Automatische erkenning

Met sommige buitenlandse diploma’s kunt u meteen ingeschreven worden in het BIG-register. Volg eerst de advieswijzer om te weten of dit op u van toepassing is. Hier leest u welke voorwaarden er zijn en hoe de procedure voor een rechtstreekse inschrijving in het BIG-register eruitziet.

Voorwaarden

Voor rechtstreekse inschrijving moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U heeft uw diploma behaald in een van de EER-landen of Zwitserland;
  • U heeft een nationaliteit van een van de EER-landen of Zwitserland of u bent een langdurig ingezetene van een EER-land of Zwitserland;
  • Uw diploma komt voor op de lijst met aangewezen diploma’s;
  • Voor een BIG-registratie is het nodig dat u kunt aantonen dat uw beheersing van de Nederlandse taal voldoende is. Lees meer over het bewijs van taalvaardigheid.

Registratie

Log in met DigiD en start uw registratie.

Rond uw registratie af en print het aanvraagformulier (dit heeft u ook per e-mail ontvangen). Wilt u direct uw specialisme registreren? Geef dat aan op het aanvraagformulier. Voeg de gevraagde documenten toe.

Stuur het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier en de documenten per post op naar:

BIG-register
Postbus 3173
6401DR Heerlen

U ontvangt een ontvangstbevestiging zodra wij uw aanvraag hebben ontvangen.

Zie ook de toelichting BIG-registratie.

Woont u in het buitenland?

En heeft u geen DigiD? Vraag dan een BIG-login aan.

Doorlooptijd

De behandeling van een aanvraag voor rechtstreekse inschrijving in het BIG-register mag 3 maanden duren. De doorlooptijd start zodra wij uw volledige aanvraag hebben ontvangen. Een volledige aanvraag bestaat uit een ondertekend aanvraagformulier met de juiste bijlagen en uw betaling.

Hebben wij nog niet alle benodigde documenten van u ontvangen? Dan stopt de wettelijke termijn van 3 maanden. De doorlooptijd loopt weer verder wanneer wij van u de ontbrekende documenten hebben ontvangen.

Kosten

Een aanvraag voor een BIG-registratie met een buitenlands diploma kost € 85. Dit bedrag is wettelijk bepaald. Als wij uw aanvraag afwijzen, betalen wij het aanvraagtarief niet terug.

Is uw diploma ouder dan 5 jaar?

Bent u apotheker, arts, fysiotherapeut, gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, tandarts, verpleegkundige of verloskundige en wilt u zich registeren met een diploma ouder dan 5 jaar, dan moet u ook voldoen aan de criteria voor herregistratie. U moet een bepaald aantal uren binnen het deskundigheidsgebied van uw beroep gewerkt hebben (werkervaringscriteria) of via een vastgesteld scholingstraject voor de kernvaardigheden van uw beroep een Periodiek Registratiecertificaat (PRC) halen (scholingscriteria). Meer informatie vindt u bij de specifieke herregistratiecriteria voor uw beroep.

Let op! Met een diploma ouder dan 5 jaar is digitaal aanvragen via 'Mijn BIG-register' niet mogelijk. U doet uw registratieaanvraag via een aanvraagformulier (PDF).