Tijdelijk werken in Nederland

Een zorgverlener die in het bezit is van een Europees diploma kan door een Europese richtlijn tijdelijk en incidenteel in een andere lidstaat werken (diensten verlenen) zonder dat erkenning van het diploma (beroepskwalificatie) nodig is. Voorwaarde is wel dat het echt om tijdelijk en incidenteel werk gaat. Bij tijdelijk en incidenteel werk komt u niet in het BIG-register en krijgt u geen BIG-nummer.

Aanvragen Tijdelijk en Incidenteel werken

Belangrijk om te weten!

  • U wordt niet geregistreerd in het BIG-register. Dit betekent ook dat u geen BIG-nummer krijgt en patiënten u niet kunnen opzoeken in het BIG-register. Houd hier rekening mee in de communicatie met uw patiënten. Mogelijk vragen zij u hier wel naar.

Let op: U mag ook niet als supervisor optreden in het kader van diploma-erkenning.

  • Gaat u als zelfstandig als zorgverlener in Nederland aan het werk, ook al is dit maar tijdelijk, dan bent u verplicht om een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. U kunt de mogelijkheden met uw werkgever bespreken. 
  • U kunt altijd een BIG-registratie aanvragen. Op deze manier weet u zeker dat u voor langere tijd in Nederland werkzaam kan zijn. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie kunt u direct een aanvraag indienen voor inschrijving in het BIG-register, of moet u eerst een aanvraag voor een verklaring van vakbekwaamheid of een erkenning van beroepskwalificaties aanvragen. Meer informatie over deze procedures vindt u ook op deze website.