Rechten en plichten

Bij uw inschrijving in het BIG-register horen een aantal belangrijke rechten en plichten. Samen zorgen ze ervoor dat de kwaliteit van de zorg hoog blijft. Hieronder leest u welke rechten en plichten u als geregistreerde zorgverlener heeft.

STAP 6 - Besluit en registratie 120x120

Besluit en registratie

Wanneer uw aanvraag is goedgekeurd wordt u geregistreerd in het BIG register. Vanaf dat moment bent u wettelijk bevoegd om uw beroep uit te oefenen. Wij maken wij uw naam, beroep, BIG-nummer en eventueel specialisme via deze website bekend. Deze gegevens zijn vanaf dat moment ook door iedereen via deze website op te zoeken.

Beroepstitel gebruiken

Uw beroepstitel is wettelijk beschermd. Pas na inschrijving in het BIG-register mag u deze titel gebruiken.

Voorbehouden handelingen

Voorbehouden handelingen zijn medische handelingen die alleen een deskundige mag doen. Anders zijn de risico’s voor de patiënt te groot. Voorbeelden van voorbehouden handelingen zijn: chirurgische en verloskundige handelingen, injecties en narcose toedienen. Wie deze handelingen mag doen, staat in de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG). Op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over de regels rondom voorbehouden handelingen en wie deze mogen uitvoeren.

Tuchtrecht

Als u bent ingeschreven in het BIG-register, valt u onder het tuchtrecht. Hierbij beoordeelt het tuchtcollege of een zorgverlener zich heeft gehouden aan de regels die bij het beroep horen.

Zie ook de pagina 'Maatregelen'.

Andere BIG gerelateerde zaken

In sommige gevallen is een BIG-registratie vereist voor (het aanvragen van) andere zaken. Zo is een BG-registratie een voorwaarde om te kunnen starten met een opleiding tot specialist. Ook betekent een BIG-registratie in sommige gevallen dat u een UZI-middel en/of AGB-code kunt aanvragen. Wordt uw registratie in het BIG-register doorgehaald, dan heeft dit dus ook invloed op de hierboven genoemde zaken.

Europese Beroepskaart

Sinds 2016 kunnen apothekers, fysiotherapeuten en verpleegkundigen met een buitenlands diploma in EU-landen werken als zij een Europese Beroepskaart (EBK of EPC) hebben. Wie tijdelijk in Nederland werkt, staat niet in het BIG-register. U bent dan ook niet op te zoeken via deze website. Werkt u tijdelijk of alleen af en toe met een EBK in Nederland, dan valt u wel onder het Nederlandse tuchtrecht.

Wilt u weten of een apotheker, fysiotherapeut of verpleegkundige wel deskundig is? Vraag dan om de Europese Beroepskaart.