Tips herregistratie

Wat kunt u zelf doen om uw herregistratie zo vlot mogelijk te laten verlopen? Bekijk de tips.

Mijn BIG-register (digitale dossier)

In uw digitale dossier ‘Mijn BIG-register’ kunt u veel van uw gegevens terugvinden. Bijvoorbeeld:

  • alle correspondentie met het BIG-register;
  • uw uiterste herregistratiedatum;
  • de status van uw aanvraag.

Zorg ervoor dat uw gegevens kloppen. Uw e-mailadres of correspondentieadres kunt u zelf aanpassen.

Beoordelingskader

Het beoordelingskader helpt u bij uw aanvraag voor herregistratie. Het beoordelingskader bestaat uit een algemeen deel en een beroepsspecifiek deel. In het document vindt u onder andere:

  • Uitleg over het begrip individuele gezondheidszorg en het deskundigheidsgebied (hoofdstuk 3). Informatie over hoe uren meetellen als u leiding geeft, onderzoek doet of preventieve zorgtaken heeft;
  • Welke uren meetellen wanneer u niet aan het werk bent (hoofdstuk 4). Bijvoorbeeld bij ziekte of (zwangerschaps)verlof. Maar ook hoeveel uren u als zelfstandige mag meetellen voor scholing, waarneming en bedrijfsvoering. U vindt in dit hoofdstuk ook handige rekenvoorbeelden;
  • Heeft u in het buitenland gewerkt? Wat dit betekent voor uw registratie leest u in hoofdstuk 3.

U vindt het beoordelingskader voor uw beroep via de pagina Criteria per beroep.

Bewijsstukken

Zorg dat u de bewijzen van uw werkervaring op tijd heeft. Bent u geselecteerd? Dan moet u de bewijsstukken binnen 6 weken opsturen naar het BIG-register. Lees meer over de bewijsstukken in uw situatie.

Werkt u in loondienst? Een werkgeversverklaring is het handigste bewijs voor uw werkervaring. Gaat u ergens anders werken of verandert u bij uw werkgever van functie? Vraag alvast om een werkgeversverklaring. Zo voorkomt u problemen met uw herregistratie. Bijvoorbeeld als uw werkgever in de toekomst ophoudt te bestaan.

Scholing

Niet alle scholing telt mee. U kunt herregistreren op basis van scholing in de volgende gevallen:

  • U heeft een Periodiek Registratie Certificaat (PRC) van minder dan 2 jaar oud;
  • U bent in opleiding voor een specialisme dat hoort bij het beroep waarvoor u herregistratie aanvraagt;
  • U bent als verpleegkundige ingeschreven op basis van een mbo-diploma en heeft later een hbo-V-diploma behaald. De nieuwe uiterste herregistratiedatum wordt dan bepaald door de datum van het hbo-V-diploma (diplomadatum + 5 jaar).

Zie ook de scholingseisen per beroep via de pagina Criteria per beroep.