Diploma langer dan vijf jaar geleden behaald

Heeft u uw diploma vijf jaar of langer geleden behaald, dan moet u voor registratie in het BIG-register ook meteen voldoen aan de criteria voor herregistratie. Het proces van het automatisch erkennen van uw diploma met BIG-registratie kan in die situatie daarom meer tijd kosten. Het is in dit geval ook niet mogelijk uw aanvraag digitaal te doen.

Wat is herregistratie?

Alle zorgverleners in het BIG-register ontvangen iedere vijf jaar opnieuw een oproep om een herregistratie aan te vragen. Dit betekent o.a. dat u een bepaald aantal uren binnen het deskundigheidsgebied van uw beroep gewerkt moet hebben om te mogen herregistreren: de werkervaringscriteria. Bij registratie met een diploma ouder dan 5 jaar moet u ook gelijk aan deze criteria voldoen en hier documenten (bewijsstukken) die dit aantonen voor aanleveren.

De procedure

Hieronder vindt u de onderdelen waaruit de aanvraagprocedure bestaat.