Bevestiging BIG-registratie op verklaringen

Nederlandse medische verklaringen die men in het buitenland wilt gebruiken moeten gelegaliseerd worden. Soms is de eerste stap in dit proces de bevestiging dat de zorgverlener die de verklaring ondertekende een actieve BIG-registratie had op het moment ondertekening. Voor de controle en de bevestiging kunt u terecht bij het BIG-register. U vraagt dit aan via een formulier. Dit is kosteloos.

Een actieve BIG-registratie betekent dat de zorgverlener bevoegd is om zijn beroep uit te oefenen en dus dergelijke verklaringen ook echt mag ondertekenen. Is dit het geval, dan wordt de verklaring voorzien van een stempel aan u teruggestuurd. De stempel is de bevestiging.

Voor welke verklaringen?

Voor de volgende documenten wordt een bevestiging van de BIG-registratie afgegeven:

 • gezondheidsverklaringen
 • medicijnverklaringen  voor medicijnen die niet onder de Opiumwet vallen;
 • overlijdensverklaringen (i.v.m. transport lichaam van/naar Nederland);

Het BIG-register controleert niet de inhoud en ook niet de handtekening op het document. Het BIG-register voert dus géén legalisatie uit. Er wordt alleen gecontroleerd of er sprake is van een actieve BIG-registratie.

Verklaringen voor medicijnen die onder de Opiumwet vallen

Voor medicijnverklaringen m.b.t. medicijnen die wel onder de Opiumwet vallen kunt u terecht bij het CAK: CAK - Medicijnen mee op reis (hetcak.nl)

Hoe vraagt u de bevestiging aan?

 • Zorg ervoor dat op de verklaring de achternaam, alle voorletters, een handtekening en bij grote voorkeur ook het BIG-nummer van de zorgverlener staan. Deze gegevens zijn noodzakelijk om de registratie van de zorgverlener te kunnen controleren.
 • Vul het formulier ‘Bevestiging BIG-registratie’ volledig  in, print deze uit en stuur deze samen met de verklaring per post op te sturen naar:

  BIG-register
  T.a.v. afdeling Bevestiging BIG-registratie
  Postbus 3173
  6401 DR Heerlen
   
 • Het gestempelde document (de verklaring) wordt binnen maximaal 10 werkdagen aan u retour gestuurd. 

Per aangetekende of reguliere post?

Deze keuze is aan u. Wanneer u ervoor kiest om het document met aanvraagformulier aangetekend op te sturen, dan ontvangt u het gestempelde document ook aangetekend per post retour. Het voordeel hiervan is dat u de brief kunt volgen en een bewijs van ontvangst krijgt. Als de brief niet bezorgd kan worden wordt deze automatisch en kosteloos teruggestuurd mits het retouradres op de envelop vermeld staat.

Stuurt u het document per reguliere post op? Dan sturen wij het gestempelde document op dezelfde wijze (dus niet aangetekend) retour.

Persoonlijk langkomen?

Dit kan van maandag tot en met vrijdag tussen 09:00 en 12.00 uur op het onderstaande bezoekadres in Den Haag. Kom eerst bij het BIG-register langs als u ook nog naar de rechtbank, de ambassade, het consulaat of het ministerie van Buitenlandse zaken moet.

Hoftoren
Ministerie van VWS/CIBG
Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag 

Spoed?

Dan raden wij u aan persoonlijk langs te komen tussen de hierboven genoemde tijdstippen. De controle en de bevestiging worden dan te plekke uitgevoerd. U krijgt het document direct weer mee terug.

Meer informatie

 • Wilt u weten of u een verklaring nodig heeft voor uw reis naar het buitenland? Neem dan contact op met de ambassade van het betreffende land waar u naar toe gaat reizen.
 • Twijfelt u of het nodig is om uw medicijnverklaring te laten stempelen? Lees dan de informatie op de website van de rijksoverheid en Apotheek.nl voor meer informatie hierover.
 • Meer informatie over het legaliseren van documenten vindt u op de website van de rijksoverheid.
 • Heeft u vragen aan ons, neem dan contact op met ons klantcontact centrum.