Nederlandse en Engelse taalvaardigheid

De meeste patiënten binnen de zorg spreken Nederlands. Daarom moeten zorgverleners Nederlands kunnen spreken, verstaan, schrijven en lezen. Daarnaast is voor het bijhouden van vakliteratuur belangrijk om Engelse te kunnen lezen. Om die reden moet u bij het indienen van uw aanvraag voor erkenning van uw buitenlandse diploma  een taalcertificaat Nederlands en een taalcertificaat Engelse aanleveren. Het taalniveau dat gehaald moet worden, verschilt per beroepsniveau.

Alle brieven en andere communicatie die u in deze erkenningsprocedure ontvangt, zijn in het Nederlands.

Geldige bewijzen van Nederlandse taalvaardigheid

 • Certificaat van een taaltoets Nederlands voor spreken, schrijven, luisteren en lezen;
 • Eindrapport Nederlandstalig basisonderwijs (lagere school) én diploma voortgezet onderwijs (middelbare school);
 • Bijlage bij uw diploma (diplomasupplement) waaruit blijkt dat u uw beroepsopleiding in het Nederlands hebt gevolgd.

Eisen aan taalcertificaten

Levert u als bewijs van uw Nederlandse  taalvaardigheid een taalcertificaat aan, dan moet deze aan de onderstaande eisen voldoen:

 • Het certificaat moet behaald zijn met een examen of toets voor lezen, schrijven, spreken en luisteren;
 • Een taalcertificaat op taalniveau B1 en B2 moet met een Staatsexamen Nederlands als tweede taal (Nt2) zijn behaald; 
 • Het certificaat moeten behaald zijn op vereiste taalniveau  (zie alinea taalniveaus);
 • Het certificaat moet met een voldoende behaald zijn;
 • Het certificaat mag niet langer dan twee jaar geleden behaald zijn.

Een certificaat van deelname wordt niet geaccepteerd; het certificaat moet aantonen dat u een toets of examen heeft behaald.

Taalniveaus Nederlandse taalvaardigheid

Per beroepsniveau is een taalniveau dat gehaald moet worden vastgesteld. Levert u als bewijs van taalvaardigheid een taalcertificaat aan, dan moet deze behaald zijn voor het taalniveau dat bij uw beroepsgroep hoort.

Overzicht taalniveau Nederlandse taalvaardigheid
Beroepsniveau Taalniveau
MBO-beroepen
(zoals verpleegkundigen en apothekersassistenten)
B1
HBO-beroepen
(zoals fysiotherapeuten, physician assistants en verloskundigen)
B2
WO/universitaire beroepen
(zoals artsen, tandartsen, apothekers, psychotherapeuten en gezondheidszorgpsychologen)
B2+

Waar kunt u terecht voor Nederlands op taalniveau B1 en B2?

Voor dit taalniveau moet u het Staatsexamen Nederlands als tweede taal (Nt2) afleggen. NT2 is een landelijke taalexamen voor anderstalige volwassenen die het Nederlands als tweede taal leren op niveau B1 en B2. In Nederland zijn er meerdere aanbieders waar u een training of cursus Nederlands op het juiste niveau kunt volgen om u voor te bereiden op het afleggen van het staatsexamen. 

Voor een voorbereidende cursus op het Staatsexamen kunt u terecht bij:

 • U kunt terecht op een universitair talencentrum. Op de NUT website vindt u alle universitaire talencentra in Nederland.
 • Via de website staatsexamensnt2.nl vindt u ook aanbieders van taaltrainingen.
 • Verder kunt u terecht bij alle taalinstituten die een cursus Nederlands kunnen aanbieden op het juiste taalniveau en met de juiste cursusonderdelen (lezen, schrijven, spreken en luisteren).  

Het staatsexamen Nt2: wat, waar en hoe

U kunt het Staatsexamen Nt2 doen in zes steden: Amsterdam, Eindhoven, Rijswijk, Rotterdam, Utrecht en Zwolle. Op de website Home | Staatsexamens Nt2 vindt u informatie over de inhoud van het Staatsexamen Nt2 en over de aanmelding. Ook vindt u hier het examenrooster: Examenrooster | Aanmelden | Staatsexamens Nt2 . Daarnaast vindt u hier instructiefilmpjes en informatie over hoe u kunt oefenen voor het Staatsexamen Nt2:

Waar kunt terecht voor Nederlands op taalniveau B2+ ?

Niet alle talencentra bieden een taalcursus en/of taaltoets op B2+ niveau aan. Taalcertificaten van de onderstaande instellingen worden geaccepteerd.   

Voorbeelden aanbieders taalniveau B2+
Naam instelling Naam toets
Taleninstituut Babel Taalcertificaat Nederlands B2+
ExcelLanguages Taaltoets Nederlands
NedLes Taaltoets Nederlands B2+
SUEZ Taaltoetsen Taaltoets Nederlands
Taalschool ‘En nu Nederlands’ Taaltoets B2+
Retora Taaltoets Nederlands
Georg Lamers Sprachenschule (Duitsland) Fremdsprachkurse Niederländisch für Ärzte
BGB Academy       Examen Nederlands B2+
Youvvolution Development Resources Lda. Taaltoets Nederlands
Dutch in Dialogue Nederlands B2+ voor medici
Care Force Language Academy Taaltoets B2+ voor medici uit de EER
Elycio Talen Taaltoets Nederlands B1, B2 of B2+ voor zorgprofessionals

Nederlands leren en examen doen vanuit het buitenland?

Woont u in het buitenland en is uw Nederlands goed? Dan kunt u een toets 'Nederlands als vreemde taal' (CNaVT) afleggen. Dit moet een toets van de Nederlandse Taalunie zijn. Certificaten van andere buitenlandse taalinstituten worden niet geaccepteerd.

Engelse leesvaardigheid

Informatie hierover leest u op de pagina 'Engelse taalvaardigheid'.

De eis voor Engelse leesvaardigheid geldt niet voor Verzorgende in de individuel gezondheidszorg (VIG). Vraagt u erkening voo rdit beroep aan, dan hoeft u geen bewijs van Engelse taalvaardigeheid aan te leveren.