Het BIG-register wordt uitgevoerd door het CIBG, een uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Iedereen kan het register raadplegen. Het CIBG verzorgt ook de erkenning van buitenlandse diploma’s.

Bevoegdheid zorgverleners

Het BIG-register geeft duidelijkheid over de bevoegdheid van een zorgverlener. Er staan meer dan 350.000 zorgverleners geregistreerd in het BIG-register.

Heeft u een klacht over een zorgverlener? Lees meer...

Erkenning buitenlands diploma

Zorgverleners met een buitenlands diploma moeten voldoen aan de Nederlandse opleidingseisen. Hun opleidingsniveau moet gelijk zijn aan dat van een zorgverlener met een Nederlands diploma. Eventueel telt relevante werkervaring mee om het niveau te bepalen. Het CIBG neemt hierover een besluit op grond van het advies van de onafhankelijke deskundigencommissie, de Commissie buitenslands gediplomeerden volksgezondheid (CBGV).

Lees meer over erkenning buitenlands diploma.

Zorgconsumenten

Iedereen kan het register bekijken. Wilt u weten of uw zorgverlener bevoegd is om zijn of haar beroep uit te oefenen? Dan kunt u uw zorgverlener in het BIG-register op naam zoeken of op BIG-nummer. Iedere zorgverlener heeft zo'n uniek, persoonsgebonden BIG-nummer. Vraag dit nummer aan uw zorgverlener.

Zoeken in het BIG-register

Wet BIG

Het BIG-register is een taak die voortkomt uit de Wet BIG (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg).