Nederlands diploma registreren

Voor een BIG-registratie gelden deze belangrijke voorwaarden:

  • U heeft een geldig diploma;
  • U mag uw beroep zonder beperkingen uitoefenen;
  • U staat niet onder toezicht (curatele) vanwege een lichamelijke of geestelijke kwestie.

Is uw diploma ouder dan 5 jaar?

Dan moet u ook aan de criteria voor herregistratie voldoen.

Is uw diploma jonger dan 5 jaar?

Ga naar Voorbereiden registratie.Alles al voorbereid? Start dan direct uw registratie