Erkenning specialisme uit het buitenland

Voor de volgende 5 beroepen bestaan wettelijk erkende specialismen: apotheker, arts, gezondheidszorgpsycholoog, tandarts en verpleegkundige. Heeft u een wettelijk erkend specialisme uit het buitenland? Dan kunt u daar tegelijk met uw basisdiploma erkenning voor aanvragen (gecombineerde aanvraag).

STAP 3 - Inloggen BIG-register 120x120

Inloggen BIG-register

Wilt u direct uw specialisme laten erkennen en registreren? Geef dit dan ook aan op het aanvraagformulier in het BIG-register.

Log in op 'Mijn BIG-register' met uw DigiD. Iedereen met een burgerservicenummer (BSN) kan DigiD aanvragen. Als u nog geen DigiD kunt aanvragen, kunt u inloggen met uw BIG-login. Heeft u nog geen inlogmiddel, vraag deze dan eerst aan. Vul de aanvraag helemaal in.

Voorwaarden voor een gecombineerde aanvraag

  • U heeft een (buitenlands) diploma als arts, tandarts, apotheker, verpleegkundige of gezondheidszorgpsycholoog;
  • U heeft een wettelijk erkend specialisme;
  • U heeft op het aanvraagformulier aangegeven dat u uw specialisme wilt laten erkennen.

Op het aanvraagformulier staat welke documenten nodig zijn voor de beoordeling van uw gecombineerde aanvraag.

STAP 8 - Erkenning kwalificatie 120x120

Hoe werkt erkenning van een specialisme?

Nadat wij alle documenten hebben ontvangen, beoordelen wij uw basisdiploma. Daarnaast stellen wij de specialistenregistratiecommissie op de hoogte van uw aanvraag en voortgang hiervan.

De specialistenregistratiecommissie van uw beroepsorganisatie beoordeelt het specialistendiploma en of aan de eisen die bij het specialisme horen is voldaan. De specialistenregistratiecommissie kan hierover contact met u opnemen.

Zorg dat uw aanvraag compleet is. Anders kunnen wij uw aanvraag niet behandelen.

Maximaal 4 maanden

Heeft u een Europees diploma? Dan duurt de behandeling van de aanvraag voor de erkenning van het basisdiploma en het specialisme maximaal 4 maanden.

Als u geen Europees diploma heeft, kan de aanvraagprocedure langer duren. 

Kosten

Een BIG-registratie kost € 85. Voor een niet-Europees diploma gelden extra kosten voor toetsen die u moet afleggen.

Meer informatie over de procedure voor de erkenning van uw specialistendiploma en de eisen die bij het specialisme horen, verwijs ik u naar de website van het specialistenregister van uw beroep:

Specialistenregister apothekers

Specialistenregister artsen

Specialistenregister gezondheidszorgpsychologen

Specialistenregister tandartsen

Specialistenregister verpleegkundigen.

Vervolg de procedure met behulp van stappenplan

Het invullen van een (digitaal) aanvraagformulier is één van de stappen die u doorloopt bij het aanvragen van BIG-registratie. Welke stappen u nog meer doorloopt, hangt af van de specifieke procedure die u volgt. Bekijk alle stappen van de procedure die op u van toepassing is:

Weet u nog niet welke procedure op u van toepasssing is? Volg de Advieswijzer.