Bewijs geen bevoegdheidsbeperkingen of strafrechtelijke veroordelingen

Bij uw aanvraag voor BIG-registratie moet u aantonen dat er in het buitenland geen actieve bevoegdheidsbeperking voor uw beroep op u van toepassing is en dat er geen strafrechtelijke veroordeling tegen u loopt. Zorg dat u deze verklaringen in huis heeft voordat u de BIG-registratie aanvraagt. Dit voorkomt vertragingen in de aanvraag en mogelijk onnodige extra kosten.

Eisen aan de verklaringen

  • U moet beide verklaringen aanleveren van het land waar u uw diploma heeft gehaald én van alle landen waar u na het behalen van uw diploma langer dan drie maanden aanvullende stages of coschappen heeft gevolgd of gewerkt heeft in uw beroep.
  • U moet voor elk land apart een certificaat aanleveren.
  • De verklaringen mogen niet ouder zijn dan drie maanden.
  • De verklaringen moeten origineel of een gewaarmerkte kopie zijn. Gewone kopieën van het origineel of van de gewaarmerkte kopie zijn niet geldig.

De verklaringen
 

Een bewijs dat er geen bevoegdheidsbeperkingen van kracht zijn.

Deze verklaring staat over het algemeen bekend als Certificate of Current Professional Status (CCPS). Op de lijst met bevoegde autoriteiten vindt u de bij ons bekende buitenlandse organisaties waar u een CCPS of informatie over een CCPS kunt opvragen.

Nooit geregistreerd gestaan of op dit moment niet meer geregistreerd?

Dan kunt u van het betreffende land geen CCPS aanleveren. U moet dan een verklaring aanleveren waarin staat dat u niet geregistreerd staat en nooit heeft gestaan. Deze verklaring wordt vaak een Certificate of non-registration genoemd. De eisen aan dit document zijn gelijk aan de eisen voor het CCPS.

Krijgt u geen verklaring van de bevoegde autoriteiten, dan moet u dit aantonen door bijvoorbeeld uw correspondentie met de bevoegde autoriteit aan te leveren. Wij kijken dan of er een passende oplossing voor de afhandeling van uw dossier mogelijk is.

Een bewijs waaruit blijkt dat u geen strafrechtelijke veroordelingen heeft

Deze verklaring staat over het algemeen bekend als een Certificate(s) of Good Conduct (CGC). Dit is een bewijs waaruit blijkt dat u geen strafrechtelijke veroordelingen heeft in het land waar u uw diploma heeft gehaald en in alle landen waar u ná het behalen van uw diploma langer dan drie maanden aanvullende stages of coschappen heeft gevolgd of heeft gewerkt in uw beroep. Op de lijst met bevoegde autoriteiten vindt u de bij ons bekende buitenlandse organisaties waar u informatie over deze verklaringen kunt opvragen.