratie. U moet aan beide onderstaande voorwaarden voldoen:

 1. Uw medewerkers voeren werkzaamheden uit die direct te maken met het bevorderen, bewaken of beoordelen van de gezondheid van individuele personen.
 2. Uw medewerkers zijn BIG-geregistreerde zorgverleners binnen de beroepsgroep waarvoor u zelf ook herregistratie aanvraagt.

De benodigde informatie per gewerkte periode:

Om uw werkervaring te beoordelen voor herregistratie hebben wij per gewerkte periode altijd de onderstaande gegevens nodig. Soms bevat één document (bewijsstuk) alle gevraagde gegevens. Soms zijn hier meerdere documenten voor nodig.

 • in welke functie u aangesteld was;
 • de start- en einddatum (indien van toepassing);
 • hoeveel uur u heeft gewerkt;
 • op welk niveau deze werkzaamheden zijn uitgevoerd;
 • welke werkzaamheden door u zijn uitgevoerd.
  Toelichting: Het gaat daarbij om werkzaamheden die worden gerekend tot het deskundigheidsgebied van uw beroep en die vallen onder het bevorderen, bewaken of beoordelen van de gezondheid van een persoon (het leveren van gezondheidszorg aan individuele personen.Zijn er voor uw functie andere werkzaamheden vastgesteld die ook mogen meetellen, dan moeten deze werkzaamheden beschreven zijn in het beoordelingskader.

Mogelijk(e) bewijsstuk(ken) die u kunt opsturen:

U werkt als:

Promovendus of onderzoeker


Onderzoek of promoveren wordt in principe niet gerekend tot individuele gezondheidszorg. Onder bepaalde voorwaarde mogen deze werkzaamheden toch meegeteld worden voor herregistratie.


Voorwaarden voor onderzoeker:

 • er moet sprake zijn van proefpersonen bij het onderzoek;
 • deze personen worden individueel begeleid door de zorgverlener;
 • de zorgverlener moet de gezondheidstoestand van de proefpersonen bewaken en zo nodig actie ondernemen en/of de zorgverlener voert voorbehouden handelingen uit in de vorm van het afnemen van bloed ten behoeve van geneesmiddelenbereiding of transfusie of in de vorm van het wegnemen van weefsel bij overledenen;

Mogelijk(e) bewijsstuk(ken) die u kunt opsturen:

 • Werkgevers-opdrachtgeversverklaring ingevuld en ondertekent door werkgever of opdrachtgever. Deze verklaring vult u aan met:
  • Een functieomschrijving
  • Kopie van het oordeel over het onderzoek van een geaccrediteerde Medisch Ethische Toetsingscommissie (METC/CCMO) aangevuld met een verklaring van de eindverantwoordelijke van het onderzoeksproject het aantal uur wordt aangegeven dat de zorgverlener binnen het onderzoek bezig is met het individueel begeleiden van proefpersonen en het uitvoeren van de hierboven genoemde handelingen

Gebruikt u een eigen werkgevers-opdrachtgeversverklaring, dan moet deze de onderstaande gegevens bevatten:

 • in welke functie u aangesteld was;
 • de start- en einddatum (indien van toepassing);
 • hoeveel uur u heeft gewerkt;
 • op welk niveau deze werkzaamheden zijn uitgevoerd;
 • welke werkzaamheden door u zijn uitgevoerd.
 • handtekening werkgever of opdrachtgever.

Voorwaarden voor promovendus:

 • Uw promotieonderzoek moet beroepsinhoudelijk relevant zijn het voor beroep waarvoor u herregistratie aanvraagt of daar voldoende raakvlakken mee hebben. Uw voert uw promotieonderzoek uit binnen een voor het vakgebied relevante instelling.

Mogelijk(e) bewijsstuk(ken) die u kunt opsturen:

 • Een goedgekeurd promotieonderzoeksvoorstel ondertekent door een aan een universiteit verbonden promotor in combinatie met een werkgeversverklaring.

