Met een erkend diploma BIG-registreren

Bent u apotheker, arts, bachelor medisch hulpverlener, fysiotherapeut, geregistreerd mondhygiënist, gezondheidszorgpsycholoog, klinisch technoloog, physician assistant, psychotherapeut, tandarts, verpleegkundige, verloskundige en orthopedagoog-generalist (artikel 3-beroepen), dan kunt u na het ontvangen van een Erkenning beroepskwalificaties een aanvraag doen voor BIG-registratie. Om in deze beroepen in Nederland te mogen werken en de beroepstitel te mogen gebruiken, is registratie in het BIG-register verplicht. Alle overige beroepen mogen na erkenning van beroepskwalificaties de beroepstitel gebruiken en aan het werk in de Nederlandse zorg. BIG-registratie is voor deze beroepen niet nodig.

Voorwaarden voor een BIG-registratie

 • U heeft een erkend diploma voor een van de artikel 3-beroepen;
  Met een Erkenning van beroepskwalificaties voor een van deze beroepen voldoet u aan deze eis.
 • U beheerst de Nederlandse taal;
  U moet hiervoor een Bewijs van Nederlandse taalvaardigheid aanleveren.
 • U heeft geen actieve bevoegdheidsbeperking voor uw beroep en geen strafrechtelijke veroordelingen.
  U moeten hier bewijzen van opsturen.

Uw diploma langer dan 5 jaar geleden behaald?

Heeft u uw diploma 5 jaar of langer geleden behaald, dan gelden er voor uw aanvraag aanvullende eisen op het gebied van werkervaring of scholing. Dit zijn dezelfde eisen als de herregistratiecriteria waar iedere BIG-geregistreerde zorgverlener elke vijf jaar aan moet voldoen om te mogen herregistreren. Bij de registratieaanvraag met een diploma ouder dan 5 jaar moet u ook gelijk aan deze criteria voldoen en hier documenten (bewijstukken) voor aanleveren. Op deze website kunt u per beroep lezen wat de criteria zijn waaraan u moet voldoen.

Belangrijk Als u langer dan twee jaar niet meer zelfstandig uw beroep heeft uitgeoefend, dan kunt u niet meer voldoen aan de eisen op het gebied van werkervaring. Deze situatie zou bijvoorbeeld ook kunnen ontstaan als u nog een aanpassingsstage moet volgen. Nederlandse werkervaring mag alleen meetellen als de werkervaring is opgedaan tijdens een periode dat er een BIG-registratie is.

Wanneer u niet aan de werkervaringseis kunt voldoen, kunt u nog wel voldoen doormiddel van scholing. U volgt dan een vastgesteld scholingstraject voor de kernvaardigheden van uw beroep. Deze vorm van scholing voor herregistratie is iets anders dan bijscholing. Als u deze scholing met succes afrondt, dan krijgt u een Periodiek Registratie Certificaat (PRC). Hiermee kunt u uw BIG-registratie aanvragen.


BIG-registratie aanvragen

 • Bereid uw aanvraag voor door de vereiste stukken te verzamelen en eventueel Nederlands te leren en/of een toets af te leggen
 • Vul het aanvraagformulier in (diploma ouder dan 5 jaar? gebruik dan het formulier registratie aanvragen met ouder diploma);
 • Print en onderteken het aanvraagformulier;
 • Voeg de bewijsstukken toe;
 • Stuur de aanvraag en de stukken per post naar het BIG-register (CIBG) in Heerlen.