Voor zorgconsumenten

Hier leest u meer informatie over het BIG-register die voor u als zorgconsument interessant is.

Op deze pagina:

  • Zorgverlener zoeken
  • Het BIG-register in het kort
  • Wat vindt u in het BIG-register?
  • Wat houdt registratie in?
  • Voorwaarden voor registratie

Zorgverlener zoeken

Wilt u weten of uw zorgverlener bevoegd is om zijn of haar beroep uit te oefenen? Zoek uw zorgverlener in het BIG-register. Dit kan op naam, maar ook op BIG-nummer. Iedere zorgverlener heeft een persoonsgebonden BIG-nummer.

Niet in het BIG-register: apothekers, fysiotherapeuten en verpleegkundigen met een Europese Beroepskaart (EBK)

Apothekers, fysiotherapeuten en verpleegkundigen met een buitenlands diploma kunnen een Europese Beroepskaart (EBK) aanvragen. Een EBK is een bewijs dat de beroepskwalificaties van de zorgverlener erkend zijn. Apothekers, fysiotherapeuten en verpleegkundigen met een EBK die tijdelijk in Nederland werken, staan niet in het BIG-register. En zijn dus niet op te zoeken via de website.

Zorgverleners met een EBK voor tijdelijke en incidentele dienstverlening vallen onder het Nederlandse tuchtrecht. Zij mogen de voorbehouden handelingen uitvoeren en de beroepstitel voeren. Als deze zorgverleners zich vestigen in Nederland, dan hebben zij wel een BIG-registratie nodig.

Wilt u duidelijkheid over de bevoegdheid van uw apotheker, fysiotherapeut of verpleegkundige? Bekijk de gegevens van de zorgverlener met een EBK op de website van Europa. Hiervoor heeft u de naam van de zorgverlener en het nummer van het identiteitsbewijs nodig. U kunt dan zien of voor deze zorgverlener een EBK is afgegeven.

Het BIG-register in het kort

Het BIG-register is een taak die voortkomt uit de Wet BIG (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Het BIG-register geeft duidelijkheid over de bevoegdheid van een zorgverlener.

In de Wet BIG (artikel 3) worden 11 beroepsgroepen genoemd: apotheker, arts, fysiotherapeut, gezondheidszorgpsycholoog, klinisch technoloog, orthopedagoog-generalist, physician assistant, psychotherapeut, tandarts, verloskundige en verpleegkundige. Deze zorgverleners kunnen zich in het BIG-register registreren als zij voldoen aan de wettelijke opleidingseisen die voor hun beroep gelden. Met een BIG-registratie mogen zij hun beroepstitel gebruiken. Zij vallen dan ook onder het tuchtrecht.

Voor een aantal beroepen is geen overheidsregister ingesteld, zoals diëtisten, ergotherapeuten en huidtherapeuten. Deze zorgverleners vallen daarom ook niet onder het tuchtrecht.

Wat vindt u in het BIG-register?

In het BIG-register kunt u zien of uw zorgverlener bevoegd is zijn of haar beroep uit te oefenen volgens de kwaliteitseisen die in Nederland gelden. Heeft een zorgverlener een specialisme, dan wordt dat getoond. Daarnaast toont het BIG-register of een zorgverlener een tuchtrechtelijke maatregel opgelegd heeft gekregen.

Wat houdt registratie in?

Een zorgverlener met een BIG-registratie valt onder het tuchtrecht. Daarnaast mag hij of zij de wettelijk beschermde beroepstitel voeren. Artsen, geregistreerd-mondhygiënisten, klinisch technologen, physician assistants, tandartsen, verloskundigen en verpleegkundig specialisten mogen zelfstandig voorbehouden handelingen uitvoeren. En een zorgverlener mag starten met een specialistenopleiding.

Lees meer over de rechten en plichten die horen bij een BIG-registratie

Voorwaarden voor registratie

Zorgverleners met een Nederlands diploma die zich willen inschrijven in het BIG-register moeten:

  • in het bezit zijn van een geldig diploma;
  • elke 5 jaar kunnen aantonen dat zij aan de criteria voor herregistratie voldoen. Dit houdt in dat zij beschikken over voldoende werkervaring of scholing;
  • niet onder toezicht (curatele) staan vanwege een lichamelijke of geestelijke toestand;
  • geen beroepsbeperkende maatregel hebben;
  • hebben betaald voor een registratieperiode van 5 jaar.

Voor zorgverleners met een buitenlands diploma gelden aanvullende voorwaarden bij de BIG-registratie. Welke dat zijn hangt af van het land waar de zorgverlener het diploma heeft behaald, de nationaliteit en het beroep waarvoor de zorgverlener de aanvraag indient.