Bewijs Nederlandse taalvaardigheid

Heeft u geen diploma van een Nederlandstalige beroepsopleiding van het beroep waarvoor u zich wilt inschrijven in het BIG-register? Dan is een ander bewijs van taalvaardigheid vereist. Het vereiste niveau en toets verschilt per beroep.

Welk bewijs van taalvaardigheid past bij uw situatie

Ik heb geen Nederlandstalige beroepsopleiding gevolgd

  • Een gewaarmerkt diploma of certificaat (met inktstempel en handtekening) van een Taaltoets Nederlands op het juiste niveau. Het diploma of certificaat mag niet ouder zijn dan 2 jaar;
  • Originele diploma’s of origineel gewaarmerkte kopieën van Nederlandstalig basisonderwijs (lagere school) en voortgezet onderwijs (middelbare school).

Ik heb een buitenlands diploma, maar de opleiding werd wel in het Nederlands gegeven

Dit komt voor bij opleidingen die zowel in het Nederlands als in een andere taal zijn te volgen. U moet dan als bewijs aanleveren:

  • Een origineel (of origineel gewaarmerkt) diplomasupplement waaruit blijkt dat de beroepsopleiding in het Nederlands is gevolgd. Dit supplement ontvangt u vaak al bij het diploma. Heeft u dit supplement niet (meer), dan kunt dit opvragen bij de opleiding.

Vereist taalniveau verpleegkundigen, fysiotherapeuten, physician assistants en verloskundigen

Het gaat hierbij om taalniveaus van het Gemeenschappelijk Europees Opleidingskader.

  • Voor verpleegkundigen: taalniveau B1.
  • Voor fysiotherapeuten, physician assistants en verloskundigen: taalniveau B2.

Bij wie kunt u terecht voor de toets?

Diverse aanbieders nemen de taaltoets Nederlands af, zoals bijvoorbeeld een universitair talencentrum of Taleninstituut Babel. Op de website van NUT-talen zijn alle universitaire talencentra in Nederland terug te vinden. U kunt ook de staatsexamens Nederlands als tweede taal afleggen. Dit zijn de NT2-staatsexamens.

Vanuit het buitenland

Woont u in het buitenland en is uw Nederlands goed? Dan kunt u een toets Nederlands als vreemde taal (CNaVT) afleggen. Dit moet een toets van de Nederlandse Taalunie zijn. Op het certificaat staat: College voor Toetsing en Examens of de Nederlandse Taalunie.

Vereist taalniveau artsen, tandartsen, apothekers, psychotherapeuten, orthopedagoog-generalisten en gezondheidszorgpsychologen

Het gaat om het taalniveau van het Gemeenschappelijk Europees Opleidingskader.

Het taalniveau: B2+.

Bij wie kunt u terecht voor de toets?

Een taalvaardigheidstoets die aan de vereisten voldoet, wordt afgenomen door bijvoorbeeld het Taleninstituut Babel. De toets mag ook door een andere organisatie in Nederland of daarbuiten worden afgenomen. De toets moet dan wel aan het taalniveau en de hieronder genoemde eisen voldoen. 

Eisen toets

De toets moet gelijk zijn aan het onderdeel Nederlands van de Algemene Kennis en Vaardighedentoets (AKV-toets) voor academische medische beroepen. De toets moet bijvoorbeeld gericht zijn op taal- en communicatievaardigheden die vereist zijn in de gezondheidszorg in Nederland. In het document De Algemene Kennis en Vaardighedentoets van Taleninstituut Babel leest u om welke onderdelen het gaat.