Aanvraagformulier erkenning aangewezen diploma

Met dit formulier vraagt u erkenning van uw aangewezen diploma aan.

Belangrijk! Met alleen een erkenning mag u de titel van uw beroep niet gebruiken en het beroep niet zelfstandig uitoefenen.

In de toelichting vindt u uitleg over de inhoud van de documenten die u bij de aanvraag moet aanleveren en aan welke eisen de documenten moeten voldoen.

Erkenning én registratie tegelijk aanvragen?

Dit kunt u online aanvragen via 'Mijn-BIGregister'. Controleer altijd eerst of uw diploma in op de lijst van aangewezen diploma’s staat. Deze gecombineerde aanvraag kunt u niet via dit formulier doen.