Toelichting aan te leveren documenten

Op deze pagina vindt u een toelichting op de documenten (bewijsstukken) die u nodig heeft om een Verklaring van Vakbekwaamheid of een Erkenning van Beroepskwalificaties aan te vragen. Er zijn documenten die iedereen moet aanleveren en documenten die u alleen aanlevert als ze voor u van toepassing zijn. Bij de documenten wordt aangegeven of er eisen gesteld zijn aan de inhoud van het document. Ook wordt vermeld of het orgineel, een gewaarmerkte kopie of een gewone kopie aangeleverd moet worden. 

Diverse documenten moet u laten waarmerken en/of laten vertalen. Lees daarom ook goed de informatie onder 'Waarmerken en vertalen'.

Welke documenten moet iedereen aanleveren?

 • Een gewaarmerkte kopie van het diploma van de beroepsopleiding
  De meeste opleidingen geven een of meer gewaarmerkte kopieën bij het originele diploma. Houd er rekening mee dat het aanvragen van een (nieuwe) gewaarmerkte kopie van uw diploma even kan duren. Lees meer over wie uw kopie mag waarmerken
   
 • Een gewaarmerkte kopie van het vakkenoverzicht van de beroepsopleiding
  De meeste opleidingen geven een of meer gewaarmerkte kopieën van het originele vakkenoverzicht. Het aanvragen van een (nieuwe) gewaarmerkte kopie van uw vakkenoverzicht kan even duren. Lees meer over het waarmerken van kopieën.
   
 • Gewaarmerkte kopie van het opleidingsprogramma
  Dit is een duidelijk en compleet overzicht van het inhoudelijke programma van de door u gevolgde beroepsopleiding. Dit wordt ook wel een Syllabus of Curriculum genoemd. Let op! Een opleidingsprogramma is niet hetzelfde als een vakkenoverzicht. Lees over het waarmerken van kopieën. Het opleidingsprogramma zelf moet aan de volgende eisen voldoen: 
   
  • uw naam moet op het programma staan
  • het moet gaan over de jaren dat u de opleiding volgde
  • het moet een inhoudelijke omschrijving van de gevolgde vakken bevatten
  • het moet onderverdeeld zijn in theorie- en praktijkvakken, inclusief het aantal uren onderwijs in deze vakken.
    
 • Een bevoegdheidsverklaring (het origineel of een gewaarmerkte kopie)
  Uit dit document moet duidelijk worden dat u in het land van diplomering bevoegd bent om het beroep waarvoor u een aanvraag indient, uit te oefenen. Lees meer over wie uw kopie mag waarmerken.

Eventuele aanvullende documenten

De onderstaande documenten stuurt u mee met de aanvraag als ze voor u van toepassing zijn. Wij adviseren alle documenten die van toepassing zijn mee te sturen. Zij kunnen belangrijk zijn voor de beoordeling van uw aanvraag. 
 

 • Gewaarmerkte kopie van de voor- en achterkant van uw verblijfsdocument
  Het is belangrijk dat alle gegevens op het document goed zichtbaar zijn. Lees meer over wie uw kopie mag waarmerken. Let op! Stuur niet het originele verblijfsdocument op. 
   
 • Een (werkgevers)verklaring over uw praktijkervaring en/of beroepservaring (het origineel of een gewaarmerkte kopie)
  Dit moet een officiële, ondertekende (werkgevers-)verklaring zijn waaruit blijkt welk werk u in welke functie precies hebt gedaan en in welke periode.  Lees meer over wie uw kopie mag waarmerken
   
 • Gewaarmerkte kopie van een getuigschrift/diploma van uw opleiding tot wettelijk erkend specialist
  Lees meer over wie uw kopie mag waarmerken.
   
 • Certificaten, getuigschriften of diploma’s van cursussen en/of trainingen op uw vakgebied (originelen of een gewaarmerkte kopieën). Lees meer over wie uw kopie mag waarmerken
   
 • Andere certificaten, getuigschriften of diploma’s
  Denk hierbij aan andere specialisaties of vervolgopleidingen na uw beroepsopleiding. U stuurt het origineel of een gewaarmerkte kopie.  Lees meer over wie uw kopie mag waarmerken
   
 • Een curriculum vitae (CV)
  Dit is overzicht waarin u aangeeft waar en wanneer u hebt gewerkt, wat de werkzaamheden inhielden, welke cursussen en opleidingen zijn gevolgd, welke publicaties van u zijn verschenen en in welk tijdschrift, etc. Dit document stelt u zelf op en moet in het Nederlands zijn geschreven.

Aanvullende documenten bij aanvraag Verklaring van Vakbekwaamheid

Stuur onderstaande aanvullende documenten alleen mee als u een aanvraag voor een Verklaring van Vakbekwaamheid doet.

 • Een erkenning van uw diploma door een andere lidstaat van de EU, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein of Zwitserland (het origineel of een gewaarmerkte kopie)
  Dit is een officiële verklaring van de aangewezen bevoegde autoriteit van een andere lidstaat van de EU, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein of Zwitserland. Dit document hoeft u alleen op te sturen als  u ook in uw beroep gewerkt heeft in hetzelfde land als waarin uw diploma erkend is.  Lees meer over wie uw kopie mag waarmerken.
   
 • Gewaarmerkte kopie van bewijsstukken die het juiste niveau van de Nederlandse taalvaardigheid aantonen
  De Nederlandse taalvaardigheid moet aangetoond worden op de onderdelen lezen, schrijven, spreken en luisteren. Lees meer over de eisen van taalcertificaten.
   
 • Gewaarmerkte kopie van bewijsstukken waarmee het juiste niveau van de Engelse leesvaardigheid aangetoond wordt
  Denk hierbij aan getuigschriften/diploma’s van Engelstalig onderwijs, een verklaring van de onderwijsinstelling of een IELTS, TOEFL, Cambridge, NUT-instelling-certificaat van het juiste niveau. Lees meer over de eisen van taalcertificaten.

Verwijder persoonsgegevens van andere personen uit uw documenten

Voor alle aangeleverde documenten (bewijsstukken) geldt dat deze mogen geen persoonsgegevens van andere personen bevatten. Als uw documenten persoonsgegevens van bijvoorbeeld patiënten of collega`s bevatten, dan bent u vanuit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verplicht deze zwart te maken. Het is niet toegestaan zonder toestemming persoonsgegevens van derden te delen. Documenten met persoonsgegevens van derden mogen wij niet gebruiken voor de beoordeling en worden vernietigd.