Toelichting aan te leveren documenten

Op deze pagina vindt u een toelichting op de documenten (bewijsstukken) die u nodig heeft om een Verklaring van Vakbekwaamheid of een Erkenning van Beroepskwalificaties aan te vragen. Er zijn documenten die iedereen moet aanleveren en documenten die u alleen aanlevert als ze voor u van toepassing zijn. Bij de documenten wordt aangegeven of er eisen gesteld zijn aan de inhoud van het document. Ook wordt vermeld of het orgineel, een gewaarmerkte kopie of een gewone kopie aangeleverd moet worden. 

Diverse documenten moet u laten waarmerken en/of laten vertalen. Lees daarom ook goed de informatie onder 'Waarmerken en vertalen'.

Welke documenten moet iedereen aanleveren?

 • Een ingevuld aanvraagformulier Verklaring van Vakbekwaamheid/Erkenning Beroepskwalificaties
  Vul het formulier bij voorkeur digitaal in. Print het formulier daarna uit en onderteken het met pen.  

 • Ingevulde beroepspecifieke bijlage
  Dit formulier hoeft u alleen in te vullen als er voor uw beroep een bijlage is. U vindt deze bijlages direct onder het algemene aanvraagformulier. Vul het formulier bij voorkeur digitaal in. Print het formulier daarna uit.  
   
 • Een gewaarmerkte kopie van het diploma van de beroepsopleiding
  De meeste opleidingen geven een of meer gewaarmerkte kopieën bij het originele diploma. Houd er rekening mee dat het aanvragen van een (nieuwe) gewaarmerkte kopie van uw diploma even kan duren. Lees meer over wie uw kopie mag waarmerken

Voor artsen, verpleegkundigen en tandartsen! Stuur bij uw aanvraag een gewone kopie (dus niet gewaarmerkt) mee. Uw diploma en vakkenoverzicht moet gecontroleerd worden op echtheid door Nuffic. U ontvangt later van ons het verzoek om uw originele documenten op te sturen naar Nuffic. Langsbrengen is ook mogelijk. Stuur de documenten pas na ons verzoek op. Stuur de documenten niet op eigen initiatief, dan brengt het Nuffic kosten in rekening.

 • Een gewaarmerkte kopie van het vakkenoverzicht van de beroepsopleiding
  De meeste opleidingen geven een of meer gewaarmerkte kopieën van het originele vakkenoverzicht. Het aanvragen van een (nieuwe) gewaarmerkte kopie van uw vakkenoverzicht kan even duren. Lees meer over het waarmerken van kopieën.
   
 • Gewaarmerkte kopie van het opleidingsprogramma
  Dit is een duidelijk en compleet overzicht van het inhoudelijke programma van de door u gevolgde beroepsopleiding. Dit wordt ook wel een Syllabus of Curriculum genoemd. Let op! Een opleidingsprogramma is niet hetzelfde als een vakkenoverzicht. Lees over het waarmerken van kopieën. Het opleidingsprogramma zelf moet aan de volgende eisen voldoen: 
   
  • uw naam moet op het programma staan
  • het moet gaan over de jaren dat u de opleiding volgde
  • het moet een omschrijving van de gevolgde vakken bevatten
  • het moet onderverdeeld zijn in theorie-en praktijkvakken, inclusief het aantal uren onderwijs in deze vakken.
    
 • Een gewaarmerkte kopie van een geldig identiteitsbewijs
  Het is belangrijk dat alle gegevens op het bewijs goed zichtbaar zijn. Stuur geen origineel identiteitsbewijs op. Lees meer over wie uw kopie mag waarmerken.
   
 • Een bevoegdheidsverklaring (het origineel of een gewaarmerkte kopie)
  Uit dit document moet duidelijk worden dat u in het land van diplomering bevoegd bent om het beroep waarvoor u een aanvraag indient, uit te oefenen. Lees meer over wie uw kopie mag waarmerken.

Eventuele aanvullende documenten

De onderstaande documenten stuurt u mee met de aanvraag als ze voor u van toepassing zijn. Wij adviseren alle documenten die van toepassing zijn mee te sturen. Zij kunnen belangrijk zijn voor de beoordeling van uw aanvraag. 
 

