Voorbereiden aanvraag

Voordat u uw aanvraag start, is het belangrijk een aantal zaken te regelen.

Zorg dat u alle vereiste documenten in huis heeft

In onderdeel 6 van het aanvraagformulier vindt u een overzicht van alle vereiste documenten en hoe deze moeten worden aangeleverd. Afhankelijk van uw situatie kunnen er ook nog extra aanvullende documenten nodig zijn. Houd er rekening mee dat het opvragen van bijvoorbeeld documenten in het buitenland veel tijd kan kosten. Om te voorkomen dat uw aanvraag onnodig stil komt te liggen, adviseren wij te wachten met aanvragen tot u alle documenten in huis heeft. De behandeling van uw aanvraag verloopt zo sneller.

Zorg eventueel voor de juiste vertalingen van de documenten

Als uw documenten in een andere taal zijn opgesteld dan Nederlands, Engels, Duits of Frans, moet u zowel het document in de oorspronkelijke taal als een originele vertaling toevoegen. De vertaling moet zijn gedaan door een beëdigd vertaler. Als u een kopie van de vertaling opstuurt, moet u deze laten waarmerken door de instantie die het document heeft afgegeven of door een andere instantie die daarvoor bevoegd is. Welke instanties dit zijn, kunt u navragen bij de autoriteit in het land waar u uw diploma  heeft behaald (dit kan bijvoorbeeld een notaris zijn die is gevestigd in het betreffende land). Ook de kopie van het document in de originele taal moet op de juiste manier gewaarmerkt zijn. Een vertaler is niet bevoegd om de kopie van het document in de originele taal te waarmerken.

Straks een BIG-registratie nodig? Zorg dat u alvast Nederlands leert

Voor de zorgverlening is het belangrijk dat u de Nederlandse taal goed beheerst. Moet u voor uw beroep straks ook BIG-registratie aanvragen, dan moet u daarbij een bewijs van Nederlandse taalvaardigheid aanleveren. Het is dus belangrijk dat u op tijd begint met het leren van de Nederlandse taal en/of een taaltoets op het juiste niveau aflegt voordat dat u de BIG-registratie aanvraagt. Op de pagina ‘Bewijs Nederlandse taalvaardigheid’ leest u meer over welke bewijzen van taalvaardigheid er zijn, het vereiste niveau van de taalvaardigheid en over de aanbieders van toetsen.