Documenten waarmerken en vertalen

Op deze pagina leest u wat waarmerken is en wie een waarmerking mag uitvoeren. Ook vindt u informatie over wanneer een vertaling van een document noodzakelijk is en wat hierbij de eisen zijn. 

Gewaarmerkte kopie

Een gewaarmerkte kopie is een kopie van een origineel document. Op deze kopie staat een originele waarmerkstempel (inktstempel) en een handtekening of paraaf van een daartoe bevoegde organisatie of persoon. Met het waarmerk wordt verklaard dat de inhoud van de kopie gelijk is aan het origineel. 

Let op: een apostille vervangt een gewaarmerkte kopie niet. Met een apostille wordt alleen aangetoond dat de handtekening op het document echt is, maar zegt niets over de inhoud van het document. Om die reden wordt een apostille niet geaccepteerd.

Procedure Verklaring van Vakbekwaamheid:

De kopieën mogen worden gewaarmerkt door:

 • de instelling die het originele document heeft afgegeven, OF
 • een in Nederland gevestigde notaris

Procedure Erkenning Beroepskwalificaties:

De kopieën mogen worden gewaarmerkt door:

 • de instelling die het originele document heeft afgegeven, OF
 • een in Nederland gevestigde notaris OF
 • een andere instantie die daarvoor bevoegd is in het land waar u uw diploma heeft behaald. Dit kunt u nagaan bij uw land van diplomering (bijvoorbeeld een ministerie)

Belangrijk om te weten

 • Wij raden u dringend aan geen originele documenten op te sturen. Deze raken helaas regelmatig kwijt in de post.
 • Wilt u toch een origineel document sturen, dan is dit op eigen risico.
 • Originelen en/of gewaarmerkte kopieën worden eenmalig per aangetekende post retour naar u gestuurd. Mochten deze documenten retour komen dan worden deze naar een centraal archief gebracht en is ophalen alleen nog op afspraak mogelijk.

Vertalingen

Procedure Verklaring van Vakbekwaamheid:

 • documenten in een andere taal dan Nederlands of Engels moeten worden vertaald;
 • u stuurt het document in de oorspronkelijke taal én de originele vertaling op;
 • de vertaling moet gebeuren door een beëdigd vertaler;
 • als u een kopie van de vertaling opstuurt, moet u deze laten waarmerken door de instantie die het document heeft afgegeven (bijvoorbeeld de  vertaler) of een in Nederland gevestigde notaris.

Procedure Erkenning Beroepskwalificaties:

 • documenten in een andere taal opgesteld dan Nederlands of Engels moeten worden vertaald;
 • u stuurt het document in de oorspronkelijke taal én de originele vertaling op;
 • de vertaling moet gebeuren door een beëdigd vertaler;
 • als u een kopie van de vertaling opstuurt, dan moet u deze laten waarmerken door de instantie die het document heeft afgegeven (bijvoorbeeld de vertaler), een in Nederland gevestigde notaris of een andere instantie die daarvoor bevoegd is in het land van diplomering.


De vertaler kan het originele document dat u laat vertalen niet waarmerken. Dit kan alleen door de instelling die het document heeft afgegeven of door een in Nederland gevestigde notaris.