Diploma ouder dan 5 jaar

Bent u apotheker, arts, fysiotherapeut, geregistreerd mondhygiënist, gezondheidszorgpsycholoog, klinisch technoloog, orthopedagoog-generalist, physician assistant, psychotherapeut, tandarts, verpleegkundige of verloskundige en heeft u uw diploma 5 jaar of langer geleden behaald, dan moet u voor registratie in het BIG-register ook meteen voldoen aan de criteria voor herregistratie. Het is in dit geval niet mogelijk uw aanvraag digitaal in te dienen.

Wat is herregistratie?

Alle zorgverleners in het BIG-register ontvangen iedere vijf jaar een oproep om een herregistratie aan te vragen. Gaat u een aanvraag tot BIG-registratie doen met een diploma dat u langer dan 5 geleden heeft gehaald, dan moet u ook direct voldoen aan criteria voor herregistratie.

Herregistratie bevordert dat er zorg wordt verleend door zorgverleners die actief zijn in hun beroep. Daarvoor moeten ze aantonen een bepaald aantal uren te hebben gewerkt in hun vak (werkervaringscriteria), óf ze kunnen via een vastgesteld scholingstraject voor de kernvaardigheden van het beroep een Periodiek Registratiecertificaat (PRC) halen (scholingscriteria) en daarmee aantonen dat ze voldoen aan het vereiste niveau.

Wat betekent dit voor uw aanvraag?

Wilt u zich laten registreren met een diploma dat u langer dan 5 geleden heeft gehaald, dan moet u ook direct voldoen aan de (werkervarings)criteria voor herregistratie. Om aan te tonen dat u aan deze aanvullende eisen voldoet moet u bepaalde documenten (bewijsstukken) aanleveren bij uw aanvraag. Meer informatie over de criteria vindt u bij de specifieke herregistratiecriteria voor uw beroep.

De procedure

Hieronder vindt u de onderdelen waaruit de aanvraagprocedure met een diploma ouder dan 5 jaar bestaat.