Nederlandse taalvaardigheid

Heeft u geen diploma van een Nederlandstalige beroepsopleiding van het beroep waarvoor u zich wilt inschrijven in het BIG-register of een verklaring van vakbekwaamheid afgegeven door het CIBG? Dan is een ander bewijs van taalvaardigheid vereist. Het vereiste niveau en toets verschilt per beroep.

Welk bewijs van taalvaardigheid past bij uw situatie

Ik heb geen Nederlandstalige beroepsopleiding gevolgd voor het beroep waarvoor ik mij wil inschrijven

  • Een origineel of gewaarmerkt diploma van het Nederlandstalige basisonderwijs (lagere school) én voortgezet onderwijs (middelbare school), OF
  • Een origineel of gewaarmerkt diploma of certificaat van een taaltoets Nederlands. Onder toelichting taaltoets vindt u voor de taaltoets Nederlands een overzicht van de vereisten per beroep.

Kunt u op een andere manier aantonen dat u het Nederlands op het juiste niveau beheerst?  Dan levert u hiervan bewijs (origineel of gewaarmerkt ) aan. Er wordt beoordeeld of u hiermee ook aan de eisen voldoet.

Ik heb een buitenlands diploma, maar de opleiding van het beroep waarvoor ik mij wil inschrijven werd wel in het Nederlands gegeven

Dit komt voor bij opleidingen die zowel in het Nederlands als in een andere taal zijn te volgen. U moet dan als bewijs aanleveren:

  • Een origineel of origineel gewaarmerkt diplomasupplement waaruit blijkt dat de beroepsopleiding in het Nederlands is gevolgd. Dit supplement ontvangt u vaak al bij het diploma. Heeft u dit supplement niet (meer), dan kunt dit opvragen bij de opleiding.

Toelichting taaltoets Nederlands per beroep

Vereist taalniveau

Voor verpleegkundigen, fysiotherapeuten, physician assistants, verloskundigen en geregistreerd-mondhygiënisten:

  • Voor verpleegkundige: taalniveau B1 van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader.
  • Voor fysiotherapeuten, physician assistants, verloskundigen en de geregistreerd-mondhygiënisten: taalniveau B2 van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader.

Voor artsen, tandartsen, apothekers, psychotherapeuten, orthopedagogen-generalist, gezondheidszorgpsychologen en klinisch technologen:

  • Het taalniveau: B2+. Dit niveau is een combinatie van B2 en C1 van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader.

Waar moet het taalbewijs aan voldoen?

  • De cursus moet zijn afgesloten met een examen of assessment. Een bewijs van deelname aan een cursus is niet voldoende.
  • De toets moet bestaan uit de volgende onderdelen: schrijven, luisteren, lezen en spreken. Alle onderdelen moeten op het juiste niveau en met goed resultaat worden afgerond.
  • Het diploma of certificaat mag niet ouder zijn dan 2 jaar.

Bij wie kunt u terecht voor de toets?

In Nederland kunt u zelf kiezen waar u een taaltoets aflegt. U bent zelf verantwoordelijk om te controleren of de taaltoets voldoet aan de hierboven genoemde voorwaarden.

B1 en B2 niveau

Diverse aanbieders nemen een taaltoets Nederlands af. Op de NUT website vindt u alle universitaire talencentra in Nederland. U kunt ook de staatsexamens 'Nederlands als tweede taal' afleggen. Dit zijn de NT2-staatsexamens.


B2+ niveau

Niet alle talencentra bieden een taaltoets op B2+ niveau aan. De onderstaande instellingen doen dat in ieder geval wel.  Dit is geen uitputtende lijst. U mag de toets ook bij een andere instelling afleggen indien deze uit de juiste onderdelen bestaat.  

Aanbieders taalniveau B2+
Naam instelling Naam toets
Taleninstituut Babel Nederlands voor medici uit de EER
ExcelLanguages Taaltoets Nederlands
SUEZ Taaltoetsen Taaltoets Nederlands
Taalschool ‘En nu Nederlands’ Taaltoets B2+
Retora Taaltoets Nederlands
Georg Lamers Sprachenschule (Duitsland)

Fremdsprachkurse Niederländisch für Ärzte

BGB Academy              Examen Nederlands B2+
Youvvolution Development Resources Lda. Taaltoets Nederlands
Dutch in Dialogue Nederlands B2+ voor medici
Care Force Language Academy Taaltoets B2+ voor medici uit de EER

Vanuit het buitenland

Woont u in het buitenland en is uw Nederlands goed? Dan kunt u een toets 'Nederlands als vreemde taal' (CNaVT) afleggen. Dit moet een toets van de Nederlandse Taalunie zijn. Op het certificaat staat: College voor Toetsing en Examens of de Nederlandse Taalunie.