Voorbereiden registratie

Voor uw BIG-registratie heeft u een officiële kopie van een geldig diploma nodig. Afhankelijk van uw situatie kunnen er daarnaast aanvullende documenten nodig zijn. Zorg dat u alles compleet heeft voordat u aan de online registratie begint, dat scheelt tijd.

Wat heeft iedereen nodig?

Voor de aanvraag van een BIG-registratie moet iedere aanvrager een (gewaarmerkte kopie van een) geldig diploma aanleveren van het beroep waarvoor u de registratie aanvraagt. Het diploma kunt u op twee manieren aanleveren:

 • Via de directe koppeling met 'Mijn diploma’s' van DUO
  Is uw diploma opgenomen in Mijn diploma’s en logt u in op 'Mijn BIG-register' met DigiD, dan kunt u uw diploma selecteren in ons online aanvraagformulier. Uw diploma wordt dan rechtstreeks in Mijn diploma’s gecontroleerd. Heeft u net uw diploma behaald? Dan kan het enkele weken duren voordat het diploma beschikbaar is in Mijn diploma’s.
 • Opsturen van een gewaarmerkte kopie
  Sommige diploma’s worden niet opgenomen in Mijn diploma’s. Geldt dit voor uw diploma, dan vermelden we dit in het online formulier. Ook als u inlogt met een BIG-login omdat u geen DigiD kunt aanvragen, is het diploma niet beschikbaar in het aanvraagformulier. U stuurt dan na het indienen van de aanvraag een gewaarmerkte kopie per post op. Dit is een papieren kopie van uw diploma met een inktstempel en een handtekening of paraaf van uw opleiding, of van een notaris uit een EER-lidstaat. De meeste opleidingen geven een of meer gewaarmerkte kopieën bij een diploma.

DigiD aanvragen?

Heeft u geen DigiD, vraag deze dan aan. Inloggen met DigiD heeft een aantal voordelen: voor de meeste beroepen kan het diploma rechtstreeks gecontroleerd worden in Mijn diploma’s van DUO, er worden diverse gegevens voor ingevuld en de aanvraag uitprinten, ondertekenen en opsturen per post is niet meer nodig. Iedereen met een Burgerservicenummer (BSN) kan DigiD aanvragen. Heeft u nog geen BSN, dan kunt u een (tijdelijke) BIG-login vragen.

Mogelijk aanvullende documenten

Geldt een van de onderstaande situaties voor u dan betekent dat u een of meerdere aanvullende documenten bij uw aanvraag moet aanleveren. Bij de situaties staat vermeld om welk document het gaat.

Beroepsopleiding in een andere taal gevolgd?

Heeft u uw beroepsopleiding in een andere taal dan het Nederlands gevolgd, bijvoorbeeld in het Engels? Dan heeft u een bewijs van taalvaardigheid nodig. Heeft u een buitenlands diploma, dan zijn er andere procedures van toepassing.

In het buitenland gewoond of gewerkt in uw beroep?

Dan moet u een bewijs aanleveren dat er geen buitenlandse bevoegdheidsbeperkingen van kracht zijn (een Certificate of Current Professional Status (CCPS)) en een bewijs waaruit blijkt dat u geen strafrechtelijke veroordelingen heeft (Certificate of Good Conduct (CGC)). Een CCPS wordt in sommige landen ook wel een Letter of Good Standing, Attest of een (Unbedenklichkeits)bescheinigung genoemd. U vraagt deze bewijsstukken aan in elk land waar u ná het behalen van uw diploma langer dan drie maanden heeft gewoond of in uw beroep heeft gewerkt. Deze verklaringen mogen niet ouder zijn dan drie maanden en moeten origineel of een gewaarmerkte kopie zijn. Op de lijst met bevoegde autoriteiten vindt u de bij ons bekende buitenlandse organisaties waar u een Certificate of Current Professional Status (CCPS) of informatie hierover kunt opvragen. Een CGC kan meestal opgevraagd worden bij het Ministerie van Justitie of het Ministerie van Binnenlandse Zaken in het betreffende land. U hoeft geen CCPS of CGC uit Nederland aan te leveren.

Bekijk voorbeelden: documenten/bewijsstukken die u vanuit het buitenland moet aanleveren.

Is uw diploma ouder dan 5 jaar?

Bent u apotheker, arts, fysiotherapeut, gezondheidszorgpsycholoog, klinisch technoloog, orthopedagoog-generalist, physician assistant, psychotherapeut, tandarts, verpleegkundige of verloskundige en wilt u zich registeren met een diploma ouder dan 5 jaar, dan moet u ook voldoen aan de criteria voor herregistratie. U moet een bepaald aantal uren binnen het deskundigheidsgebied van uw beroep gewerkt hebben (werkervaringscriteria) of via een vastgesteld scholingstraject voor de kernvaardigheden van uw beroep een Periodiek Registratiecertificaat (PRC) halen (scholingscriteria). Meer informatie vindt u bij de specifieke herregistratiecriteria voor uw beroep.

Let op! Met een diploma ouder dan 5 jaar is digitaal aanvragen via 'Mijn BIG-register' niet mogelijk. U doet uw registratieaanvraag via een aanvraagformulier (PDF). 

Opleiding fysiotherapie gevolgd?

Een aantal scholen biedt de opleiding fysiotherapie in meerdere talen aan. Heeft u uw diploma fysiotherapie behaald bij één van onderstaande scholen? Dan hebben wij bij uw aanvraag een origineel gewaarmerkte verklaring nodig waarop staat vermeld in welke taal u de opleiding heeft gevolgd. Deze verklaring heeft u van de school ontvangen bij uw diploma.

 • Fontys Eindhoven
 • Tim van der Laan
 • Hanze University of Applied Sciences Groningen
 • Amsterdam University of Applies Sciences
 • Saxion
 • Zuyd Hogeschool
 • Universiteit Maastricht

Heeft u de Engelstalige opleiding fysiotherapie afgerond en gaat u in het buitenland werken en niet in Nederland? Dan kunt u bij ons een ‘Certificate of non-registration’ aanvragen.

Registreren als geregistreerd-mondhygiënist?

Dan moet u naast het diploma van de vierjarige Hbo-opleiding Mondzorgkunde (uitgereikt in het jaar 2006 of later) ook een certificaat stralingsbescherming (Toezichthoudend Medewerker Stralingsbescherming Tandheelkunde (TMS)) aanleveren. Het certificaat moet zijn afgegeven door een erkende opleidingsinstelling.

Registeren als orthopedagoog-generalist?

Tot 1 juli 2023 is er voor registratie als OG nog sprake van een overgangsperiode waarin overgangsrecht van toepassing is. Lees het bericht 'Met welke diploma’s is registreren als orthopedagoog-generalist mogelijk' om te weten met welke (aanvullende) diploma's u registratie kunt aanvragen. 
 

Toelichting bij het aanleveren van documenten

Bepaalde documenten kunt u up-loaden in 'Mijn BIG-register'. In de 'toelichting aanleveren documenten' vindt u informatie over welke documenten u kunt uploaden en welke post opgestuurd moet worden. Ook vindt u hier uitleg over hoe het up-loaden werkt.

Alle benodigde documenten in huis?