Nederlandse taalvaardigheid

Heeft u geen diploma van een Nederlandstalige beroepsopleiding van het beroep waarvoor u zich wilt inschrijven in het BIG-register of een verklaring van vakbekwaamheid afgegeven door het CIBG? Dan is een ander bewijs van taalvaardigheid vereist. Het vereiste niveau en toets verschilt per beroep.

Welk bewijs van taalvaardigheid past bij uw situatie

Ik heb geen Nederlandstalige beroepsopleiding gevolgd van het beroep waarvoor ik mij wil inschrijven

 • Een origineel of gewaarmerkt diploma van het Nederlandstalige basisonderwijs (lagere school) én voortgezet onderwijs (middelbare school), OF
 • Een origineel of gewaarmerkt diploma of certificaat van een taaltoets Nederlands. Hieronder vindt u voor de taaltoets Nederlands een overzicht van de vereisten per beroep.

Ik heb een buitenlands diploma, maar de opleiding van het beroep waarvoor ik mij wil inschrijven werd wel in het Nederlands gegeven

Dit komt voor bij opleidingen die zowel in het Nederlands als in een andere taal zijn te volgen. U moet dan als bewijs aanleveren:

 • Een origineel of origineel gewaarmerkt diplomasupplement waaruit blijkt dat de beroepsopleiding in het Nederlands is gevolgd. Dit supplement ontvangt u vaak al bij het diploma. Heeft u dit supplement niet (meer), dan kunt dit opvragen bij de opleiding.

Toelichting taaltoets Nederlands per beroep

Voor verpleegkundigen, fysiotherapeuten, physician assistants, verloskundigen, bachelor medisch hulpverleners en geregistreerd-mondhygiënisten:

Vereist taalniveau

 • Voor verpleegkundige: taalniveau B1 van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader.
 • Voor fysiotherapeuten, physician assistants, verloskundigen, bachelor medisch hulpverleners en de geregistreerd-mondhygiënisten: taalniveau B2 van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader.

Waar moet het taalbewijs aan voldoen?

 • De cursus moet zijn afgesloten met een examen of assessment. Een bewijs van deelname aan een cursus is niet voldoende.
 • De toets moet bestaan uit de volgende onderdelen: schrijven, luisteren, lezen en spreken. Alle onderdelen moeten op het juiste niveau en met goed resultaat worden afgerond.
 • Het diploma of certificaat mag niet ouder zijn dan 2 jaar.

Bij wie kunt u terecht voor de toets?

In Nederland kunt u zelf kiezen waar u een taaltoets aflegt. Diverse aanbieders nemen de taaltoets Nederlands af. Op de NUT website vindt u alle universitaire talencentra in Nederland. U kunt ook de staatsexamens 'Nederlands als tweede taal' afleggen. Dit zijn de NT2-staatsexamens.

Vanuit het buitenland

Woont u in het buitenland en is uw Nederlands goed? Dan kunt u een toets 'Nederlands als vreemde taal' (CNaVT) afleggen. Dit moet een toets van de Nederlandse Taalunie zijn. Op het certificaat staat: College voor Toetsing en Examens of de Nederlandse Taalunie.

Let op: u bent zelf verantwoordelijk om te controleren of de taaltoets voldoet aan de hierboven genoemde voorwaarden.

Voor artsen, tandartsen, apothekers, psychotherapeuten, orthopedagogen-generalist, gezondheidszorgpsychologen en klinisch technologen:

Vereist taalniveau

 • Het taalniveau: B2+. Dit niveau is een combinatie van B2 en C1 van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader.

Waar moet het taalbewijs aan voldoen?

 • De cursus moet zijn afgesloten met een examen of assessment. Een bewijs van deelname aan een cursus is niet voldoende.
 • De toets moet gericht zijn op taal- en communicatievaardigheden die vereist zijn in de gezondheidszorg in Nederland en voor het beroep waarvoor u zich wilt inschrijven in het BIG-register (specifieke beheersing van medisch interactief Nederlands).
 • De toets moet dezelfde onderdelen bevatten als de toets Nederlands die onderdeel is van de Algemene Kennis en Vaardighedentoets (AKV-toets). Dit zijn de onderdelen: samenvatten, presenteren, patiëntgesprek en  gespreksverslag. In het document  ‘Algemene informatie taaltoets Nederland’ van Taleninstituut Babel leest u meer uitleg over de verschillende onderdelen.
 • Het diploma of certificaat mag niet ouder zijn dan 2 jaar.

Bij wie kunt u terecht voor de toets?

Een taaltoets die aan de vereisten voldoet, wordt afgenomen door bijvoorbeeld het Taleninstituut Babel. Hieronder vindt u een overzicht met een aantal talencentra die een toets aanbieden die voldoet aan de genoemde voorwaarden. Deze lijst is niet uitputtend.

Taaltoetsen die worden afgenomen op taalniveau B2+
Naam instelling Naam toets
Taleninstituut Babel Nederlands voor medici uit de EER
ExcelLanguages Taaltoets Nederlands
SUEZ Taaltoetsen Taaltoets Nederlands
Taalschool ‘En nu Nederlands’ Taaltoets B2+ interactief medisch Nederlands
Retora Taaltoets Nederlands
Georg Lamers Sprachenschule (Duitsland) Fremdsprachkurse Niederländisch für Ärzte

Belangrijk: U bent vrij om de toets af te leggen bij een andere taalinstelling in Nederland of daarbuiten. U bent wel zelf verantwoordelijk voor het controleren of de taaltoets voldoet aan de eerder genoemde voorwaarden.

Informatie voor aanbieders taalvaardigheidstoetsen op B1, B2 en B2+ niveau

Het BIG-register gaat niet over de inhoud van de taaltoetsen. Het BIG-register toets alleen of er bij de aanvraag aan de wettelijk gestelde eisen (zoals vastgelegd in het Registratiebesluit BIG) is voldaan. Biedt u een taaltoets aan en wilt u weten of uw toets voldoet aan de voorwaarden? Neem dan contact op met het BIG-register.