Over het BIG-register

Het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) is een wettelijk, online en openbaar register. Alleen wie in het BIG-register staat, mag een beschermde beroepstitel voeren en mag de bij het beroep horende voorbehouden handelingen zelfstandig uitvoeren.  Een BIG-registratie is alleen noodzakelijk als iemand ook echt actief werkt in het beroep. Iedereen kan het register raadplegen. Het BIG-register verzorgt ook de erkenning van buitenlandse diploma’s.

Laatst bijgewerkt op 25 september 2023

Bevoegdheid van de zorgverlener

Apotheker, arts, fysiotherapeut, geregistreerd-mondhygiënist, gezondheidszorgpsycholoog, klinisch technoloog, orthopedagoog-generalistphysician assistant, psychotherapeut, tandarts, verpleegkundige en verloskundige zijn deze beschermde beroepstitels. Het BIG-register geeft duidelijkheid over de bevoegdheid (de juiste kwalificaties) van de zorgverleners die werken in deze beroepen. Er staan in totaal meer dan 380.000 zorgverleners geregistreerd in het BIG-register. Meer informatie over de BIG-registratie en het BIG-register vindt u onder 'Meer over het BIG-register'.

Het BIG-register houdt geen toezicht op zorgverleners en behandelt geen klachten over zorgverleners.

Zorgverlener opzoeken

Iedereen kan het register bekijken. Wilt u weten of uw zorgverlener bevoegd is om zijn of haar beroep uit te oefenen? Dan kunt u uw zorgverlener in het BIG-register op naam zoeken of op BIG-nummer. Iedere zorgverlener heeft zo'n uniek, persoonsgebonden BIG-nummer. Vraag dit nummer aan uw zorgverlener.

Zoeken in het BIG-register

Erkenning buitenlands diploma

Zorgverleners met een buitenlands diploma moeten voldoen aan de Nederlandse opleidingseisen. Hun opleidingsniveau moet gelijk zijn aan dat van een zorgverlener met een Nederlands diploma. Eventueel telt relevante werkervaring mee om het niveau te bepalen. Het CIBG neemt hierover een besluit op grond van het advies van de onafhankelijke deskundigencommissie, de Commissie Buitenslands Gediplomeerden volksgezondheid (CBGV).

Lees meer over erkenning buitenlands diploma.

Wet BIG

Het BIG-register is een taak die voortkomt uit de Wet BIG (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Het BIG-register wordt uitgevoerd door het CIBG, een uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Heeft u gevonden wat u zocht?