Nederlandse taalvaardigheid en Engelse leesvaardigheid

Omdat het overgrote deel van de patiënten Nederlandstalig is en de voertaal binnen de zorg het Nederlands is, moeten zorgverleners met een buitenlands diploma de Nederlandse taal voldoende beheersen. Bij het indienen van de aanvraag moet u de Nederlandse en Engelse taalvaardigheid aantonen. Het vereiste taalniveau verschilt per beroepsgroep.

Alle brieven en andere communicatie die u in deze erkenningsprocedure ontvangt, zijn in het Nederlands.

Taalniveaus

Per beroepsniveau is een taalniveau vastgesteld:

 • Taalniveau B1: MBO-beroepen (zoals verpleegkundigen).
 • Taalniveau B2: HBO-beroepen (zoals fysiotherapeuten, physician assistants, verloskundigen en de geregistreerd-mondhygiënisten).
 • Taalniveau B2+: WO-beroepen (zoals artsen, tandartsen, apothekers, psychotherapeuten, gezondheidszorgpsychologen en klinisch technologen).

Bij wie kunt u terecht voor het leren van Nederlands en/of het behalen van een certificaat?

In Nederland zijn er diverse aanbieders waar u een training of cursus Nederlands (met of zonder toets) op het juiste niveau kunt volgen ter voorbereiding voor het behalen van een taalcertificaat. Een taalcertificaat is alleen geldig als het is behaald op basis van een examen.

Voor een voorbereidende cursus of het behalen van een taalcertificaat op taalniveau B1 en B2 kunt u terecht bij:

 • Het Staatsexamen Nederlands als tweede taal (Nt2). Dit is het landelijke taalexamen voor anderstalige volwassenen die het Nederlands als tweede taal leren. Op de website staatsexamensnt2.nl vindt u een overzicht met aanbieders per provincie die taaltrainingen en NT2 examens aanbieden. 
 • Ook kunt u terecht op een universitair talencentrum. Op de NUT website vindt u alle universitaire talencentra in Nederland.
 • Verder kunt u terecht bij alle taalinstituten die een cursus Nederlands kunnen aanbieden op het juiste taalniveau en met de juiste cursusonderdelen (lezen, schrijven, spreken en luisteren).  

Een certificaat/bewijs van deelname is niet voldoende; het certificaat moet aantonen dat u een toets op alle onderdelen heeft afgelegd en behaald.

Aanbieders B2+ niveau

Niet alle talencentra bieden een taalcursus/taaltoets op B2+ niveau aan. De onderstaande instellingen doen dat in ieder geval wel.  Dit is geen uitputtende lijst. U mag voor de cursus/toets ook naar een andere instelling gaan indien deze uit de juiste onderdelen (lezen, schrijven, spreken en luisteren) bestaat en op het juiste niveau plaatsvindt.  

Voorbeelden aanbieders taalniveau B2+
Naam instelling Naam toets
Taleninstituut Babel Taalcertificaat Nederlands B2+
ExcelLanguages Taaltoets Nederlands
NedLes Taaltoets Nederlands B2+
SUEZ Taaltoetsen Taaltoets Nederlands
Taalschool ‘En nu Nederlands’ Taaltoets B2+
Retora Taaltoets Nederlands
Georg Lamers Sprachenschule (Duitsland) Fremdsprachkurse Niederländisch für Ärzte
BGB Academy       Examen Nederlands B2+
Youvvolution Development Resources Lda. Taaltoets Nederlands
Dutch in Dialogue Nederlands B2+ voor medici
Care Force Language Academy Taaltoets B2+ voor medici uit de EER

Vanuit het buitenland

Woont u in het buitenland en is uw Nederlands goed? Dan kunt u een toets 'Nederlands als vreemde taal' (CNaVT) afleggen. Dit moet een toets van de Nederlandse Taalunie zijn. Op het certificaat staat: College voor Toetsing en Examens of de Nederlandse Taalunie.

Engelse leesvaardigheid

Voor Engelse leesvaardigheid gelden de onderstaande niveaus

 • Voor MBO-beroepen (zoals verpleegkundigen): taalniveau A2
 • Voor HBO-beroepen (zoals fysiotherapeuten, physician assistants en verloskundigen): taalniveau B1
 • Voor WO-beroepen (zoals artsen, tandartsen, apothekers, psychotherapeuten en gezondheidszorgpsychologen): taalniveau B2 (vergelijkbaar met IELTS 5.5-6.0 en TOEFL 72-94)

Bij de eerder genoemde taleninstituten kunt u ook terecht voor Engels.

IELTS, TOEFL of Cambridge certificaten zijn taalcertificaten die aan de gestelde eisen voldoen.

Eisen taalcertificaten Nederlands en Engels

De taal certificaten moeten aan de onderstaande eisen voldoen:

 • Het certificaat Nederlands is behaald op basis van een examen voor lezen, schrijven, spreken en luisteren;
 • Het certificaat Engels is behaald op basis van een examen voor lezen;
 • De certificaten zijn behaald op het voor het beroep vereiste taalniveau;
 • De certificaten zijn met een voldoende behaald;
 • De certificaten zijn niet langer dan twee jaar geleden behaald.
 • Het taalcertificaat Nederlands is behaald aan een taalinstituut dat in Nederland is gevestigd. Uitzondering hierop is de toets 'Nederlands als vreemde taal' (CNaVT).

Een certificaat van deelname wordt niet geaccepteerd; het certificaat moet aantonen dat u een toets of examen heeft afgelegd en behaald met een voldoende.