Procedure Erkenning beroepskwalificaties

Deze procedure geldt over het algemeen voor aanvragers met een diploma dat is behaald in een EU-lidstaat of Zwitserland, maar dat niet automatisch erkend wordt. Controleer, als u dit nog niet gedaan heeft, via de advieswijzer of deze procedure op uw situatie van toepassing is. Na het krijgen van een erkenning van beroepskwalificaties is het voor bepaalde beroepen mogelijk een BIG-registratie aan te vragen. Voor BIG-registratie met een diploma langer dan 5 jaar geleden behaald gelden aanvullende eisen. 

Laatst bijgewerkt op 13 juli 2022

De procedure

Hieronder vindt u de stappen waaruit de procedure voor erkenning van beroepskwalificaties bestaat. Als u de aanvraag en alle vereiste documenten heeft opgestuurd, begint de afhandeling van uw aanvraag. Deze duurt maximaal 12 weken. Als het nodig is, kan dit nog met 1 maand verlengd worden.

Stappenplan

Lees het stappenplan op deze pagina goed door voordat u de aanvraag start. Waarschijnlijk moet u eerst nog voorbereidingen treffen.

Erkenning beroepskwalificaties

Hieronder vindt u de stappen waaruit de procedure bestaat

Heeft u gevonden wat u zocht?