Overzicht aangewezen opleidingtitels (diploma's)

Binnen de EER zijn afspraken gemaakt over het onderling direct erkennen van bepaalde opleidingstitels (diploma's) voor apothekers, artsen, tandartsen, verloskundigen en verpleegkundigen. Van deze diploma’s is binnen de EER vastgesteld dat ze aan de minimale opleidingseisen voldoen. Iemand heeft een aangewezen diploma wanneer deze voorkomt op de lijst met aangewezen opleidingstitels (Bijlage V van de Richtlijn 2005/36/EG).

Voor zorverleners in het bezit van een aangewezen diploma betekent dit dat zij niet eerst apart hun diploma officieel hoeven te laten erkennen. Alleen de erkenning van het diploma verloopt  ‘automatisch’. De aanvraag voor BIG-registratie verloopt niet automatisch. De directe (automatische) erkenning en de aanvraag voor BIG-registratie worden wel in een procedure behandeld.  

STAP 1 - Voorwaarden controleren 120x120

Weten of u in aanmerking komt voor automatische erkenning van uw diploma? Controleer de lijst en volg daarna de Advieswijzer.

Sinds januari 2021 is het Verenigd Koninkrijk (VK) geen onderdeel meer van de EU. De aangewezen diploma's van het VK staan nog wel op de lijst, maar u komt alleen nog in aanmerking voor automatische erkenning met een diplomadatum van vóór 1 januari 2021. Lees meer in het bericht 'Het Brexitakkoord, wat betekent dit?'