Tijdelijk werken met een diploma van buiten Europa

Tijdelijk werken in Nederland met een diploma van buiten Europa (de EER of Zwitserland) in een beroep waarvoor BIG-registratie vereist is, is maar beperkt mogelijk. Het is mogelijk voor Artsen uit Suriname als zij een deel van hun specialisatie in Nederland willen volgen. Hiervoor kan de aanvraag 'In het belang van Suriname' gedaan worden. Het is ook mogelijk als er zeer specialistische expertise nodig is die in Nederland of in andere Europese landen niet of onvoldoende aanwezig is. Hiervoor kan de aanvraag 'In het belang van de Nederlandse volksgezondheid' gedaan worden. 

Aanvraag In het belang van Suriname

Voor wie?

Deze mantelovereenkomst geldt voor zorgverleners met een Surinaamse nationaliteit, Surinaams artsdiploma of een in Suriname erkend artsendiploma uit Cuba.

Hoe lang?

Over het algemeen kunt u een deel, maar maximaal de helft van de totale duur van de specialisatie in Nederland volgen. Bij sommige specialisaties is dit anders. U wordt voor de duur van de gedeeltelijke specialisatie tijdelijk (geclausuleerd) ingeschreven in het BIG-register. Na voltooiing van de specialisatie kan deze geclausuleerde registratie niet worden omgezet in een normale (ongeclausuleerde) registratie.

De specialistenopleidingen kunnen worden gevolgd in een opleidingsinstelling, meestal ziekenhuizen in alle delen van Nederland. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan het AMC Amsterdam, Erasmus MC Rotterdam, het UMC Groningen of het Groene Hart Ziekenhuis. De opleidingsplek in Nederland wordt meestal gevonden door de opleider of betreffende vakgroep in Suriname.

Verblijfsvergunning

U heeft in Nederland een verblijfsvergunning nodig om in de opleidingsinstelling te mogen werken. Wij raden u aan om de verblijfsvergunning tijdig aan te vragen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). U heeft een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) of een verblijfsvergunning als kennismigrant nodig. Op de website van de IND kunt u meer informatie vinden. 

Aanvragen

U kunt een tijdelijke BIG-registratie 'In het belang van Suriname' aanvragen door het aanvraagformulier in te vullen, te ondertekenen en op te sturen met alle vereiste documenten. 

Verlenging

Soms kan het door omstandigheden gebeuren dat de periode van tijdelijke inschrijving niet voldoende is. U kunt hierbij denken aan persoonlijke omstandigheden, het niet voldoen aan de opleidingseisen vanuit Nederland en Suriname of het willen volgen van verdiepingsstages. In dergelijke gevallen is het mogelijk om een verlenging van de tijdelijke inschrijving aan te vragen. Hiervoor is wel een nieuwe aanvraag nodig. Deze aanvraag moet u ruim voor het verlopen van de tijdelijke inschrijving indienen. U gebruikt hetzelfde formulier als hierboven.

Opleidingsregister

Inschrijving in het opleidingsregister van de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) kan alleen met een ongeclausuleerde BIG-registratie voor artsen. Surinaamse artsen die op basis van de mantelovereenkomst een deel van de specialistenopleiding in Nederland volgen, komen dan ook niet in aanmerking voor inschrijving in het opleidingsregister van de RGS. De RGS heeft geen bemoeienis bij de opleidingsschema’s en geeft na afronding van de gedeeltelijke specialistenopleiding geen Nederlands specialistendiploma af.

Aanvraag In het belang van de Nederlandse volksgezondheid

Wanneer er voor een specifieke deskundigheid geen zorgverlener te vinden is binnen de EER en Zwitserland die dit werk op korte termijn kan verrichten, kan er gezocht worden buiten de grenzen van de EER en Zwitserland. Wordt daar een gekwalificeerde zorgverlener gevonden, dan moet er een aanvraag 'In het belang van de Nederlandse volksgezondheid' ingediend worden. Deze aanvraag wordt ingediend door de betrokken zorginstelling.

Alleen bij zeer specialistische expertise

Het gaat altijd om een zeer specialistische expertise die niet of onvoldoende aanwezig is in Nederland of in andere EER landen. Het uitgangspunt is dat de Nederlandse volksgezondheid wordt gediend met de aanwezigheid van de betreffende zorgverlener. 

Het gaat altijd om een tijdelijke inschrijving voor de periode van maximaal 1 jaar. De werkzaamheden van de zorgverlener vallen geheel onder de verantwoordelijkheid van de betrokken instelling. De zorginstelling moet aangeven dat er een nijpende situatie is. Het is in deze gevallen verstandig vóór het indienen van een aanvraag contact met ons op te nemen. Mogelijk sluit een ander type aanvraag beter aan.

Verblijfsvergunning noodzakelijk

Zorgverleners uit het buitenland hebben in Nederland een verblijfsvergunning nodig om te mogen werken. Wij raden u aan om de verblijfsvergunning tijdig aan te vragen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). U heeft bijvoorbeeld een verblijfsvergunning als kennismigrant nodig. Op de website van de IND kunt u meer informatie vinden. 

Aanvragen

U kunt een tijdelijke BIG-registratie 'In het belang van de Nederlands volkgezondheid' aanvragen door het aanvraagformulier in te vullen, te ondertekenen en op te sturen samen met alle vereiste documenten. 

Procedure na ontvangst documenten

  • Nadat alle gevraagde documenten zijn ontvangen, wordt beoordeeld of ze voldoen aan de gestelde eisen. Is dit niet het geval, dan krijgt u zes weken de tijd om uw aanvraag te completeren of vervangende documenten aan te leveren.
  • Worden de aangeleverde documenten goedgekeurd, dan ontvangt u een positief besluit voor een tijdelijke Verklaring van vakbekwaamheid.
  • Uw aanvraag wordt vervolgens doorgestuurd voor de daadwerkelijke tijdelijke inschrijving in het BIG-register.
  • U krijgt het verzoek om €85,- te betalen. Dit zijn de wettelijke kosten voor een inschrijving in het BIG-register.   
  • Na ontvangst van de betaling wordt de afhandeling van uw aanvraag vervolgt.
  • U ontvangt het positieve besluit voor uw tijdelijke (geclausuleerde) BIG-registratie binnen twee weken.
  • Na onvangst van dit laatste besluit mag u daadwerkelijk beginnen met werken.
  • Na het aflopen van uw tijdelijke inschrijving wordt uw BIG-registratie beëindigd.