VWS in gesprek met beroeps- en patiëntenorganisaties over BIG-nummer

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gaat op korte termijn in overleg met beroeps- en brancheorganisaties, ZN en de Patiëntenfederatie over het zichtbaar voeren van het BIG-nummer.

Doel gesprek

Doel van het overleg is om tot een oplossing te komen met aandacht voor de administratieve lasten en waarbij voldoende tijd is voor de uitvoering. Dit leidt mogelijk tot een aangepaste uitwerking van de regelgeving (AMvB). Tot die tijd wordt de IGJ gevraagd niet te handhaven op het zichtbaar voeren van het BIG-nummer.

Achtergrond van de regeling

Achtergrond van deze regeling is grotere transparantie en duidelijkheid voor de patiënt. Via het BIG-nummer is een BIG-geregistreerde zorgverlener eenvoudig terug te vinden in het BIG-register. De registratie geeft (toekomstige) patiënten de zekerheid dat een zorgverlener bevoegd en voldoende gekwalificeerd is. Via het BIG-register kan iedereen controleren of een zorgverlener die werkzaam is in een beroep waarvoor BIG-registratie verplicht is, bevoegd is om een dit beroep uit te oefenen. Het komt echter regelmatig voor dat een zorgverlener moeilijk op naam is terug te vinden. Dit komt bijvoorbeeld voor bij overeenkomende achternamen of bij het gebruik van de achternaam van de partner of van een roepnaam. Het BIG-nummer levert altijd direct de juiste uitkomst op.