Rechten en plichten

Bij uw inschrijving in het BIG-register horen een aantal belangrijke rechten en plichten. Samen zorgen ze ervoor dat de kwaliteit van de zorg hoog blijft. Hieronder leest u welke rechten en plichten u als geregistreerde zorgverlener heeft.

Beroepstitel gebruiken

Uw beroepstitel is wettelijk beschermd. Pas na inschrijving in het BIG-register mag u deze titel gebruiken.

Voorbehouden handelingen

Voorbehouden handelingen zijn medische handelingen die alleen een deskundige mag doen. Anders zijn de risico’s voor de patiënt te groot. Voorbeelden van voorbehouden handelingen zijn: chirurgische en verloskundige handelingen, injecties en narcose toedienen. Wie deze handelingen mag doen, staat in de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG). Op vindt u meer informatie over de regels rondom voorbehouden handelingen en wie deze mogen uitvoeren.

Tuchtrecht

Als u bent ingeschreven in het BIG-register, valt u onder het tuchtrecht. Hierbij beoordeelt het tuchtcollege of een zorgverlener zich heeft gehouden aan de regels die bij het beroep horen.

Zie ook Maatregelen.

Europese Beroepskaart

Sinds 2016 kunnen apothekers, fysiotherapeuten en verpleegkundigen met een buitenlands diploma in EU-landen werken als zij een Europese Beroepskaart (EBK of EPC) hebben.

Wie tijdelijk in Nederland werkt, staat niet in het BIG-register. En is dus niet op te zoeken via de website. Wilt u weten of een apotheker, fysiotherapeut of verpleegkundige wel deskundig is? Vraag dan om de Europese Beroepskaart.

Zorgverleners met een EBK die hier tijdelijk of alleen af en toe werken, vallen onder het Nederlandse tuchtrecht.