Tijdelijk werken in Nederland

Tijdelijk werken in Nederland in een beroep waarvoor BIG-registratie vereist is, is in bepaalde situatie's mogelijk. Bent u in het bezit van een Europees of Zwitsers diploma, dan kunt u door een Europese richtlijn onder voorwaarde en met toestemming tijdelijk en incidenteel in een andere lidstaat werken (diensten verlenen) zonder dat erkenning van het diploma (beroepskwalificatie) nodig is. Tijdelijk werken in Nederland met een diploma van buiten Europa is alleen mogelijk in een beperkt aantal situaties.

Laatst bijgewerkt op 24 juli 2022

Hieronder vindt u informatie over het aanvragen van toestemming voor Tijdelijk en Incidenteel werken in Nederland met een Europees diploma (EER en Zwiterserland). Heeft u geen Europees diploma? Lees dan verder onder 'Diploma's van buiten Europa'

Aanvragen toestemming Tijdelijk en Incidenteel werken met een Europees diploma

Belangrijk om te weten!

  • Zolang uw aanvraag in behandeling is, en u nog geen toestemming heeft gekregen, kunt u nog niet starten met werken.
  • U wordt niet geregistreerd in het BIG-register. Dit betekent ook dat u geen BIG-nummer krijgt en patiënten u niet kunnen opzoeken in het BIG-register. Houd hier rekening mee in de communicatie met uw patiënten. Mogelijk vragen zij u hier wel naar.
  • U mag niet als supervisor optreden in het kader van diploma-erkenning.
  • Gaat u als zelfstandig als zorgverlener in Nederland aan het werk, ook al is dit maar tijdelijk, dan bent u verplicht om een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. U kunt de mogelijkheden met uw werkgever of opdrachtgever bespreken. 
  • U kunt altijd een BIG-registratie aanvragen. Op deze manier weet u zeker dat u voor langere tijd in Nederland werkzaam kan zijn. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie kunt u direct een aanvraag indienen voor inschrijving in het BIG-register, of moet u eerst een aanvraag voor een verklaring van vakbekwaamheid of een erkenning van beroepskwalificaties aanvragen. Meer informatie over deze procedures vindt u ook op deze website.
  • De werkervaring die u opdoet in de periode waarin u toestemming heeft voor het verrichten van tijdelijke en incidentele dienstverlening wordt zelfstandig bevoegd opgedaan en mag daarom bij een aanvraag voor registratie met een diploma ouder dan vijf jaar meetellen als werkervaring.

Heeft u gevonden wat u zocht?