Voorbereiden aanvraag

STAP 2 - Voorbereiden aanvraag 120x120

Voordat u uw aanvraag start, is het belangrijk een aantal zaken te regelen.

Zorg dat u alle vereiste documenten in huis heeft

Voor de aanvraag moet iedere aanvrager diverse verplichte en gewenste documenten (bewijsstukken) aanleveren. Op deze website vindt u een overzicht van de aan te leveren documenten met een toelichting. Zorg dat u alles compleet heeft voordat u de aanvraag opstuurt. Neem bij twijfel  contact met ons op.

Houd er rekening mee dat het opvragen van bijvoorbeeld documenten in het buitenland veel tijd kan kosten. Om te voorkomen dat uw aanvraag onnodig stil komt te liggen, adviseren wij te wachten met aanvragen tot u alle documenten in huis heeft. De behandeling van uw aanvraag verloopt zo sneller.

Zorg eventueel voor de juiste vertalingen van de documenten

Als uw documenten in een andere taal zijn opgesteld dan Nederlands of Engels, moet u zowel het document in de oorspronkelijke taal als een originele vertaling toevoegen. De vertaling moet zijn gedaan door een beëdigd vertaler. Als u een kopie van de vertaling opstuurt, moet u deze laten waarmerken door de instantie die het document heeft afgegeven of door een andere instantie die daarvoor bevoegd is. Welke instanties dit zijn, kunt u navragen bij de autoriteit in het land waar u uw diploma  heeft behaald (dit kan bijvoorbeeld een notaris zijn die is gevestigd in het betreffende land). Ook de kopie van het document in de originele taal moet op de juiste manier gewaarmerkt zijn. Een vertaler is niet bevoegd om de kopie van het document in de originele taal te waarmerken.

Straks een BIG-registratie nodig? Zorg dat u alvast Nederlands leert

Voor de zorgverlening is het belangrijk dat u de Nederlandse taal goed beheerst. Moet u voor uw beroep straks ook BIG-registratie aanvragen, dan moet u daarbij een bewijs van Nederlandse taalvaardigheid aanleveren. Het is dus belangrijk dat u op tijd begint met het leren van de Nederlandse taal en/of een taaltoets op het juiste niveau aflegt voordat dat u de BIG-registratie aanvraagt. Op de pagina ‘Bewijs Nederlandse taalvaardigheid’ leest u meer over welke bewijzen van taalvaardigheid er zijn, het vereiste niveau van de taalvaardigheid en over de aanbieders van toetsen.

Regel uw inlogmiddel

Alle berichten over uw aanvraag ontvangt u in uw digitale dossier op ‘Mijn BIG-register’. Staat er een nieuw bericht, zoals een brief of een besluit, voor u klaar in uw digitale dossier, dan ontvangt u van ons een e-mailnotificatie op het in uw aanvraag opgegeven e-mailadres. Het kan zijn dat u naar aanleiding van een bericht actie moet ondernemen. Lees een bericht daarom altijd zo snel mogelijk.

Inloggen

Om uw bericht te kunnen bekijken in uw dossier moet u inloggen op ‘Mijn.bigregister.nl’. Inloggen doet u met uw DigiD of uw BIG-login. 

Nog geen DigiD of BIG-login?

Iedereen met een Burgerservicenummer (BSN) kan DigiD aanvragen. Heeft u nog geen BSN, omdat u bijvoorbeeld in het buitenland woont, dan kunt u een BIG-login vragen.

Wilt u geen notificaties ontvangen?

Dan kunt u dit aangeven in uw aanvraag. U ontvangt alle berichten over uw aanvraag dan per post.