De verklaring moet de onderstaande gegevens bevatten:

 • de naam, geboortedatum en BIG-nummer van de promovendus;
 • de naam van de instelling waar het promotieonderzoek wordt uitgevoerd;
 • de datum aanvang van het promotieonderzoek;
 • de verwachtte promotiedatum (einddatum);
 • het aantal uur per week;
 • de naam van de promotor en de universiteit waaraan de promotor is verbonden.

U werkt als:

Profielarts


Mogelijk(e) bewijsstuk(ken):

 • Inschrijving in het profielregister.

Wij controleren uw registratie rechtstreeks in het profielregister van de KNMG.

Uitzonderingen

Inschrijving in het profielregister geldt niet als bewijsstuk als:

 1. U ingeschreven staat met het profiel ‘beleid en advies KNMG’;
 2. er sprake is van een werkonderbreking van twee jaar of meer;
 3. er sprake is van gelijkgestelde werkervaring.

In deze situaties moet u de opgedane werkervaring zelf met andere bewijsstukken te onderbouwen. Deze bewijsstuk(ken) moet(en) aantonen dat u minimaal 2080 uren werkzaamheden hebt uitgevoerd die zijn gericht op het bevorderen, bewaken of beoordelen van de gezondheid van een persoon (individuele gezondheidszorg).

De benodigde gegevens per periode:

Per gewerkte periode hebben wij altijd de onderstaande gegevens nodig. Soms bevat één document (bewijsstuk) alle gevraagde gegevens. Soms zijn hier meerderen documenten voor nodig.

 • in welke functie u aangesteld was;
 • de start- en einddatum;
 • hoeveel uur u heeft gewerkt;
 • op welk niveau deze werkzaamheden zijn uitgevoerd;
 • welke werkzaamheden door u zijn uitgevoerd.
  Toelichting: Het gaat daarbij om werkzaamheden die worden gerekend tot het deskundigheidsgebied van uw beroep en die vallen onder het bevorderen, bewaken of beoordelen van de gezondheid van een persoon (het leveren van gezondheidszorg aan individuele personen.
 • Zijn er voor uw functie andere werkzaamheden vastgesteld die ook mogen meetellen, dan moeten deze werkzaamheden beschreven zijn.

Mogelijk(e) bewijsstuk(ken):

 • Werkgevers-opdrachtgeversverklaring. Hiermee regelt u het bewijs voor alle criteria voor een periode in een keer.
  Toelichting: Laat het sjabloon werkgevers-opdrachtgeversverklaring invullen en ondertekenen door uw werkgever en voeg een functiebeschrijving als bijlage toe.
 • Eigen verklaring: deze moet altijd mede ondertekent zijn door uw werkgever of opdrachtgever.
 • een arbeidscontract(en) of aanstellingsbesluit(en);
 • eén of meerdere loonstroken;
 • een officiële functiebeschrijving(en);
 • jaaropgave(n).

U werkt als:

Specialist in opleiding


Uw inschrijving in het opleidingsregister is in de meeste situaties het bewijs dat u voldoet aan de eisen voor herregistratie. Registratie in een relevant opleidingsregister in Nederland betekent namelijk dat u in voldoende mate beschikt over de kerncompetenties voor het basisberoep.

Mogelijk(e) bewijsstuk(ken) die u kunt opsturen:

 • Inschrijving in het Nederlands opleidingenregister voor specialisten.
Toelichting voor gezondheidszorgpsychologen, apothekers en verpleegkundigen

Wij controleren uw registratie rechtstreeks in het opleidingenregister. U hoeft niets op te sturen.

Toelichting voor tandartsen

U moet een actuele kopie van het inschrijvingsbewijs in het opleidingenregister opsturen. U kunt dit opvragen bij de Registratiecommissie Tandheelkundige Specialismen (RTS).

