Kosten en doorlooptijd

Hoe lang de totale procedure duurt tot uw diploma is erkend, hangt af van een aantal factoren. Zo kan bijvoorbeeld het opvragen van benodigde documenten in het buitenland bij de één meer tijd in beslag nemen dan bij de ander. De aanvraag voor de erkenning is kosteloos. Aan het laten waarmerken, vertalen of opvragen van vereiste documenten zijn vaak wel kosten verbonden. Vraagt u na erkenning van uw diploma een BIG-registratie aan, dan zijn hier ook kosten aan verbonden.

Factoren die het totale proces beïnvloeden

Aanvullende opleidingen of stages

Het is mogelijk dat uw aanvraag voor erkenning beroepskwalificaties niet of niet direct wordt goedgekeurd. Bijvoorbeeld omdat er een aanvullende opleiding of stage nodig is. Een aanvullende opleiding duurt soms meerdere jaren.

Opvragen documenten in het buitenland

Soms kan het lang duren voordat u de vereiste documenten (bewijsstukken), die u bij een buitenlandse instantie heeft opgevraagd, ontvangt. Dit kan er voor zorgen dat het totale proces voor u langer duurt. Voorkom onnodige tijdverlies door eerst uw vereiste documenten compleet te hebben en dan pas een aanvraag te doen.

Ontbrekende documenten of informatie

Missen er documenten bij uw aanvraag of is er aanvullende informatie nodig, dan ontvangt u van ons een verzoek om deze alsnog aan te leveren. De behandeling van uw aanvraag kan hierdoor langer duren.

Doorlooptijd afhandeling aanvraag

Hoe lang het in totaal precies duurt totdat uw diploma erkend is, kan dus per persoon en per situatie verschillen. De beoordeling en afhandeling van de aanvraag door ons mag echter maximaal 12 weken duren. Deze doorlooptijd start zodra wij uw volledige aanvraag hebben ontvangen. Een volledige aanvraag bestaat uit een ondertekend aanvraagformulier met de juiste vereiste bijlagen en documenten. Hebben wij nog niet alle benodigde documenten van u ontvangen, dan stopt de wettelijke afhandeltermijn. Deze loopt weer verder wanneer wij van u de ontbrekende documenten hebben ontvangen. Wij kunnen de doorlooptijd eventueel met 1 maand verlengen als dit nodig is. Als dit voor uw aanvraag geldt, krijgt u hiervan bericht.

Kosten

Aan de aanvraag van Erkenning van beroepskwalificaties en de beoordeling door de commissie zijn geen kosten verbonden.

Aan het laten waarmerken, vertalen of opvragen van vereiste documenten zijn vaak wel kosten verbonden. Deze kosten kunnen verschillen per land en per situatie. Ook een eventuele noodzakelijke aanvullende opleiding brengt extra kosten met zich mee

Mogelijke andere kosten (na de erkenning)

Aanvraag BIG-registratie

Voor bepaalde beroepen is BIG-registratie verplicht als u in Nederland in uw beroep aan het werk wilt en de beroepstitel wilt gebruiken. Na het ontvangen van een Erkenning van uw beroepskwalificaties is het aanvragen van BIG-registratie mogelijk. De kosten van een BIG-registratie zijn € 85,-. Voor uw BIG-registratie moet u ook bewijzen dat er geen sprake is van buitenlandse bevoegdheidsbeperkingen of strafrechtelijke veroordelingen. Voor het verkrijgen van deze bewijzen wordt vaak een vergoeding gevraagd. Deze vergoedingen verschillen per land.

Bewijs Nederlandse taalvaardigheid

Daarnaast moet u bij een aanvraag voor BIG-registratie een bewijs van Nederlandse taalvaardigheid aanleveren. Moet u hiervoor een cursus of opleiding Nederlands doen en/of een toets afleggen, dan zijn hier kosten aan verbonden. Deze kosten verschillen per aanbieder.