Erkenning diploma zonder BIG-registratie

Het is mogelijk uw diploma te laten erkennen zonder dat u ook direct in het BIG-register wordt ingeschreven. Bijvoorbeeld omdat u nog niet aan de taaleis voldoet. 

Belangrijk! Met alleen een erkend diploma mag u in Nederland uw beroepstitel niet gebruiken en uw beroep niet zelfstandig uitvoeren. Hiervoor is altijd registratie in het BIG-register noodzakelijk. 

Deze aanvraag verloopt niet volledig digitaal via 'Mijn BIG-register'. U kunt gebruik maken van het aanvraagformulier 'Erkenning aangewezen diploma'. U vult dit formulier in, print en ondertekent deze en stuurt het formulier samen met de gevraagde documenten (bewijsstukken) op naar het BIG-register in Heerlen. Welke documenten u moet meesturen, vindt u ook in het aanvraagformulier. In de bijhorende toelichting vindt u uitleg over de inhoud van de documenten en aan welke eisen de documenten moeten voldoen.

Wanneer uw aanvraagformulier en de stukken binnen zijn, wordt de aanvraag door ons beoordeeld. U ontvangt binnen drie maanden het (voorgenomen) besluit over uw aanvraag. Er zijn geen kosten verbonden aan deze aanvraag.