Tijdelijk werken in Nederland

Een zorgverlener die in het bezit is van een Europees diploma kan door een Europese richtlijn tijdelijk en incidenteel in een andere lidstaat werken (diensten verlenen) zonder dat erkenning van het diploma (beroepskwalificatie) nodig is. Voorwaarde is wel dat het echt om tijdelijk en incidenteel werk gaat. Bij tijdelijk en incidenteel werk komt u niet in het BIG-register en krijgt u geen BIG-nummer.

Aanvragen Tijdelijk en Incidenteel werken

U komt niet in het BIG-register

Het is belangrijk om te weten dat u niet geregistreerd wordt in het BIG-register. Dit betekent ook dat u geen BIG-nummer krijgt en patiënten u niet kunnen opzoeken in het BIG-register. Houd hier rekening mee in de communicatie met uw patiënten. Mogelijk vragen zij u hier wel naar.

Let op: U mag ook niet als supervisor optreden in het kader van diploma-erkenning.