Wet- en regelgeving

Het doel van de Wet BIG is te zorgen dat de kwaliteit van onze gezondheidszorg hoog is en blijft. Ook beschermt de Wet BIG patiënten tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen van zorgverleners. Dit doet de Wet BIG onder andere met het BIG-register.

De Wet BIG verdeelt beroepen die onder deze wet vallen in 3 groepen volgens hun wettelijke artikelnummer: artikel 3-, 34- en artikel 36a-beroepen. Wettelijk erkende specialismen vallen onder artikel 14. Alleen artikel 3-beroepen moeten geregistreerd staan in het BIG-register en vallen onder het tuchtrecht.

Artikel 3-beroepen

Artikel 3-beroepen:

 • hebben een wettelijk beschermde beroepstitel;
 • moeten zich registreren in het BIG-register;
 • vallen onder het tuchtrecht.

Overzicht artikel 3-beroepen:

 • Apotheker
 • Arts
 • Fysiotherapeut
 • Gezondheidszorgpsycholoog
 • Klinisch technoloog

 • Orthopedagoog-generalist
 • Physician assistant
 • Psychotherapeut
 • Tandarts
 • Verloskundige
 • Verpleegkundige.

Artikel 36a-beroepen (experimenteerberoepen)

Artikel 36a-beroepen:

 • hebben een wettelijk beschermde opleidingstitel;
 • kunnen zich tijdelijk registreren in het BIG-register;
 • vallen onder het tuchtrecht;
 • mogen voorbehouden handelingen uitvoeren;
 • hebben tijdelijk zelfstandige bevoegdheid.

Overzicht huidige artikel 36a-beroepen:

 • Geregistreerd-mondhygiënist

Artikel 34-beroepen

Artikel 34-beroepen:

 • hebben een wettelijk beschermde opleidingstitel;
 • kunnen zich niet registreren in het BIG-register;
 • vallen niet onder het tuchtrecht.

Overzicht artikel 34-beroepen:

 • Apothekersassistent
 • Diëtist
 • Ergotherapeut
 • Huidtherapeut
 • Klinisch fysicus
 • Logopedist
 • Mondhygiënist
 • Oefentherapeut
 • Optometrist
 • Orthoptist
 • Podotherapeut
 • Radiodiagnostisch laborant
 • Radiotherapeutisch laborant
 • Tandprotheticus
 • Verzorgende in de individuele gezondheidszorg (VIG’er).

Zie ook de pagina Overige beroepen.

Artikel 14-specialismen

Dit zijn de wettelijk erkende specialismen, zoals verpleegkundig specialist en klinisch psycholoog. Zie ook Specialisatie.