Voorbereiden aanvraag

STAP 2 - Voorbereiden aanvraag 120x120

Voordat u uw aanvraag daadwerkelijk indient, is het belangrijk een aantal zaken te regelen.

Zorg dat u Nederlands leert

Voor de zorgverlening is het belangrijk dat u de Nederlandse taal goed beheerst. Wacht met het doen van een aanvraag tot u de Nederlandse taal op het juiste niveau beheerst en u hier een diploma of certificaat als bewijs van heeft. U moet voor uw BIG-registratie namelijk een bewijs van taalvaardigheid aanleveren. Op de pagina ‘Nederlandse taalvaardigheid’ leest u meer over het vereiste niveau, aanbieders van opleidingen en wat geldt als bewijs van taalvaardigheid.

Zorg dat u alle vereiste documenten in huis heeft

Voor aanvraag van een automatische erkenning van uw diploma met een BIG-registratie moet iedere aanvrager diverse documenten (bewijsstukken) aanleveren. Afhankelijk van uw situatie kunnen er nog extra aanvullende documenten nodig zijn. Houd er rekening mee dat het opvragen van bijvoorbeeld documenten in het buitenland veel tijd kan kosten. Om te voorkomen dat uw aanvraag onnodig stil komt te liggen adviseren wij te wachten met aanvragen tot u alle documenten in huis heeft. Het voorkomt ook dat u steeds herinneringen krijgt voor het opsturen van stukken en de behandeling van uw aanvraag gaat sneller. In het overzicht bewijsstukken ziet u welke documenten u nodig heeft met een uitleg per document.

Zorg eventueel voor de juiste vertalingen van de documenten

Als uw documenten in een andere taal zijn opgesteld dan Nederlands of Engels, moet u zowel het document in de oorspronkelijke taal als een originele vertaling toevoegen. De vertaling moet gedaan zijn door een beëdigd vertaler. Als u een kopie van de vertaling opstuurt, moet u deze laten waarmerken door de instantie die het document heeft afgegeven of een notaris die gevestigd is in een EER-lidstaat.

In het bezit van een Europese Beroepskaart?

Bent u apotheker, fysiotherapeut of verpleegkundige en heeft u eerder al een Europese Beroepskaart (EBK) verkregen via de website van Europa? Dan kunt u een digitale kopie of foto van uw EBK uploaden bij uw registratieaanvraag. De documenten die u eerder heeft aangeleverd voor het verkrijgen van de EBK (zoals bijvoorbeeld uw diploma) hoeft u dan niet opnieuw bij ons aan te leveren.

Vervolg de procedure met behulp van stappenplan

U heeft op deze pagina kunnen lezen welke voorbereidingen u treft voor het aanvragen van Automatische erkenning met BIG-registratie. Bekijk ook de volgende stap(pen) binnen de aanvraagprocedure:

Of naar stappenplan 'aanvragen met diploma ouder dan 5 jaar'