Bijeenkomsten, spreekuren en consulenten

Wij vinden het belangrijk dat u weet wat u kunt verwachten in de procedures en bij het afleggen van de toets(en). Wij organiseren daarom informatiebijeenkomsten. Ook kunt u een persoonlijke afspraak plannen tijdens een van de spreekuren. Doet er zich tijdens het aanvraagproces of daarna een situatie voor waar u zelf niet uit komt, dan is het ook mogelijk een afspraak te maken met een van onze erkenningsconsulenten.

Algemene informatiebijeenkomst

Tijdens deze bijeenkomst gaan we in op het verloop van de procedure Erkenning van beroepskwalificaties en de procedure Verklaring van vakbekwaamheid. Ook gaan we in op de documenten die u moet aanleveren. Uiteraard is het mogelijk om vragen te stellen.

Wanneer?

  • 6 september 2022 van 14:00-16:00 uur
  • 3 november 2022 van 14:00-16:00 uur

Voor wie?

Deze algemene bijeenkomst is voor (aankomend) aanvragers van een Verklaring van Vakbekwaamheid of een Erkenning van beroepskwalificaties.

Bent u een (aankomend) aanvrager van een Automatische erkenning, dan kunt u zich aanmelden voor de informatiebijeenkomst voor deze procedure.

Locatie

De bijeenkomst is in Den Haag. De adresgegevens van de locatie ontvangt u in de bevestiging. Het is ook mogelijk de bijeenkomst online te volgen. Voor online ontvangt u een mail met een link enkele dagen voor de bijeenkomst.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via de mail.

Spreekuren

Tijdens een afspraak van een half uur kunt u vragen stellen over uw aanvraag of de aan te leveren documenten aan een medewerker van Erkenning Buitenlands Diploma. Het is ook mogelijk uw documenten te laten bekijken. De afspraak kan zowel bij ons in Den Haag als online plaatsvinden.

Tijdens de afspraak wordt Nederlands of Engels gesproken. Spreekt u beide talen niet, dan raden wij u aan een tolk mee te nemen.

Voor wie?

Het spreekuur is voor zorgverleners die een Verklaring van Vakbekwaamheid of een Erkenning van Beroepskwalificaties willen gaan aanvragen en bezig zijn met de voorbereiding van de aanvraag. Heeft u al een aanvraag ingediend en heeft u vragen over deze lopende aanvraag? Neem dan contact op met onze informatielijn.  

Wanneer?

De afspraak duurt een half uur. Bij het aanmelden geeft u twee of drie opties van de onderstaande data door. U krijgt uiterlijk een week van te voren de definitieve datum en het tijdstip per e-mail.

Data en tijdstippen spreekuren

Datum Tijdstip
Wo 13 juli Tussen 10:00-13:00
Vrij 15 juli Tussen 10:00-13:00
Di 6 Sept Tussen 10:00-13:00
Do 8 Sept Tussen 10:00-13:00
Wo 14 Sept Tussen 10:00-13:00
Vrij 16 Sept Tussen 10:00-13:00

Vanaf 18 juli t/m 2 september zijn er geen spreekuren i.v.m. de vakantieperiode. 

Waar: online of op locatie

Het spreekuur kan zowel digitaal als op locatie plaatsvinden. U geeft uw keuze door bij het aanmelden.

Online

In de bevestigingsmail ontvangt u informatie en instructie voor deelname.

Op locatie

Het adres voor het spreekuur op locatie is:

De Hoftoren
Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag

I.v.m. met het aanmelden bij de receptie raden wij u aan een kwartier voor de afspraak aanwezig te zijn. 

Aanmelden

Stuur een e-mail met daarin:

  • Uw naam;
  • Uw telefoonnummer;
  • Uw beroep;
  • Land van diplomering;
  • De twee of drie data van uw keuze;
  • Of u de afspraak online of op locatie wilt;
  • Of u een tolk meeneemt en zo ja, de naam van de tolk;
  • Eventueel globaal uw vragen.

Uw aanvraag direct indienen?

Heeft u een afspraak op onze locatie en is uw aanvraag al compleet, dan kunt u eventueel ook direct uw aanvraag bij ons achter laten. Neem in dat geval het volledig ingevulde aanvraagformulier met alle verplichte documenten mee.

Is uw aanvraag nog niet volledig? Dan adviseren wij u tijdens de afspraak over de ontbrekende informatie of documenten. U stuurt de aanvraag dan op een later moment op.

Afspraak erkenningsconsulent

Tijdens of na de erkenningsprocedure bij het CIBG kan het zijn dat het anders loopt dan u had verwacht of dat u even niet meer weet wat u moet doen of wat er van u verwacht wordt. In dat geval kunt u contact opnemen met een van onze erkenningsconsulenten. Zij luisteren naar uw probleem en gaan proberen samen met u een oplossing te vinden.

U kunt hen bereiken via de mail:

Maartje van Vliet: m.v.vliet@minvws.nl

Avishka Kapoerchan-Niddha: ma.kapoerchan@minvws.nl

Belangrijk om te weten: onze consultenten hebben in geen enkele situatie invloed op de adviezen van de CBGV (dit is een onafhankelijke commissie), op de inhoud van de toetsen of de toetsuitslagen.