Voorbereiding herregistratie

Wat kunt u zelf doen om uw aankomende herregistratie zo vlot mogelijk te laten verlopen? Lees de onderstaande informatie ter voorbereiding.

Het beoordelingskader helpt

Het beoordelingskader helpt u bij uw aanvraag voor herregistratie. Het beoordelingskader bestaat uit een algemeen deel en een beroepsspecifiek deel. In het document vindt u onder andere:

  • Uitleg over het begrip individuele gezondheidszorg en het deskundigheidsgebied (hoofdstuk 3). Informatie over hoe uren meetellen als u leiding geeft, onderzoek doet of preventieve zorgtaken heeft;
  • Welke uren meetellen wanneer u niet aan het werk bent (hoofdstuk 4). Bijvoorbeeld bij ziekte of (zwangerschaps)verlof. Maar ook hoeveel uren u als zelfstandige mag meetellen voor scholing, waarneming en bedrijfsvoering. U vindt in dit hoofdstuk ook handige rekenvoorbeelden;
  • Heeft u in het buitenland gewerkt? Wat dit betekent voor uw registratie leest u in hoofdstuk 3.

U vindt het beoordelingskader voor uw beroep via de pagina Criteria per beroep.

Werkervaringuren uitrekenen met de rekenhulp

Via de rekenhulp kunt u uw uren werkervaring uitrekenen. Kies de rekenhulp die voor u geldt. Zie ook de toelichting.

De rekenhulp werkt niet met de browser Safari.

Selectie voor controle

Het kan zijn dat wij uw aanvraag controleren. We vragen u dan om bewijsstukken van uw werkervaring. Als u bent geselecteerd voor deze controle, krijgt u daarvan apart bericht nadat u uw aanvraag heeft ingediend. Bij dit bericht ontvangt u op basis van de door u ingevulde aanvraaggegevens een advies over documenten die u in uw situatie mogelijk zou kunnen aanleveren als bewijs.

Zorg dat u de bewijsstukken op tijd heeft

Bent u geselecteerd? Dan moet u de bewijsstukken binnen 6 weken opsturen naar het BIG-register. Gaat u ergens anders werken of verandert u bij uw werkgever van functie? Vraag dan alvast om een werkgeversverklaring. Zo voorkomt u problemen met uw herregistratie. Bijvoorbeeld als uw werkgever in de toekomst ophoudt te bestaan.

Lees verder over de controle en de bewijsstukken.

Herregistratie op basis van scholing

Haalt u de urennorm niet, dan kunt u zich toch herregistreren door aan de scholingseisen te voldoen. Niet alle scholing telt mee. U kunt herregistreren op basis van scholing in de volgende gevallen:

  • U heeft een Periodiek Registratie Certificaat (PRC) van minder dan 2 jaar oud;
  • U bent in opleiding voor een specialisme dat hoort bij het beroep waarvoor u herregistratie aanvraagt;
  • U bent als verpleegkundige ingeschreven op basis van een mbo-diploma en heeft later een hbo-V-diploma behaald. De nieuwe uiterste herregistratiedatum wordt dan bepaald door de datum van het hbo-V-diploma (diplomadatum + 5 jaar).

PRC behalen

Een periodiek registratiecertificaat (PRC) kunt u behalen via een voor uw beroep een specifiek scholing- en toetsingtraject. Nu een succesvolle afronding ontvangt u een PRC. Hiermee kunt u een aanvraag doen voor herregistratie op basis van scholing.

Scholing nodig voor uw herregistratie? Begin op tijd!

Schrijf u op tijd in zodat u voor het verstrijken van uw uiterste herregistratiedatum aan de gestelde eisen voldoet. Dit traject kan in sommige gevallen meer dan een half jaar duren. Soms is het aantal toetsmomenten dat wordt aangeboden gering. Zie ook de scholingseisen per beroep via de pagina Criteria per beroep.

Het BIG-register gaat niet over het aanbod en de inhoud van de scholing en toetsing

Status volgen in 'Mijn BIG-register'

In uw digitale dossier ‘Mijn BIG-register’ kunt u de status van aanvraag volgen. Lees meer over wat u kunt vinden en doen in 'Mijn BIGregister' onder 'Mijn registratiezaken regelen'.