Voorbereiden registratie

Voor uw BIG-registratie heeft u een officiële kopie van een geldig diploma nodig. Afhankelijk van uw situatie kunnen er daarnaast aanvullende documenten nodig zijn. Zorg dat u alles compleet heeft voordat u aan de online registratie begint, dat scheelt tijd.

Wat heeft iedereen nodig?

Voor de aanvraag van een BIG registratie heeft iedere aanvrager een officiële kopie van een geldig diploma nodig voor het beroep waarvoor u de registratie aanvraagt. Een officiële kopie is er in twee varianten:

 • Digitaal uitreksel diplomaregister
  Bij online diplomaregister van DUO, kunt u in de meeste gevallen een digitaal uittreksel van uw diploma opvragen. Voor het aanvragen van het uittreksel logt u in op ‘Mijn DUO’ met DigiD.   
   
 • Een gewaarmerkte kopie
  Een gewaarmerkte kopie is een papieren kopie van uw diploma met een inktstempel en een handtekening of paraaf van uw opleiding, of van een notaris uit een EER-lidstaat. De meeste opleidingen geven  een of meer gewaarmerkte kopieën bij een diploma. Het aanvragen van een (nieuwe) gewaarmerkte kopie van uw diploma kan even duren.

Beroepsopleiding in een andere taal gevolgd?

Heeft u uw beroepsopleiding in een andere taal dan het Nederlands gevolgd, bijvoorbeeld in het Engels? Dan heeft u een bewijs van taalvaardigheid nodig. Heeft u een buitenlands diploma dan zijn er andere procedures van toepassing.

Opleiding fysiotherapie gevolgd?

Een aantal scholen biedt de opleiding fysiotherapie in meerdere talen aan. Heeft u uw diploma fysiotherapie behaald bij één van onderstaande scholen? Dan hebben wij bij uw aanvraag een origineel gewaarmerkte verklaring nodig waarop staat vermeld in welke taal u de opleiding heeft gevolgd. Deze verklaring heeft u van de school ontvangen bij uw diploma.

 • Fontys Eindhoven
 • Tim van der Laan
 • Hanze University of Applied Sciences Groningen
 • Amsterdam University of Applies Sciences
 • Saxion
 • Zuyd Hogeschool
 • Universiteit Maastricht

Heeft u de Engelstalige opleiding fysiotherapie afgerond en gaat u in het buitenland werken en niet in Nederland? Dan kunt u bij ons een ‘Certificate of non-registration’ aanvragen.

In het buitenland gewerkt in uw beroep?

Dan moet u een bewijs aanleveren dat er geen buitenlandse bevoegdheidsbeperkingen van kracht zijn (een Certificate of Current Professional Status) en een bewijs waaruit blijkt dat u geen strafrechtelijke veroordelingen heeft (Certificate of Good Conduct). U vraagt deze bewijsstukken aan in het land waar u gewerkt heeft. Deze verklaringen mogen niet ouder zijn dan drie maanden en moeten origineel of een gewaarmerkte kopie zijn.

Is uw diploma ouder dan 5 jaar?

Bent u apotheker, arts, fysiotherapeut, gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, tandarts, verpleegkundige of verloskundige en wilt u zich registeren met een diploma ouder dan 5 jaar, dan moet u ook voldoen aan de criteria voor herregistratie. U moet een bepaald aantal uren binnen het deskundigheidsgebied van uw beroep gewerkt hebben (werkervaringscriteria) of via een vastgesteld scholingstraject voor de kernvaardigheden van uw beroep een Periodiek Registratiecertificaat (PRC) halen (scholingscriteria). Meer informatie vindt u bij de specifieke herregistratiecriteria voor uw beroep.

Let op! Met een diploma ouder dan 5 jaar is digitaal aanvragen via 'Mijn BIG-register' niet mogelijk. U doet uw registratieaanvraag via een aanvraagformulier (PDF). 

Alle benodigde documenten in huis?

Start direct uw online aanvraag.