Lijst buitenlandse autoriteiten in de gezondheidszorg

Op deze pagina vindt u een overzicht met bij ons bekende buitenlandse authoriteiten waar u een CCPS of informatie hierover kunt opvragen. Niet alle organisaties op deze lijst zijn bevoegd om een Certificate of Current Professional Status (CCPS) af te geven. U kunt dan hier vaak wel terecht voor meer informatie over een (mogelijk) wettelijke register voor uw beroep in het betreffende land en het CCPS.

De lijst is niet volledig en er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Neem contact op met het Ministerie van Volksgezondheid van het betreffende land wanneer een land er niet op staat.

Overzicht buitenlandse autoriteiten

Land Beroep Naam
Tabel overzicht bevoegde autoriteiten
Aruba
Apothekers Bureau of Pharmaceutical Affairs
Artsen, Fysiotherapeuten, Gz-psychologen, Psychotherapeuten, Tandartsen, Verpleegkundigen, Verloskundigen Directie Volksgezondheid/ Public Health Department
Australië
Apothekers Pharmacy Board of Australia
Artsen Australian Health Practitioner Regulation Agency
Fysiotherapeuten Physiotherapy Board of Australia
Gz-psychologen, Psychotherapeuten Psychology Board of Australia
Tandartsen Dental Board of Australia
Verpleegkundigen, Verloskundigen Nursing and Midwifery Board of Australia
België
Apothekers Orde der Apothekers
Artsen Orde der geneesheren/artsen
Fysiotherapeuten, Tandartsen, Verpleegkundigen, Verloskundigen Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (FOD)
Gz-psychologen, Psychotherapeuten Psychologencommissie/Commission des Psychologues
Bulgarije
Apothekers, Artsen, Fysiotherapeuten, Gz-psychologen, Psychotherapeuten, Tandartsen, Verpleegkundigen, Verloskundigen Ministry of Health (Министър на здравеопазването на Република България)
Canada
Apothekers General Pharmaceutical Council
Artsen College of Physicians and Surgeons  
Fysiotherapeuten College of Physiotherapists
Gz-psychologen, Psychotherapeuten College of Psychologist
Tandartsen College of Dental Surgeons
Verpleegkundigen College of Nursing Professionals
Verloskundigen College of Midwife
Curacao
Apothekers, Artsen, Fysiotherapeuten, Gz-psychologen, Psychotherapeuten, Tandartsen, Verpleegkundigen, Verloskundigen Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur
Cyprus
Apothekers Registration Board of Pharmacists (Συμβούλιο Φαρμακευτικής Κύπρου)
Artsen Registration Board of Doctors (Ιατρικό Συμβούλιο Κύπρου)
Fysiotherapeuten Physiotherapists’ registration board (Συμβούλιο Εγγραφής Φυσιοθεραπευτών Κύπρου)
Gz-psychologen, Psychotherapeuten Registration Council of Psychologists (Συμβούλιο Εγγραφής Επαγγελματιών Ψυχολόγων)
Tandartsen Registration Board of Dentists (Οδοντιατρικό Συμβούλιο Κύπρου)
Verpleegkundigen, Verloskundigen Registration board of nurses and midwifes (Συμβούλιο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής)
Denemarken
Apothekers, Artsen, Fysiotherapeuten, Gz-psychologen, Psychotherapeuten, Tandartsen, Verpleegkundigen, Verloskundigen National Board of Health (Styrelsen for Patientsikkerhed)
Duitsland
Apothekers (Landes/Bezirks)Apothekerkammer
Artsen (Landes/Bezirks)Ärztekammer
Fysiotherapeuten, Gz-psychologen, Psychotherapeuten, Verpleegkundigen, Verloskundigen Landes/Gesundheit amt/ Kreis, fachbereich gesundheit
Tandartsen (Landes/Bezirks)Zahnärztekammer
Estland
Apothekers, Artsen, Fysiotherapeuten, Gz-psychologen, Psychotherapeuten, Tandartsen, Verpleegkundigen, Verloskundigen Raad voor de gezondheidszorg/Terviseamet
Finland
Apothekers, Artsen, Fysiotherapeuten, Gz-psychologen, Psychotherapeuten, Tandartsen, Verpleegkundigen, Verloskundigen Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira
Frankrijk
Apothekers Ordre National des Pharmaciens
Artsen Ordre National des Médecins
Fysiotherapeuten Ordre National des Masseurs kinésithérapeutes
Gz-psychologen, Psychotherapeuten Ministère de l’enseignement supérieur/Direction générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle
Tandartsen Conseil National de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
Verpleegkundigen Ordre National des Infirmiers
Verloskundigen Ordre des Sages-femmes
Griekenland
Apothekers, Artsen, Fysiotherapeuten, Gz-psychologen, Psychotherapeuten, Tandartsen Ministry of Health, Directorate of Doctors, Scientists and Health professionals (Professional Qualifications)