Uitzonderingen

Bewijs van inschrijving geldt niet als bewijsstuk als:

 • u inmiddels andere (gelijkgestelde) werkzaamheden uitvoert (zoals bijvoorbeeld lesgeven, leidinggeven of coördineren). U moet dan de opgedane werkervaring zelf met andere bewijsstukken te onderbouwen. Wij verwijzen u voor advies over de bewijstukken naar andere onderdelen van deze adviestool (zoals docent/praktijkopleider of teamleider/leidinggevende/ coördinator/manager)
 • u een werkonderbreking van twee jaar of meer heeft.
 • er sprake is van een opleidingstraject in het buitenland

Voor een volledig advies over de mogelijke bewijsstukken in deze situaties gaat u in deze advieswijzer het beroep waarvoor u herregistratie aanvraagt (bijvoorbeeld arts of tandarts).

U werkt als:

Profielarts in opleiding of specialist in opleiding


Uw inschrijving in het opleidingsregister is in de meeste situaties het bewijs dat u voldoet aan de eisen voor herregistratie. Registratie in een relevant opleidingsregister in Nederland betekent namelijk dat u in voldoende mate beschikt over de kerncompetenties voor het basisberoep.

Mogelijke bewijsstukken

 • Inschrijving in het Nederlands opleidingenregister voor specialisten
Specialisten en profielartsen

Rechtstreekse controle in het opleidingsregister door BIG-register. U hoeft niets op te sturen.
Toelichting: Wij controleren uw registratie rechtstreeks in het opleidingenregister. U hoeft niets op te sturen.

Kaakchirurgen (MKA) in opleiding

Inschrijving in het Nederlands opleidingenregister voor specialisten.

Uitzonderingen

Bewijs van inschrijving geldt niet als bewijsstuk als:

 • u bent profielarts in opleiding met het profiel “beleid en advies KNMG”
 • u inmiddels andere (gelijkgestelde) werkzaamheden uitvoert (zoals bijvoorbeeld lesgeven, leidinggeven of coördineren). U moet dan de opgedane werkervaring zelf met andere bewijsstukken te onderbouwen. Wij verwijzen u voor advies over de bewijstukken naar andere onderdelen van deze adviestool (zoals docent/praktijkopleider of teamleider/leidinggevende/ coördinator/manager)
 • u een werkonderbreking van twee jaar of meer heeft.
 • er sprake is van een opleidingstraject in het buitenland

Voor een volledig advies over de mogelijke bewijsstukken in deze situaties gaat u in deze advieswijzer het beroep waarvoor u herregistratie aanvraagt (bijvoorbeeld arts of tandarts).

U werkt als:

PGB-zorgverlener


Werkzaamheden als PGB zorgverlener mogen meetellen voor herregistratie als u kunt aantonen dat ze voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • ze liggen op het gebied van de individuele gezondheidszorg;
  Toelichting: het rechtstreeks bevorderen, genezen, herstellen, bewaken of beoordelen van de gezondheid van individuele personen.;
 • ze vallen binnen het deskundigheidsgebied van het beroep waarvoor herregistratie wordt aangevraagd;
 • ze worden minstens op hetzelfde niveau uitgevoerd als het niveau van de opleiding van het beroep waarvoor herregistratie wordt aangevraagd.

De benodigde informatie per gewerkte periode:

Om uw werkervaring te beoordelen voor herregistratie hebben wij per gewerkte periode altijd de onderstaande gegevens nodig. Soms bevat één document alle gevraagde gegevens. Soms moet u hiervoor meerdere documenten voor opsturen.

 • in welke functie u aangesteld was;
 • de start- en einddatum (indien van toepassing);
 • hoeveel uur u heeft gewerkt;
 • op welk niveau deze werkzaamheden zijn uitgevoerd;
 • welke werkzaamheden door u zijn uitgevoerd.
  Toelichting: Het gaat daarbij om werkzaamheden die worden gerekend tot het deskundigheidsgebied van uw beroep en die vallen onder het bevorderen, bewaken of beoordelen van de gezondheid van een persoon (het leveren van gezondheidszorg aan individuele personen. Zijn er voor uw functie andere werkzaamheden vastgesteld die ook mogen meetellen, dan moeten deze werkzaamheden beschreven zijn in het beoordelingskader.

