Bezwaar en beroep

STAP 7 - Bezwaar en beroep 120x120

Als u het niet eens bent met het besluit op uw aanvraag, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Doe dit binnen 6 weken na de datum die bovenaan het besluit staat, anders kan uw bezwaar niet worden behandeld. Bent u het niet eens met de beslissing op uw bezwaar? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.

Bezwaarschrift

Als u het niet eens bent met het besluit, dan kunt u een bezwaarschrift sturen naar:

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Directie Wetgeving en Juridische Zaken
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag

Wat gebeurt er met uw bezwaarschrift?

De directie Wetgeving en Juridische Zaken (WJZ) van het ministerie van VWS behandelt uw bezwaar. Zij kan daarbij advies vragen aan de VWS-commissie bezwaarschriften Awb. De bezwaarschriftencommissie luistert naar beide partijen en geeft een advies.

Tijdens een eventuele hoorzitting over het bezwaar kunt u uw mening geven. De ambtenaar die het besluit heeft voorbereid geeft een toelichting.

De minister neemt een beslissing op het bezwaar. U ontvangt die beslissing met het eventuele advies van de bezwaarschriftencommissie per post.

Beroep

Bent u het niet eens met de beslissing op het bezwaar? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Wat u hiervoor moet doen, leest u onderaan de beslissing over het bezwaar. Tegen een beslissing van de rechter kunt u in hoger beroep gaan bij de Raad van State.

Vragen

Neem bij vragen over een besluit contact op met het Klantcontactcentrum. Vermeld hierbij altijd het kenmerk dat op het besluit staat.

Bekijk alle stappen binnen uw aanvraagprocedure

Bezwaar maken wanneer uw aanvraag is afgewezen, is een mogelijke stap binnen de aanvraagprocedure voor BIG-registratie. Welke stappen u nog meer doorloopt bij het doen van de aanvraag, hangt af van de specifieke procedure die u volgt. Bekijk alle stappen van de procedure die op u van toepassing is:

Weet u nog niet welke procedure op u van toepasssing is? Volg de Advieswijzer.

Deze pagina is laatst bijgewerkt op 3 januari 2023

Heeft u gevonden wat u zocht?