Verpleegkundigen, Verloskundigen Ministry of Health, Nursing Directorate (Professional Qualifications)
Hongarije
Apothekers, Artsen, Fysiotherapeuten, Gz-psychologen, Psychotherapeuten, Tandartsen, Verpleegkundigen, Verloskundigen Health Registration and Training Center (Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ)
Ierland
Apothekers Department of Health (An Roinn Sláinte)//a
Artsen Medical Council (Comhairle na nDochtuiri Leighis)
Fysiotherapeuten Irish Society of Chartered Physiotherapists
Gz-psychologen, Psychotherapeuten Department of Health (An Roinn Sláinte)
Tandartsen The Dental Council (Comhairle Fiaclóireachta)
Verpleegkundigen, Verloskundigen Nursing and Midwifery Board of Ireland (NMBI) (An Bord Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann)
IJsland
Apothekers, Artsen, Fysiotherapeuten, Gz-psychologen, Psychotherapeuten, Tandartsen, Verpleegkundigen, Verloskundigen Directorate of Health (Landlæknisembættið)
Italië
Apothekers, Artsen, Fysiotherapeuten, Gz-psychologen, Psychotherapeuten, Tandartsen, Verpleegkundigen, Verloskundigen Ministry of Health (Ministero della Salute)
Kroatië
Apothekers Croation Chamber of Pharmacists (Hrvatska ljekarnička komora)
Artsen Croation Medical Chamber (Hrvatska liječnička komora)
Fysiotherapeuten Croatian Chamber of Physiotherapists (Hrvatska komora fizioterapeuta)
Gz-psychologen, Psychotherapeuten Ministry of Health (Ministarstvo zdravlja)
Tandartsen Croatian Dental Chamber (Hrvatska komora dentalne medicine)
Verpleegkundigen Croatian Chamber of Nurses (Hrvatska komora medicinskih sestara)
Verloskundigen Croatian Chamber of Midwives (Hrvatska komora primalja)
Letland
Apothekers Pharmacists’ Society of Latvia (Latvijas Farmaceitu biedrība)
Artsen Latvian Association of Doctors (Latvijas Ārstu biedrība)
Fysiotherapeuten Latvian Association of Physiotherapists (Latvijas Fizioterapeitu asociācija)
Gz-psychologen, Psychotherapeuten, Verpleegkundigen, Verloskundigen Ministry of Health (Latvijas Republikas Veselības ministrija)
Tandartsen Latvian Association of Doctors (Latvijas Ārstu biedrība)
Liechtenstein
Apothekers, Artsen, Fysiotherapeuten, Gz-psychologen, Psychotherapeuten, Tandartsen, Verpleegkundigen, Verloskundigen Dienst voor volksgezondheid, Amt für Gesundheit
Litouwen
Apothekers, Artsen, Fysiotherapeuten, Gz-psychologen, Psychotherapeuten, Tandartsen, Verpleegkundigen, Verloskundigen Ministry of Health (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija)
Luxemburg
Apothekers, Artsen, Fysiotherapeuten, Gz-psychologen, Psychotherapeuten, Tandartsen, Verpleegkundigen, Verloskundigen Ministry of Health (Ministère de la Santé)
Malta
Apothekers Pharmacy Council (Kunsill ta' l-Ispiżjara)
Artsen, Tandartsen Medical Council (Kunsill Mediku)
Fysiotherapeuten Kumplimentari għall-Mediċina)
Gz-psychologen, Psychotherapeuten Ministry of Health
Verpleegkundigen, Verloskundigen Council for Nurses and Midwives
Nieuw Zeeland
Apothekers Pharmacy Council of New Zealand
Artsen Medical Council of New Zealand
Fysiotherapeuten Physiotherapy Board of New Zealand
Gz-psychologen, Psychotherapeuten New Zealand Psychologists Board
Tandartsen Dental Council of New Zealand
Verpleegkundigen, Verloskundigen Nursing Council of New Zealand
Noorwegen
Apothekers, Artsen, Fysiotherapeuten, Gz-psychologen, Psychotherapeuten, Tandartsen, Verpleegkundigen, Verloskundigen Health Directorate (Helsedirektoratet)
Oostenrijk
Apothekers Austrian Chamber of Pharmacists (Österreichische Apothekerkammer)
Artsen Austrian Medical Chamber (Österreichische Ärztekammer)
Fysiotherapeuten, Gz-psychologen, Psychotherapeuten, Verpleegkundigen Federal Ministry of Labour, Social Affairs, Health and Consumer Protection (Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz)
Tandartsen Austrian Chamber of Dentists (Österreichische Zahnärztekammer)
Verloskundigen Austrian authority for Midwives (Österreichisches Hebammengremium)
Polen
Apothekers Supreme Pharmaceutical Council (Naczelna Rada Aptekarska)
Artsen Chamber of Physicians and Dentists (Okręgowa Rada Lekarska)
Fysiotherapeuten The Polish Chamber of Physiotherapists (Krajowa Izba Fizjoterapeutów)
Gz-psychologen, Psychotherapeuten Social Dialogue and Social Partnership Department (Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej)
Tandartsen Chamber of Physicians and Dentists (Okręgowa Rada Lekarska)