Mogelijk(e) bewijsstuk(ken):

 • Verklaring van uw opdrachtgever/maatschaplid
 • Zorgovereenkomst(en). Hiermee toont u de categorie van de werkzaamheden en eventueel het aantal uren aan.
 • Zorgplan(nen). Hiermee toont u de inhoud van uw werkzaamheden aan.
 • Salarisstroken Sociale Verzekeringsbank (SVB)
 • Verklaring van een erkende accountant of administratiekantoor over het aantal gewerkte uren. U kunt eventueel dit voorbeeldmodel van een verklaring gebruiken.
  Toelichting: als u de verklaring laat opstellen door een Nederlandse accountant of administratiekantoor, moet het bedrijf geregistreerd staan bij de KVK.

U werkt als:

PGB-zorgverlener


Werkzaamheden als PGB zorgverlener mogen meetellen voor herregistratie als u kunt aantonen dat ze voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • ze liggen op het gebied van de individuele gezondheidszorg;
  Toelichting: het rechtstreeks bevorderen, genezen, herstellen, bewaken of beoordelen van de gezondheid van individuele personen.;
 • ze vallen binnen het deskundigheidsgebied van het beroep waarvoor herregistratie wordt aangevraagd;
 • ze worden minstens op hetzelfde niveau uitgevoerd als het niveau van de opleiding van het beroep waarvoor herregistratie wordt aangevraagd.

De benodigde informatie per gewerkte periode:

Om uw werkervaring te beoordelen voor herregistratie hebben wij per gewerkte periode altijd de onderstaande gegevens nodig. Soms bevat één document alle gevraagde gegevens. Soms moet u hiervoor meerdere documenten voor opsturen.

 • in welke functie u aangesteld was;
 • de start- en einddatum (indien van toepassing);
 • hoeveel uur u heeft gewerkt;
 • op welk niveau deze werkzaamheden zijn uitgevoerd;
 • welke werkzaamheden door u zijn uitgevoerd.
  Toelichting: Het gaat daarbij om werkzaamheden die worden gerekend tot het deskundigheidsgebied van uw beroep en die vallen onder het bevorderen, bewaken of beoordelen van de gezondheid van een persoon (het leveren van gezondheidszorg aan individuele personen. Zijn er voor uw functie andere werkzaamheden vastgesteld die ook mogen meetellen, dan moeten deze werkzaamheden beschreven zijn in het beoordelingskader.

Mogelijk(e) bewijsstuk(ken):

 • Ondertekende verklaring van uw opdrachtgever waarin staat hoeveel uur er is ingekocht voor verpleging en verzorging en wat daar voor is betaald
 • Zorgovereenkomst(en). Hiermee toont u de categorie van de werkzaamheden en eventueel het aantal uren aan.
 • Zorgplan(nen). Hiermee toont u de inhoud van uw werkzaamheden aan.
 • Salarisstroken Sociale Verzekeringsbank (SVB)
 • Verklaring van een erkende accountant of administratiekantoor over het aantal gewerkte uren. U kunt eventueel dit voorbeeldmodel van een verklaring gebruiken.
  Toelichting: als u de verklaring laat opstellen door een Nederlandse accountant of administratiekantoor, moet het bedrijf geregistreerd staan bij de KVK.

U werkt als:

Vrijwilliger


Mogelijk(e) bewijsstuk(ken) die u kunt opsturen:

 • Verklaring van de vrijwilligersorganisatie
 • Verklaring van de huisarts
 • Vrijwilligersovereenkomst

U werkt als:

Onderzoeker


Onderzoek wordt niet gerekend tot individuele gezondheidszorg. Als er sprake is van onderzoek waarbij proefpersonen betrokken zijn, mogen werkzaamheden onder voorwaarden (gedeeltelijk) wel worden meegerekend.

Deze voorwaarden zijn:
 • er moet sprake zijn van proefpersonen bij het onderzoek;
 • deze personen worden individueel begeleid door de zorgverlener;
 • de zorgverlener moet de gezondheidstoestand van de proefpersonen bewaken en zo nodig actie ondernemen en/of de zorgverlener voert voorbehouden handelingen uit in de vorm van het afnemen van bloed ten behoeve van geneesmiddelenbereiding of transfusie of in de vorm van het wegnemen van weefsel bij overledenen;
 • er is sprake van relevant promotieonderzoek dat past binnen het deskundigheidsgebied van het beroep of daar voldoende raakvlakken mee heeft.

