Voor zorgconsumenten

Hier leest u meer informatie over het BIG-register die voor u als zorgconsument interessant is.

Op deze pagina:

  • Het BIG-register in het kort
  • Welke beroepen staan in register?
  • Zorgverlener zoeken
  • Wat vindt u in het BIG-register?
  • Voorwaarden voor registratie

Het BIG-register in het kort

Het BIG-register is een taak die voortkomt uit de Wet BIG (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Het BIG-register geeft duidelijkheid over de bevoegdheid van een zorgverlener. Een zorgverlener met een BIG-registratie mag de wettelijk beschermde beroepstitel voeren. Artsen, bachelor medisch hulpverleners, geregistreerd-mondhygiënisten, klinisch technologen, physician assistants, tandartsen, verloskundigen en verpleegkundig specialisten mogen zelfstandig voorbehouden handelingen uitvoeren die bij  het beroep horen. En de zorgverlener mag starten met een specialistenopleiding. Daarnaast valt valt een zorgverlener met een BIG-registratieonder het tuchtrecht.

Lees meer over de rechten en plichten die horen bij een BIG-registratie

Welke beroepen staan in het BIG-register?

In de Wet BIG (artikel 3) worden 11 beroepsgroepen genoemd: apotheker, arts, fysiotherapeut, gezondheidszorgpsycholoog, klinisch technoloog, orthopedagoog-generalist, physician assistant, psychotherapeut, tandarts, verloskundige en verpleegkundige. Deze zorgverleners kunnen zich in het BIG-register registreren als zij voldoen aan de wettelijke opleidingseisen die voor hun beroep gelden. 

Er zijn ook beroepen (artikel 36a beroepen) die voor een tijdelijke periode opgenomen worden in het BIG-register. Dit zijn beroepen waarvan bekeken wordt of opname in het BIG-register zinvol is. Na de tijdelijke periode wordt besloten of het beroep definitief in het BIG-register wordt opgenomen. 

Welke beroepen staan niet in het register?

Voor de meeste beroepen in de zorg is geen overheidsregister ingesteld en staan niet in het BIG-register. Sommigen beroepen, zoals bijvoorbeeld  apothekersassistent, verzorgende in de individuele gezondheidszorg (VIG’er), ergotherapeut en diëtist, hebben wel een beschermde opleidingstitel vanuit de Wet BIG. Dit betekent dat alleen degenen die de opleiding hebben afgerond de beroepsstitel mogen voeren. Deze zorgverleners vallen niet onder het tuchtrecht. 

Ook niet in het BIG-register: zorgverleners die tijdelijk werkzaam zijn in Nederland

Een zorgverlener met een Europees diploma die tijdelijk werkzaamheden in Nederland wil uitvoeren die alleen zelfstandig door een BIG-geregistreerde zorgverlener mogen worden uitgevoerd, kan gebruik maken van de vrije dienstverrichting. Een BIG-registratie is dan niet vereist, maar hiervoor moet wel een aanvraag Tijdelijke en Incidentele dienstverrichting worden ingediend. Dit is alleen mogelijk voor beroepsbeoefenaars die in een ander EU-land bevoegd zijn om het beroep uit te oefenen en beschikken over een Europees diploma van de beroepsopleiding.

Apothekers, fysiotherapeuten en verpleegkundigen met een Europese Beroepskaart (EBK)

Apothekers, fysiotherapeuten en verpleegkundigen met een buitenlands diploma kunnen een Europese Beroepskaart (EBK) aanvragen. Een EBK is een bewijs dat de beroepskwalificaties van de zorgverlener erkend zijn. Zorgverleners met een EBK die tijdelijk in Nederland werken, staan ook niet in het BIG-register. Zij vallen wel onder het Nederlandse tuchtrecht en mogen de voorbehouden handelingen uitvoeren en de beroepstitel voeren. Zodra deze zorgverleners zich echt vestigen in Nederland hebben zij wel een BIG-registratie nodig.

Zorgverlener opzoeken?

Wilt u weten of uw zorgverlener bevoegd is (dus o.a. de het juiste  diploma heeft) om zijn of haar beroep uit te oefenen? Zoek uw zorgverlener dan op in het BIG-register. Dit kan op naam, maar ook op BIG-nummer. Iedere zorgverlener heeft een persoonsgebonden BIG-nummer. Dit nummer is vaak te vinden op de website van d ezorgverlener of op te vragen bij de zorgverlener.

Zorgverlener met een EBK opzoeken

Op de website van Europa is te zien of een zorgverlener een EBK heeft. Hiervoor is de volledige naam van de zorgverlener en het nummer van het identiteitsbewijs nodig. 

Wat vindt u in het BIG-register?

In het BIG-register kunt u zien of uw zorgverlener bevoegd is zijn of haar beroep uit te oefenen volgens de eisen die in Nederland gelden. Heeft u de zorgverlener gevonden, dan ziet u hier de naam en voorletters, het BIG-nummer en het beroep van de zorgverlener. Heeft een zorgverlener een specialisme, dan wordt dat ook getoond. Daarnaast toont het BIG-register of een zorgverlener een tuchtrechtelijke maatregel opgelegd heeft gekregen. Alle getoonde informatie zijn openbare gegevens. 

Voorwaarden voor registratie

Zorgverleners met een Nederlands diploma die zich willen registreren en geregistreerd willen blijven, moeten:

  • in het bezit zijn van een geldig beroepsdiploma;
  • elke 5 jaar kunnen aantonen dat zij aan de criteria voor herregistratie voldoen. Dit houdt in dat zij beschikken over voldoende werkervaring of scholing en dit ook kunnen aantonen;
  • niet onder toezicht (curatele) staan vanwege een lichamelijke of geestelijke toestand;
  • geen beroepsbeperkende maatregel hebben;
  • hebben betaald voor een registratieperiode van 5 jaar.

Voor zorgverleners met een buitenlands diploma gelden aanvullende voorwaarden bij de BIG-registratie. Welke dat zijn hangt af van het land waar de zorgverlener het diploma heeft behaald en het beroep waarvoor de zorgverlener de aanvraag indient.