Verpleegkundigen, Verloskundigen Chamber of Nurses and Midwives (Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych)
Portugal
Apothekers Order of Pharmacists (Ordem dos Farmacêuticos)
Artsen Order of Doctors (Ordem dos Médicos)
Fysiotherapeuten Central Administration of the Health System (ACSS – Administração Central do Sistema de Saúde)
Gz-psychologen, Psychotherapeuten Portuguese Professional Psychologists Association (Ordem dos Psicólogos Portugueses)
Tandartsen Order of Dentists (Ordem dos Médicos Dentistas)
Verpleegkundigen, Verloskundigen Regulatory body of nurses and midwives (Ordem dos Enfermeiros)
Roemenië
Apothekers College of Pharmacists (Colegiul Farmaciştilor din România)
Artsen College of Physicians (Colegiul Medicilor din România)
Fysiotherapeuten Romanian Order of Physiotherapists (Colegiul Fizioterapeutilor din România)
Gz-psychologen, Psychotherapeuten College of Psychologists (Colegiul Psihologilor dom România)
Tandartsen College of Dentists (Colegiul Medicilor Dentişti din România)
Verpleegkundigen, Verloskundigen The Order of Nurses, Midwives and Medical Assistants (Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România)
Sint Maarten
Apothekers, Artsen, Fysiotherapeuten, Gz-psychologen, Psychotherapeuten, Tandartsen, Verpleegkundigen, Verloskundigen Ministerie van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid/ Inspectie Volksgezondheid
Slovenië
Apothekers, Artsen, Fysiotherapeuten, Gz-psychologen, Psychotherapeuten, Tandartsen, Verpleegkundigen, Verloskundigen Ministry of Health (Ministrstvo za zdravje)
Slowakije
Apothekers, Artsen, Fysiotherapeuten, Gz-psychologen, Psychotherapeuten, Tandartsen, Verpleegkundigen, Verloskundigen Ministry of Health (Ministerstvo zdravotníctva SR)
Spanje
Apothekers General Council of the Associations of Pharmacists (Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos)
Artsen, Gz-psychologen, Psychotherapeuten, Verloskundigen Ministry of Health (Ministero de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad)
Fysiotherapeuten General Council of Physiotherapists’ Colleges (Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España)
Tandartsen General Council of Official Colleges of Dentists, Odontologists and Stomatologists (Consejo General de Colegios Oficiales de Odontólogos y Estomatólogos de España)
Verpleegkundigen General Council of the College of Nurses (Consejo General de Colegios de Enfermería)
Suriname
Apothekers, Artsen, Fysiotherapeuten, Gz-psychologen, Psychotherapeuten, Tandartsen, Verpleegkundigen, Verloskundigen Ministerie van Volksgezondheid
Tsjechië
Apothekers, Artsen, Tandartsen Ministry of Health – Department of Science and Medical Professions (Ministerstvo zdravotnictví - odbor vědy a lékařských povolání)
Fysiotherapeuten, Verpleegkundigen, Verloskundigen Ministry of Health – Service responsible for nursing professions and other healthcare professions including the recognition of professional qualification (Ministerstvo zdravotnictví - odbor ošetřovatelství a nelékařských povolání)
Gz-psychologen, Psychotherapeuten Ministry of Health
Verenigd Koninkrijk
Apothekers General Pharmaceutical Council
Artsen General Medical Council
Fysiotherapeuten, Gz-psychologen, Psychotherapeuten The Health and Care Professions Council
Tandartsen General Dental Council
Verpleegkundigen, Verloskundigen Nursing and Midwifery Council
Verenigde Staten van Amerika
Apothekers Pharmacy Board
Artsen Medical Board
Fysiotherapeuten Physiotherapy Board
Gz-psychologen, Psychotherapeuten Psychology Board
Tandartsen Dental Board
Verpleegkundigen Board of Nursing
Verloskundigen Midwifery Board
Zuid Afrika
Apothekers South African Pharmacy Council
Artsen, Fysiotherapeuten, Gz-psychologen, Psychotherapeuten, Tandartsen Health Professions Council of South Africa
Verpleegkundigen, Verloskundigen South African Nursing Council
Zweden
Apothekers, Artsen, Fysiotherapeuten, Gz-psychologen, Psychotherapeuten, Tandartsen, Verpleegkundigen, Verloskundigen Socialstyrelsen
Zwitserland
Apothekers Schweizerische Eidgenossenschaft
Artsen Gesundheit Kanton/ Gesundheitsamt/ Vereinigung der Kantonsärzte Schweiz (VKS)
Fysiotherapeuten Gesundheit Kanton/ Gesundheitsamt/ Schweizerisches Rotes Kreuz (SRK)
Gz-psychologen, Psychotherapeuten Schweizerische Eidgenossenschaft
Tandartsen Gesundheit Kanton/ Gesundheitsamt
Verpleegkundigen, Verloskundigen Schweizerisches Rotes Kreuz (SRK)