Documenten die u bij uw aanvraag moet aanleveren

Op deze pagina vindt u een toelichting op de documenten (bewijsstukken) die u nodig heeft om een Erkenning van Beroepskwalificaties aan te vragen. Er zijn documenten die iedereen moet aanleveren en documenten die u alleen aanlevert als ze voor u van toepassing zijn. Bij de documenten wordt aangegeven of er eisen gesteld zijn aan de inhoud van het document.

Welke documenten moet iedereen aanleveren?

Aanvraagformulier Verklaring van Vakbekwaamheid/Erkenning Beroepskwalificaties

 • Vul dit formulier bij voorkeur digitaal in. Print het formulier daarna uit en onderteken het met pen.  

Beroepspecifieke bijlage

 • Dit formulier hoeft u alleen in te vullen als er voor uw beroep een bijlage is. U vindt de bijlages direct onder het algemene aanvraagformulier;
 • Vul het formulier bij voorkeur digitaal in.

Diploma van de beroepsopleiding

 • Stuur het origineel of een gewaarmerkte kopie. De meeste opleidingen geven een of meer gewaarmerkte kopieën bij het originele diploma. Houd er rekening mee dat het aanvragen van een (nieuwe) gewaarmerkte kopie van uw diploma even kan duren; 
 • Stuur een vertaling mee als het document in een andere taal is dan Nederlands of Engels.

Vakkenoverzicht van de beroepsopleiding

 • Stuur het origineel of een gewaarmerkte kopie. De meeste opleidingen geven een of meer gewaarmerkte kopieën bij het originele diploma. Houd er rekening mee dat het aanvragen van een (nieuwe) gewaarmerkte kopie van uw diploma even kan duren; 
 • Stuur een vertaling mee als het document in een andere taal is dan Nederlands of Engels.

Het opleidingsprogramma

Dit is een compleet overzicht van het inhoudelijke programma van de door u gevolgde beroepsopleiding. Het wordt ook wel syllabus of curriculum genoemd. Het opleidingsprogramma moet aan de volgende eisen voldoen:

 • Uw naam moet op het programma staan;
 • Het moet gaan over de jaren dat u de opleiding volgde;
 • De inhoud van gevolgde vakken moeten erin beschreven staan;
 • Het moet onderverdeeld zijn in theorie-en praktijkvakken, met daarbij het aantal uren onderwijs in deze vakken;
 • Stuur het origineel of een gewaarmerkte kopie;
 • Stuur een vertaling mee als het document in een andere taal is dan Nederlands of Engels.

Kopie van een geldig identiteitsbewijs

 • Zorg dat alle gegevens op de kopie goed zichtbaar zijn;
 • Stuur een kopie. Stuur niet uw originele identiteitsbewijs op;

Een bevoegdheidsverklaring

Uit dit document moet duidelijk worden dat u in het land van diplomering bevoegd bent om het beroep waarvoor u een aanvraag indient, uit te oefenen.

 • Stuur het origineel of een gewaarmerkte kopie;
 • Stuur een vertaling mee als het document in een andere taal is dan Nederlands of Engels.

Eventuele aanvullende documenten

De onderstaande documenten zijn niet verplicht, maar zijn wel belangrijk voor uw aanvraag. Zij ondersteunen bijvoorbeeld het beoordelen van uw kennis en vaardigheden door de Commissie Buitenslands Gediplomeerden Volksgezondheid (CBGV). Wij adviseren u alle documenten die voor u van toepassing zijn mee te sturen.

Een curriculum vitae (CV)

In het CV staat waar en wanneer u hebt gewerkt, wat de werkzaamheden inhielden, welke cursussen en opleidingen zijn gevolgd, welke publicaties van u zijn verschenen en in welk tijdschrift, etc;

 • Dit document stelt u zelf op en moet in het Nederlands of Engels zijn geschreven.

Kopie van voor- en achterkant van uw verblijfsdocument

 • Zorg ervoor dat alle gegevens op de kopie goed zichtbaar zijn;
 • Stuur een kopie. Stuur niet uw originele verblijfsdocument op.

Getuigschrift/diploma van een opleiding tot wettelijk erkend specialist

Het gaat hier om getuigschriften of diploma's van opleidingen voor in Nederland wettelijk erkende specialismes;

Diploma’s van andere specialisaties of vervolgopleidingen

Het gaat hier om andere specialisaties dan de hierboven bedoelde specialismes en om andere vervolgopleidingen dan uw beroepsopleiding. Deze kunnen bij de beoordeling een aanvullend beeld geven van uw kennis en vaardigheden.

Certificaten, getuigschriften of diploma’s van cursussen en/of trainingen op uw vakgebied

Het gaat hier om cursussen of trainingen op uw vakgebied die u buiten of na uw beroepsopleiding hebt gevolgd. Dit soort bewijsstukken helpen bij het beoordelen van uw kennis en vaardigheden.. 

Bewijsstukken praktijkervaring en/of beroepservaring

Uw werkervaring in uw beroep wordt meegewogen bij het beoordelen van uw totale kennis en vaardigheden.

 • U levert verklaringen of bewijzen aan van deze ervaringen. Dit kan bijvoorbeeld een officiële ondertekende verklaring zijn van een (oud) werkgever of een arbeidscontract(en) of aanstellingsbesluit(en) in combinatie met een officiële functiebeschrijving(en);
 • Uit het bewijs met duidelijk blijken welk werk u in welke functie precies hebt gedaan en in welke periode;
 • Stuur het originele document op;
 • Stuur een vertaling mee als het document in een andere taal is dan Nederlands of Engels.

Belangrijk om te weten

 • Wij raden u dringend aan geen originele documenten per post op te sturen maar gewaarmerkte kopieen. Documenten raken helaas regelmatig kwijt in de post.
 • Wilt u toch een origineel document sturen per post, dan is dit op eigen risico.
 • Originelen en/of gewaarmerkte kopieën worden eenmalig per aangetekende post retour naar u gestuurd. Komen deze documenten bij ons retour, dan gaan deze naar een centraal archief en kan ophalen alleen nog op afspraak.
 • Documenten (bewijsstukken) mogen geen persoonsgegevens van bijvoorbeeld patiënten of collega`s bevatten. Staan dit soort gegevens op het document, dan moet u deze zwart te maken. Documenten met persoonsgegevens van anderen mogen wij niet gebruiken en worden vernietigd.