Erkenning beroepskwalificaties

Procedure voor erkenning van uw beroepskwalificaties (diploma). Of deze procedure voor u geldt, kunt u zien in de advieswijzer.

Aanvraag indienen

 • Vul het algemene aanvraagformulier in en de beroepsspecifieke bijlage;
 • Print het formulier en onderteken onderdeel 5;
 • Voeg de gevraagde documenten toe. Zie hiervoor onderdeel 6 van het aanvraagformulier. Het is belangrijk dat u het aanvraagformulier invult en alle vereiste documenten opstuurt. Anders kan uw aanvraag niet in behandeling worden genomen;
 • Stuur het aanvraagformulier en de gevraagde documenten per post op naar:

  CIBG
  Erkenning buitenlandse diploma's
  Postbus 16114
  2500 BC Den Haag

U ontvangt binnen 2 weken een ontvangstbevestiging. Als er documenten ontbreken, krijgt u hiervan bericht.

Zie ook de factsheet erkenning beroepskwalificaties

Advies en besluit

Als uw aanvraag compleet is en de Commissie Buitenslands Gediplomeerden Volksgezondheid (CBGV) dit nodig vindt, leggen wij het diploma aan Nuffic of SBB voor. Daarna geeft de CBGV advies over de aanvraag.

Wij geven aan welk besluit wij van plan zijn te gaan nemen. U kunt hierop binnen 2 weken reageren. Daarna krijgt u het definitieve besluit.

Wordt uw diploma erkend?

Als uw diploma wordt erkend, dan kunt u uw BIG-registratie aanvragen. Dit geldt alleen voor apothekers, artsen, fysiotherapeuten, GZ-psychologen, physician assistant, psychotherapeuten, tandartsen, verloskundigen en verpleegkundigen. Voorwaarde voor een BIG-registratie is dat u kunt aantonen dat uw beheersing van de Nederlandse taal voldoende is. Lees meer over het bewijs van taalvaardigheid.

Voor de overige beroepen geldt dat u met uw erkend diploma in Nederland de beroepstitel mag voeren en zelfstandig het beroep mag uitoefenen.

Wordt uw diploma nog niet erkend?

Soms adviseert de commissie dat uw diploma pas erkend kan worden na het succesvol volgen van een aanpassingstage of het afleggen van een proeve van bekwaamheid.

Vragen?

Heeft u vragen over het besluit en wat u op grond van dat besluit moet doen? Neem dan contact op met het Klantcontactcentrum. Vermeld hierbij altijd het kenmerk dat op het besluit staat.

Doorlooptijd

Als u alle documenten heeft opgestuurd, begint de afhandeling van uw aanvraag. Deze duurt maximaal 3 maanden. Het BIG-register kan de doorlooptijd met 1 maand verlengen. Als dit voor uw aanvraag geldt, krijgt u hiervan bericht.

Kosten

Aan de erkenning van uw diploma zijn geen kosten verbonden.

Goed om te weten

Wacht met het doen van een aanvraag tot u de Nederlandse taal voldoende beheerst. Bij registratie in het BIG-register moet u een bewijs van taalvaardigheid overleggen.

Als u tijdens de procedure nieuwe informatie krijgt, bijvoorbeeld over werkervaring, stuur deze bewijsstukken dan naar ons toe.

Informatiebijeenkomst

Tijdens deze bijeenkomst gaan we onder andere in op het verloop van de procedures en op de documenten die u moet aanleveren. Ook is het mogelijk vragen te stellen.

Wanneer?

De informatiebijeenkomst van 26 november 2019 is vol. Zodra er nieuwe datum bekent, wordt deze weer op deze website bekend gemaakt.

Voor wie?

Deze algemene bijeenkomst is voor (aankomend) aanvragers van een Erkenning van beroepskwalificaties of een Verklaring van vakbekwaamheid.

Locatie

De bijeenkomst is in Den Haag. De adresgegevens van de locatie ontvangt u in de bevestiging.