 • Een curriculum vitae (CV)
  Dit is overzicht waarin u aangeeft waar en wanneer u hebt gewerkt, wat de werkzaamheden inhielden, welke cursussen en opleidingen zijn gevolgd, welke publicaties van u zijn verschenen en in welk tijdschrift, etc. Dit document stelt u zelf op en moet in het Nederlands zijn geschreven.
   
 • Gewaarmerkte kopie van de voor- en achterkant van uw verblijfsdocument
  Het is belangrijk dat alle gegevens op het document goed zichtbaar zijn. Lees meer over wie uw kopie mag waarmerken. Let op! Stuur niet het originele verblijfsdocument op. 
   
 • Gewaarmerkte kopie van van een getuigschrift/diploma van uw opleiding tot wettelijk erkend specialist
  Lees meer over wie uw kopie mag waarmerken.
   
 • Andere certificaten, getuigschriften of diploma’s
  Denk hierbij aan andere specialisaties of vervolgopleidingen na uw beroepsopleiding. U stuurt het origineel of een gewaarmerkte kopie.  Lees meer over wie uw kopie mag waarmerken
 • Certificaten, getuigschriften of diploma’s van cursussen en/of trainingen op uw vakgebied (originelen of een gewaarmerkte kopieen). Lees meer over wie uw kopie mag waarmerken
   
 • Een (werkgevers)verklaring over uw praktijkervaring en/of beroepservaring (het origineel of een gewaarmerkte kopie)
  Dit moet een officiële, ondertekende (werkgevers-)verklaring zijn waaruit blijkt welk werk u in welke functie precies hebt gedaan en in welke periode.  Lees meer over wie uw kopie mag waarmerken
   

Aanvullende documenten bij aanvraag Verklaring van Vakbekwaamheid

Stuur onderstaande aanvullende documenten alleen mee als u een aanvraag voor een Verklaring van Vakbekwaamheid doet.

 • Een erkenning van uw diploma door een andere lidstaat van de EU, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein of Zwitserland (het origineel of een gewaarmerkte kopie)
  Dit is een officiële verklaring van de aangewezen bevoegde autoriteit van een andere lidstaat van de EU, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein of Zwitserland. Dit document hoeft u alleen op te sturen als  u ook in uw beroep gewerkt heeft in hetzelfde land als waarin uw diploma erkend is.  Lees meer over wie uw kopie mag waarmerken.
   
 • Gewaarmerkte kopie van bewijsstukken die het juiste niveau van de Nederlandse taalvaardigheid aantonen
  Denk hierbij aan getuigschriften/diploma’s van Nederlandstalig onderwijs of een certificaat van een taalcursus Nederlands. Wanneer u kunt aantonen dat u de Nederlandse taal op het juiste niveau beheerst, komt u mogelijk in aanmerking voor vrijstelling van het onderdeel Nederlands van de AKV-toets.
   
 • Gewaarmerkte kopie vanbewijsstukken waarmee het juiste niveau van de Engelse taalvaardigheid aangetoond wordt
  Denk hierbij aan getuigschriften/diploma’s van Engelstalig onderwijs of een IELTS, TOEFL of Cambridge-certificaat van het juiste niveau. Wanneer u kunt aantonen dat u de Engelse taal op het juiste niveau beheerst, dan komt u mogelijk in aanmerking voor vrijstelling van het onderdeel Engels van de AKV-toets.

Verwijder persoonsgegevens van andere personen uit uw documenten

Voor alle aangeleverde documenten (bewijsstukken) geldt dat deze mogen geen persoonsgegevens van andere personen bevatten. Als uw documenten persoonsgegevens van bijvoorbeeld patiënten of collega`s bevatten, dan bent u vanuit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verplicht deze zwart te maken. Het is niet toegestaan zonder toestemming persoonsgegevens van derden te delen. Documenten met persoonsgegevens van derden mogen wij niet gebruiken voor de beoordeling en worden vernietigd.