Let op! Bent u aangesteld als onderzoeker, maar voert u promotiewerkzaamheden uit, dan kiest u het onderdeel promovendus in deze adviestool voor advies over bewijsstukken.

Mogelijke bewijsstukken:

 • Kopie van het oordeel over het onderzoek van een geaccrediteerde Medisch Ethische Toetsingscommissie (METC/CCMO) aangevuld met een werkgeversverklaring en een functiebeschrijving waaruit blijkt dat voor het onderzoek de BIG-registratie nodig is.
 • Kopie van het oordeel over het onderzoek van een geaccrediteerde Medisch Ethische Toetsingscommissie (METC/CCMO) aangevuld met een verklaring van de eindverantwoordelijke van het onderzoeksproject waarin per periode het aantal uur wordt aangegeven dat de zorgverlener binnen het onderzoek bezig is met het individueel begeleiden van proefpersonen en het uitvoeren van de hierboven genoemde handelingen.

De benodigde informatie per gewerkte periode:

Om uw werkervaring te beoordelen voor herregistratie hebben wij per gewerkte periode altijd de onderstaande gegevens nodig. Soms bevat één document alle gevraagde gegevens. Soms moet u hiervoor meerdere documenten voor opsturen.

 • in welke functie u aangesteld was;
 • de start- en einddatum (indien van toepassing);
 • hoeveel uur u heeft gewerkt;
 • op welk niveau deze werkzaamheden zijn uitgevoerd;
 • welke werkzaamheden door u zijn uitgevoerd.
  Toelichting: Het gaat daarbij om werkzaamheden die worden gerekend tot het deskundigheidsgebied van uw beroep en die vallen onder het bevorderen, bewaken of beoordelen van de gezondheid van een persoon (het leveren van gezondheidszorg aan individuele personen. Zijn er voor uw functie andere werkzaamheden vastgesteld die ook mogen meetellen, dan moeten deze werkzaamheden beschreven zijn in het beoordelingskader.

Mogelijk(e) bewijsstuk(ken) die u kunt opsturen:

