Met een erkend diploma BIG-registreren

Bent u apotheker, arts, fysiotherapeut, geregistreerd mondhygiënist, gezondheidszorgpsycholoog, klinisch technoloog, physician assistant, psychotherapeut, tandarts, verpleegkundige, verloskundige en orthopedagoog-generalist (artikel 3 en 36a-beroepen), dan kunt u na het ontvangen van een Erkenning beroepskwalificaties een aanvraag doen voor BIG-registratie. Deze registratie is verplicht om in deze beroepen in Nederland te mogen werken en de beroepstitel te mogen gebruiken.

STAP 9 - Aanvraag BIG-registratie 120x120

Heeft u uw diploma langer dan 5 jaar geleden behaald, of is uw erkenning ouder dan 5 jaar? Dan gelden er aanvullende eisen op het gebied van werkervaring of scholing.

Overige beroepen

Alle overige beroepen mogen na erkenning van beroepskwalificaties de beroepstitel gebruiken en aan het werk in de Nederlandse zorg. BIG-registratie is voor deze beroepen niet nodig.

Voorwaarden voor een BIG-registratie

 • U heeft een erkend diploma voor een van de artikel 3 of 36a-beroepen;
  Met een Erkenning van beroepskwalificaties voor een van deze beroepen voldoet u aan deze eis.
 • U beheerst de Nederlandse taal;
  U moet hiervoor een Bewijs van Nederlandse taalvaardigheid aanleveren.
 • U heeft geen actieve bevoegdheidsbeperking voor uw beroep en geen strafrechtelijke veroordelingen.
  U moeten hier bewijzen van opsturen.

Uw diploma langer dan 5 jaar geleden behaald?

Heeft u uw diploma 5 jaar of langer geleden behaald of is uw erkenning ouder dan 5 jaar, dan gelden er voor de BIG-registratie aanvullende eisen op het gebied van werkervaring of scholing. Dit zijn dezelfde eisen als de herregistratiecriteria waar iedere BIG-geregistreerde zorgverlener elke vijf jaar aan moet voldoen om te mogen herregistreren. Bij de registratieaanvraag met een diploma ouder dan 5 jaar moet u gelijk aan deze criteria voldoen en hier documenten (bewijsstukken) voor aanleveren. Op deze website kunt u per beroep lezen wat de criteria zijn waaraan u moet voldoen.

Belangrijk: Nederlandse werkervaring mag alleen meetellen als de werkervaring is opgedaan tijdens een periode dat er een BIG-registratie is.

Scholingstraject

Wanneer u niet aan de werkervaringseis kunt voldoen, kunt u nog wel voldoen doormiddel van scholing. U volgt dan een vastgesteld scholingstraject voor de kernvaardigheden van uw beroep. Deze vorm van scholing voor herregistratie is iets anders dan bijscholing. Als u deze scholing met succes afrondt, dan krijgt u een Periodiek Registratie Certificaat (PRC). Hiermee kunt u uw BIG-registratie aanvragen.


BIG-registratie aanvragen

 • Bereid uw aanvraag voor door de vereiste stukken te verzamelen en eventueel Nederlands te leren en/of een toets af te leggen
 • Vul het aanvraagformulier in (diploma ouder dan 5 jaar? gebruik dan het formulier registratie aanvragen met ouder diploma);
 • Print en onderteken het aanvraagformulier;
 • Voeg de bewijsstukken toe;
 • Stuur de aanvraag en de stukken per post naar het BIG-register (CIBG) in Heerlen.