Erkenning beroepskwalificaties

Procedure voor erkenning van uw beroepskwalificaties (diploma). Of deze procedure voor u geldt, kunt u zien in de advieswijzer.

Aanvraag doen

 • Vul het algemene aanvraagformulier in en de beroepsspecifieke bijlage;
 • Print het formulier en onderteken onderdeel 5;
 • Voeg de gevraagde documenten toe. Zie hiervoor onderdeel 6 van het aanvraagformulier. Het is belangrijk dat u alle vereiste documenten invult en opstuurt. Anders kunnen wij uw aanvraag niet in behandeling nemen;
 • Stuur het aanvraagformulier en de gevraagde documenten per post op naar:

  Erkenning buitenlands diploma
  CIBG
  Postbus 16114
  2500 BC Den Haag

U ontvangt binnen 2 weken een ontvangstbevestiging. Als er documenten ontbreken, krijgt u hiervan bericht.

Zie ook de factsheet erkenning beroepskwalificaties

Advies

Als uw aanvraag compleet is, leggen we het diploma aan Nuffic of SBB voor, als de Commissie Buitenslands Gediplomeerden Volksgezondheid (CBGV) dit nodig vindt. Daarna geeft de CBGV advies over de aanvraag.

Wij geven aan welk besluit wij van plan zijn te gaan nemen. U kunt hierop binnen 2 weken reageren. Daarna krijgt u het definitieve besluit.

Wordt uw diploma erkend?

Als uw diploma wordt erkend, dan kunt u uw BIG-registratie starten. Dit geldt alleen voor apothekers, artsen, fysiotherapeuten, GZ-psychologen, physician assistant, psychotherapeuten, tandartsen, verloskundigen en verpleegkundigen. Voorwaarde voor een BIG-registratie is dat u kunt aantonen dat uw beheersing van het Nederlands voldoende is. Lees meer over het bewijs van taalvaardigheid.

Voor de overige beroepen geldt dat u met uw erkend diploma in Nederland de beroepstitel mag voeren en zelfstandig het beroep mag uitoefenen.

Wordt uw diploma nog niet erkend?

Als uw diploma nog niet erkend kan worden, dan moet u eerst een aanpassingstage volgen of een proeve van vakbekwaamheid afleggen. Als u dit met succes doet, dan worden uw beroepskwalificaties erkend.

Vragen?

Heeft u vragen over het besluit en wat u op grond van dat besluit moet doen? Neem dan contact op met het Klantcontactcentrum. Vermeld hierbij altijd het kenmerk dat op het besluit staat.

Doorlooptijd

Als u alle documenten heeft opgestuurd, begint de afhandeling van uw aanvraag. Deze duurt maximaal 3 maanden. Het BIG-register kan de doorlooptijd met 1 maand verlengen. Als dit voor uw aanvraag geldt, krijgt u daarover bericht.

Kosten

Aan de erkenning van uw diploma zijn geen kosten verbonden.

Goed om te weten

Wacht met het doen van een aanvraag tot u de Nederlandse taal voldoende beheerst. Bij registratie in het BIG-register moet u een bewijs van taalvaardigheid overleggen.

Als u tijdens de procedure nieuwe informatie krijgt, bijvoorbeeld over werkervaring, stuur deze bewijsstukken dan naar ons toe.

Informatiebijeenkomsten

De aanmelding voor de informatiebijeenkomst op 18 oktober is gesloten. De eerstvolgende informatiebijeenkomst is in februari/maart 2019. Binnenkort kunt u zich via deze pagina aanmelden.