Aanvraagformulier bevestiging BIG-registratie

Via onderstaand formulier kunt u de bevestiging aanvragen dat de zorgverlener die uw verklaring voor een reis naar het buitenland heeft ondertekend, in het BIG-register stond met een actieve registratie op het moment dat deze de verklaring ondertekende. 

Voor de volgende verklaringen kunnen wij een bevestiging van de BIG-registratie afgeven:

  • gezondheidsverklaringen;
  • overlijdensverklaringen (i.v.m. transport lichaam van/naar Nederland);
  • medicijnverklaringen voor medicijnen die niet onder de Opiumwet vallen (Voor medicijnen die onder Opiumwet vallen, kunt u terecht bij het CAK ).

Meer informatie vindt u ook op 'Aanvragen bevestiging BIG-registratie'.