 • Verklaring van uw opdrachtgever/maatschaplid
  Toelichting: In deze verklaring verklaart uw opdrachtgever het aantal gewerkte uren, de functie, de inhoud van uw werkzaamheden (welk deskundigheidsgebied) en het niveau waarop deze zijn uitgevoerd.
 • Zelf opgestelde verklaring mede ondertekent door uw erkende accountant, erkende administrateur, opdrachtgever of maatschaplid.
 • Overzicht/uitdraai van de bij de zorgverzekeraar/medische factureerservice gedeclareerde behandelingen.
 • Zorgovereenkomsten of zorgcontract
  Toelichting: hierin staat o.a. beschreven welke diensten van u voor een bepaalde of onbepaalde periode zijn afgenomen. Levert u ook PGB-zorg, dan moet u ook altijd het zorgplan erbij aanleveren.
 • Uitdraai uit uw medisch administratief software systeem zoals bijvoorbeeld Conexus
  Toelichting: Als een rechtstreekse uitdraai niet mogelijk is, kunt u bijvoorbeeld ook printscreens maken. Hierop moet de naam van het systeem, uw naam, de periode, de behandeling en het aantal gewerkte uren zichtbaar zijn. Een uitdraai in Excel is niet toegestaan. U kunt ook contact opnemen met uw softwareleverancier om de mogelijkheden te bespreken.
 • Verklaring van een erkende accountant of administratiekantoor over het aantal gewerkte uren. U kunt eventueel dit voorbeeldmodel van een verklaring gebruiken.
  Toelichting: als u de verklaring laat opstellen door een Nederlandse accountant of administratiekantoor, moet het bedrijf geregistreerd staan bij de KVK.
 • Verklaring van uw opdrachtgever/maatschaplid
  Toelichting: In deze verklaring verklaart uw opdrachtgever het aantal gewerkte uren, de functie, de inhoud van uw werkzaamheden (welk deskundigheidsgebied) en het niveau waarop deze zijn uitgevoerd.
 • Zelf opgestelde verklaring mede ondertekent door uw erkende accountant, erkende administrateur, opdrachtgever of maatschaplid.
 • Overzicht/uitdraai van de bij de zorgverzekeraar/medische factureerservice gedeclareerde behandelingen.
 • Zorgovereenkomsten of zorgcontract
  Toelichting: hierin staat o.a. beschreven welke diensten van u voor een bepaalde of onbepaalde periode zijn afgenomen. Levert u ook PGB-zorg, dan moet u ook altijd het zorgplan erbij aanleveren.
 • Uitdraai uit uw medisch administratief software systeem zoals bijvoorbeeld Conexus
  Toelichting: Als een rechtstreekse uitdraai niet mogelijk is, kunt u bijvoorbeeld ook printscreens maken. Hierop moet de naam van het systeem, uw naam, de periode, de behandeling en het aantal gewerkte uren zichtbaar zijn. Een uitdraai in Excel is niet toegestaan. U kunt ook contact opnemen met uw softwareleverancier om de mogelijkheden te bespreken.
 • Verklaring van een erkende accountant of administratiekantoor over het aantal gewerkte uren. U kunt eventueel dit voorbeeldmodel van een verklaring gebruiken.
  Toelichting: als u de verklaring laat opstellen door een Nederlandse accountant of administratiekantoor, moet het bedrijf geregistreerd staan bij de KVK.
 • Verklaring van uw opdrachtgever/maatschaplid
  Toelichting: In deze verklaring verklaart uw opdrachtgever het aantal gewerkte uren, de functie, de inhoud van uw werkzaamheden (welk deskundigheidsgebied) en het niveau waarop deze zijn uitgevoerd.
 • Zelf opgestelde verklaring mede ondertekent door uw erkende accountant, erkende administrateur, opdrachtgever of maatschaplid.
 • Overzicht/uitdraai van de bij de zorgverzekeraar/medische factureerservice gedeclareerde behandelingen.
 • Zorgovereenkomsten of zorgcontract
  Toelichting: hierin staat o.a. beschreven welke diensten van u voor een bepaalde of onbepaalde periode zijn afgenomen. Levert u ook PGB-zorg, dan moet u ook altijd het zorgplan erbij aanleveren.
 • Uitdraai uit uw medisch administratief software systeem zoals bijvoorbeeld Conexus
  Toelichting: Als een rechtstreekse uitdraai niet mogelijk is, kunt u bijvoorbeeld ook printscreens maken. Hierop moet de naam van het systeem, uw naam, de periode, de behandeling en het aantal gewerkte uren zichtbaar zijn. Een uitdraai in Excel is niet toegestaan. U kunt ook contact opnemen met uw softwareleverancier om de mogelijkheden te bespreken.
