Informatiebijeenkomsten en spreekuren

Wij vinden het belangrijk dat u weet wat u kunt verwachten in de procedures en bij het afleggen van de toets(en). Wij organiseren daarom informatiebijeenkomsten en spreekuren. 

Algemene informatiebijeenkomst

Tijdens deze bijeenkomst gaan we onder andere in op het verloop van de procedures Verklaring van vakbekwaamheid of Erkenning van beroepskwalificaties en de documenten die u moet aanleveren. Ook is het mogelijk vragen te stellen.

Wanneer?

Zodra de datum voor de volgende bijeenkomst bekend is, wordt deze hier vermeld.

Voor wie?

Deze algemene bijeenkomst is voor (aankomend) aanvragers van een Verklaring van vakbekwaamheid of een Erkenning van beroepskwalificaties.

Komt u in aanmerking voor een Automatische erkenning, dan kunt u zich aanmelden voor de informatiebijeenkomst voor deze procedure.

Locatie

De bijeenkomst zal plaatsvinden in Den Haag. De adresgegevens van de locatie vindt u in het aanmeldformulier en in de bevestiging.

Informatiebijeenkomsten over de AKV-toets

U komt in contact met de toetsinstelling, andere aanvragers en met medewerkers van het team erkenning buitenlands gediplomeerden.


Data informatiebijeenkomsten AKV-toets

Voor academische beroepen: De exacte datum voor de eerstvolgende bijeenkomst is nog niet bekend.
Voor MBO/HBO-beroepen: De exacte datum voor de eerstvolgende bijeenkomst is nog niet bekend.

Aanmelden

U meldt zich aan voor de online informatiebijeenkomst AKV-toets door een mail te sturen naar cbgv@minvws.nl. Vermeld hierin uw voor- en achternaam, beroep en uw e-mailadres.

Locatie: online

De bijeenkomsten worden i.v.m. corona op dit moment online georganiseerd. Na uw aanmelding ontvangt u een bevestiging met informatie en instructie voor deelname.

Informatiebijeenkomsten BI-toets

Voor de BI-toetsen worden per beroep informatiebijeenkomsten gehouden. In de brief die u van ons ontvangt, vindt u informatie over de bijeenkomst voor uw beroep.

Aanmelden

U meldt zich aan voor de online informatiebijeenkomst BI-toets verpleegkundigen door een mail te sturen naar cbgv@minvws.nl. Vermeld hierin uw voor- en achternaam, beroep en uw e-mailadres.

Locatie: online

De bijeenkomsten worden i.v.m. corona op dit moment online georganiseerd. Na uw aanmelding ontvangt u een bevestiging met informatie en instructie voor deelname.

Spreekuren

Tijdens een afspraak van een half uur kunt u vragen stellen over uw aanvraag of de aan te leveren documenten aan een medewerker van Erkenning Buitenlands Diploma. Het is ook mogelijk uw documenten te laten bekijken. De afspraak kan zowel bij ons in Den Haag als online plaatsvinden.

Tijdens de afspraak wordt Nederlands of Engels gesproken. Spreekt u beide talen niet, dan raden wij u aan een tolk mee te nemen.

Voor wie?

Het spreekuur is voor zorgverleners die een Verklaring van Vakbekwaamheid of een Erkenning van Beroepskwalificaties willen gaan aanvragen en bezig zijn met de voorbereiding van de aanvraag. Heeft u al een aanvraag ingediend en heeft u vragen over deze lopende aanvraag? Neem dan contact op met onze informatielijn.  

Wanneer?

De afspraak duurt een half uur. Bij het aanmelden geeft u twee of drie opties van de onderstaande data door. U krijgt uiterlijk een week van te voren de definitieve datum en het tijdstip per e-mail. Zijn de onderstaande data voor u niet mogelijk? Er worden regelmatig nieuwe data gepland. Deze worden dan in het onderstaande overzicht geplaatst. 

Data en tijdstippen spreekuren

Datum Tijdstip
Di 21 juni Tussen 10:00-13:00
Do 23 juni Tussen 10:00-13:00
Wo 29 juni Tussen 10:00-13:00
Vrij 1 juli Tussen 10:00-13:00
Di 5 juli Tussen 10:00-13:00
Do 7 juli Tussen 10:00-13:00
Wo 13 juli Tussen 10:00-13:00
Vrij 15 juli Tussen 10:00-13:00
Di 6 Sept Tussen 10:00-13:00
Do 8 Sept Tussen 10:00-13:00
Wo 14 Sept Tussen 10:00-13:00
Vrij 16 Sept Tussen 10:00-13:00

Vanaf 18 juli t/m 2 september zijn er geen spreekuren i.v.m. de vakantieperiode.

Waar: online of op locatie

Het spreekuur kan zowel digitaal als op locatie plaatsvinden. U geeft uw keuze door bij het aanmelden.

Online

In de bevestigingsmail ontvangt u informatie en instructie voor deelname.

Op locatie

Het adres voor het spreekuur op locatie is:

De Hoftoren
Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag

I.v.m. met het aanmelden bij de receptie raden wij u aan een kwartier voor de afspraak aanwezig te zijn. 

Aanmelden

Stuur een e-mail met daarin:

  • Uw naam;
  • Uw telefoonnummer;
  • Uw beroep;
  • Land van diplomering;
  • De twee of drie data van uw keuze;
  • Of u de afspraak online of op locatie wilt;
  • Of u een tolk meeneemt en zo ja, de naam van de tolk;
  • Eventueel globaal uw vragen.

Uw aanvraag direct indienen?

Heeft u een afspraak op onze locatie en is uw aanvraag al compleet, dan kunt u eventueel ook direct uw aanvraag bij ons achter laten. Neem in dat geval het volledig ingevulde aanvraagformulier met alle verplichte documenten mee.

Is uw aanvraag nog niet volledig? Dan adviseren wij u tijdens de afspraak over de ontbrekende informatie of documenten. U stuurt de aanvraag dan op een later moment op.