Tips herregistratie

Wat kunt u zelf doen om uw herregistratie zo vlot mogelijk te laten verlopen? Bekijk de tips.

Veel te vinden in 'Mijn BIG-register'

In uw digitale dossier ‘Mijn BIG-register’ kunt u veel van uw gegevens terugvinden. Bijvoorbeeld:

  • uw dossier met correspondentie met het BIG-register en uw aangeleverde stukken;
  • uw uiterste herregistratiedatum;
  • de status van uw aanvraag;
  • bepaalde documenten uploaden.

Zorg ervoor dat uw gegevens kloppen. Uw e-mailadres of correspondentieadres kunt u zelf aanpassen. Let op! Tussen uw betaling en verwerking door de bank kan enige tijd zitten. Hierdoor kan de status 'Wacht op betaling' nog even zichtbaar blijven.

Het beoordelingskader helpt

Het beoordelingskader helpt u bij uw aanvraag voor herregistratie. Het beoordelingskader bestaat uit een algemeen deel en een beroepsspecifiek deel. In het document vindt u onder andere:

  • Uitleg over het begrip individuele gezondheidszorg en het deskundigheidsgebied (hoofdstuk 3). Informatie over hoe uren meetellen als u leiding geeft, onderzoek doet of preventieve zorgtaken heeft;
  • Welke uren meetellen wanneer u niet aan het werk bent (hoofdstuk 4). Bijvoorbeeld bij ziekte of (zwangerschaps)verlof. Maar ook hoeveel uren u als zelfstandige mag meetellen voor scholing, waarneming en bedrijfsvoering. U vindt in dit hoofdstuk ook handige rekenvoorbeelden;
  • Heeft u in het buitenland gewerkt? Wat dit betekent voor uw registratie leest u in hoofdstuk 3.

U vindt het beoordelingskader voor uw beroep via de pagina Criteria per beroep.

Zorg dat u de bewijsstukken op tijd heeft

Bent u geselecteerd? Dan moet u de bewijsstukken binnen 6 weken opsturen naar het BIG-register.

Werkt u in loondienst? Een werkgeversverklaring is het handigste bewijs voor uw werkervaring. Gaat u ergens anders werken of verandert u bij uw werkgever van functie? Vraag alvast om een werkgeversverklaring. Zo voorkomt u problemen met uw herregistratie. Bijvoorbeeld als uw werkgever in de toekomst ophoudt te bestaan.

Gebruik de bewijstukken adviestool

Via deze on-line tool ontvangt u direct advies over de mogelijke bewijsstukken die u in uw situatie kun aanleveren. Ook in de toelichting bewijsstukken herregistratie ziet u welke bewijsstukken u kunt opsturen.

Gebruik de rekenhulp werkervaring

Het BIG-register heeft een handige rekenhulp om uw uren werkervaring uit te rekenen.

Kies de rekenhulp die voor u geldt. Zie ook de toelichting. Let op: de rekenhulp werkt niet met de browser Safari.

Scholing

Niet alle scholing telt mee. U kunt herregistreren op basis van scholing in de volgende gevallen:

  • U heeft een Periodiek Registratie Certificaat (PRC) van minder dan 2 jaar oud;
  • U bent in opleiding voor een specialisme dat hoort bij het beroep waarvoor u herregistratie aanvraagt;
  • U bent als verpleegkundige ingeschreven op basis van een mbo-diploma en heeft later een hbo-V-diploma behaald. De nieuwe uiterste herregistratiedatum wordt dan bepaald door de datum van het hbo-V-diploma (diplomadatum + 5 jaar).

Zie ook de scholingseisen per beroep via de pagina Criteria per beroep.