 • Verklaring van een erkende accountant of administratiekantoor over het aantal gewerkte uren. U kunt eventueel dit voorbeeldmodel van een verklaring gebruiken.
  Toelichting: als u de verklaring laat opstellen door een Nederlandse accountant of administratiekantoor, moet het bedrijf geregistreerd staan bij de KVK.
 • Verklaring van uw opdrachtgever/maatschaplid
  Toelichting: In deze verklaring verklaart uw opdrachtgever het aantal gewerkte uren, de functie, de inhoud van uw werkzaamheden (welk deskundigheidsgebied) en het niveau waarop deze zijn uitgevoerd.
 • Zelf opgestelde verklaring mede ondertekent door uw erkende accountant, erkende administrateur, opdrachtgever of maatschaplid.
 • Overzicht/uitdraai van de bij de zorgverzekeraar/medische factureerservice gedeclareerde behandelingen.
 • Zorgovereenkomsten of zorgcontract
  Toelichting: hierin staat o.a. beschreven welke diensten van u voor een bepaalde of onbepaalde periode zijn afgenomen. Levert u ook PGB-zorg, dan moet u ook altijd het zorgplan erbij aanleveren.
 • Uitdraai uit uw medisch administratief software systeem zoals bijvoorbeeld Conexus
  Toelichting: Als een rechtstreekse uitdraai niet mogelijk is, kunt u bijvoorbeeld ook printscreens maken. Hierop moet de naam van het systeem, uw naam, de periode, de behandeling en het aantal gewerkte uren zichtbaar zijn. Een uitdraai in Excel is niet toegestaan. U kunt ook contact opnemen met uw softwareleverancier om de mogelijkheden te bespreken.
 • Verklaring van een erkende accountant of administratiekantoor over het aantal gewerkte uren. U kunt eventueel dit voorbeeldmodel van een verklaring gebruiken.
  Toelichting: als u de verklaring laat opstellen door een Nederlandse accountant of administratiekantoor, moet het bedrijf geregistreerd staan bij de KVK.
 • Verklaring van uw opdrachtgever/maatschaplid
  Toelichting: In deze verklaring verklaart uw opdrachtgever het aantal gewerkte uren, de functie, de inhoud van uw werkzaamheden (welk deskundigheidsgebied) en het niveau waarop deze zijn uitgevoerd.
 • Zelf opgestelde verklaring mede ondertekent door uw erkende accountant, erkende administrateur, opdrachtgever of maatschaplid.
 • Overzicht/uitdraai van de bij de zorgverzekeraar/medische factureerservice gedeclareerde behandelingen.
 • Zorgovereenkomsten of zorgcontract
  Toelichting: hierin staat o.a. beschreven welke diensten van u voor een bepaalde of onbepaalde periode zijn afgenomen. Levert u ook PGB-zorg, dan moet u ook altijd het zorgplan erbij aanleveren.
 • Uitdraai uit uw medisch administratief software systeem zoals bijvoorbeeld Conexus
  Toelichting: Als een rechtstreekse uitdraai niet mogelijk is, kunt u bijvoorbeeld ook printscreens maken. Hierop moet de naam van het systeem, uw naam, de periode, de behandeling en het aantal gewerkte uren zichtbaar zijn. Een uitdraai in Excel is niet toegestaan. U kunt ook contact opnemen met uw softwareleverancier om de mogelijkheden te bespreken.
 • Verklaring van een erkende accountant of administratiekantoor over het aantal gewerkte uren. U kunt eventueel dit voorbeeldmodel van een verklaring gebruiken.
  Toelichting: als u de verklaring laat opstellen door een Nederlandse accountant of administratiekantoor, moet het bedrijf geregistreerd staan bij de KVK.
 • Verklaring van uw opdrachtgever/maatschaplid
  Toelichting: In deze verklaring verklaart uw opdrachtgever het aantal gewerkte uren, de functie, de inhoud van uw werkzaamheden (welk deskundigheidsgebied) en het niveau waarop deze zijn uitgevoerd.
 • Zelf opgestelde verklaring mede ondertekent door uw erkende accountant, erkende administrateur, opdrachtgever of maatschaplid.
 • Overzicht/uitdraai van de bij de zorgverzekeraar/medische factureerservice gedeclareerde behandelingen.
 • Zorgovereenkomsten of zorgcontract
  Toelichting: hierin staat o.a. beschreven welke diensten van u voor een bepaalde of onbepaalde periode zijn afgenomen. Levert u ook PGB-zorg, dan moet u ook altijd het zorgplan erbij aanleveren.
 • Uitdraai uit uw medisch administratief software systeem zoals bijvoorbeeld Conexus
