Specialisatie

U kunt zich specialiseren als u staat ingeschreven in het BIG-register. Voor 5 beroepen bestaan wettelijk erkende specialismen: apotheker, arts, gezondheidszorgpsycholoog, tandarts en verpleegkundige.

Specialistenregister

Staat u in een specialistenregister, dan krijgt het BIG-register daar een melding van. Wij vermelden uw specialisme dan ook in het BIG-register. De datum die bij uw specialisme vermeld staat is een administratieve datum en kan niet worden aangepast. Bekijk het overzicht van specialismen en de specialistenregisters.

De specialistenregisters vallen onder de Specialisten Registratie Commissies (SRC’s). De SRC’s horen bij de beroepsverenigingen.

Apothekers: Specialisten Registratie Commissie (SRC)

Artsen: Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS)

Gezondheidszorgpsychologen: Commissie Registratie en Toezicht (CRT)

Tandartsen: Registratiecommissie Tandheelkundige Specialismen (RTS)

Verpleegkundigen: Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde (RSV)