  Toelichting: Als een rechtstreekse uitdraai niet mogelijk is, kunt u bijvoorbeeld ook printscreens maken. Hierop moet de naam van het systeem, uw naam, de periode, de behandeling en het aantal gewerkte uren zichtbaar zijn. Een uitdraai in Excel is niet toegestaan. U kunt ook contact opnemen met uw softwareleverancier om de mogelijkheden te bespreken.
 • Verklaring van een erkende accountant of administratiekantoor over het aantal gewerkte uren. U kunt eventueel dit voorbeeldmodel van een verklaring gebruiken.
  Toelichting: als u de verklaring laat opstellen door een Nederlandse accountant of administratiekantoor, moet het bedrijf geregistreerd staan bij de KVK.
 • Verklaring van uw opdrachtgever/maatschaplid
  Toelichting: In deze verklaring verklaart uw opdrachtgever het aantal gewerkte uren, de functie, de inhoud van uw werkzaamheden (welk deskundigheidsgebied) en het niveau waarop deze zijn uitgevoerd.
 • Zelf opgestelde verklaring mede ondertekent door uw erkende accountant, erkende administrateur, opdrachtgever of maatschaplid.
 • Overzicht/uitdraai van de bij de zorgverzekeraar/medische factureerservice gedeclareerde behandelingen.
 • Zorgovereenkomsten of zorgcontract
  Toelichting: hierin staat o.a. beschreven welke diensten van u voor een bepaalde of onbepaalde periode zijn afgenomen. Levert u ook PGB-zorg, dan moet u ook altijd het zorgplan erbij aanleveren.
 • Uitdraai uit uw medisch administratief software systeem zoals bijvoorbeeld Conexus
  Toelichting: Als een rechtstreekse uitdraai niet mogelijk is, kunt u bijvoorbeeld ook printscreens maken. Hierop moet de naam van het systeem, uw naam, de periode, de behandeling en het aantal gewerkte uren zichtbaar zijn. Een uitdraai in Excel is niet toegestaan. U kunt ook contact opnemen met uw softwareleverancier om de mogelijkheden te bespreken.
 • Verklaring van een erkende accountant of administratiekantoor over het aantal gewerkte uren. U kunt eventueel dit voorbeeldmodel van een verklaring gebruiken.
  Toelichting: als u de verklaring laat opstellen door een Nederlandse accountant of administratiekantoor, moet het bedrijf geregistreerd staan bij de KVK.
 • Verklaring van uw opdrachtgever/maatschaplid
  Toelichting: In deze verklaring verklaart uw opdrachtgever het aantal gewerkte uren, de functie, de inhoud van uw werkzaamheden (welk deskundigheidsgebied) en het niveau waarop deze zijn uitgevoerd.
 • Zelf opgestelde verklaring mede ondertekent door uw erkende accountant, erkende administrateur, opdrachtgever of maatschaplid.
 • Overzicht/uitdraai van de bij de zorgverzekeraar/medische factureerservice gedeclareerde behandelingen.
 • Zorgovereenkomsten of zorgcontract
  Toelichting: hierin staat o.a. beschreven welke diensten van u voor een bepaalde of onbepaalde periode zijn afgenomen. Levert u ook PGB-zorg, dan moet u ook altijd het zorgplan erbij aanleveren.
 • Uitdraai uit uw medisch administratief software systeem zoals bijvoorbeeld Conexus
  Toelichting: Als een rechtstreekse uitdraai niet mogelijk is, kunt u bijvoorbeeld ook printscreens maken. Hierop moet de naam van het systeem, uw naam, de periode, de behandeling en het aantal gewerkte uren zichtbaar zijn. Een uitdraai in Excel is niet toegestaan. U kunt ook contact opnemen met uw softwareleverancier om de mogelijkheden te bespreken.
 • Verklaring van een erkende accountant of administratiekantoor over het aantal gewerkte uren. U kunt eventueel dit voorbeeldmodel van een verklaring gebruiken.
  Toelichting: als u de verklaring laat opstellen door een Nederlandse accountant of administratiekantoor, moet het bedrijf geregistreerd staan bij de KVK.

Direct uw aanvraag doen?

Log in met uw DigiD

Voorbeelden en nadere omschrijving werkervaring in de beoordelingskaders

In de beoordelingskaders voor herregistratie is omschreven wat de voorwaarden voor herregistratie zijn. Soms zijn grenzen van wat mag meetellen niet in elke situatie even helder. In het beoordelingskader van uw beroep zijn daarom een aantal praktijkvoorbeelden opgenomen. Ook vindt u hier een uitgebreidere omschrijving van de voorwaarden om werkzaamheden te mogen meetellen. U vindt de beoordelingskaders onder Criteria per beroep.