Kosten en doorlooptijd

Hoe lang de totale procedure duurt tot uw diploma erkend is en u geregistreerd bent, hangt af van een aantal factoren. De totale procedure bestaat uit de tijd die uw eigen voorbereiding in beslag neemt en de beoordeling en behandeling van uw aanvraag door het BIG-register. De aanvraag van een automatische erkenning met BIG-registratie kost € 85. Ook aan het laten waarmerken, vertalen of opvragen van vereiste documenten zijn vaak kosten verbonden. Deze kosten kunnen verschillen per land en per situatie.

STAP 4 - Betaal 120x120

Betalen

Aan het einde van uw aanvraag kunt u direct betalen met DigiD. U kunt het bedrag ook achteraf zelf overmaken. Er kunnen mogelijk nog andere kosten zijn.

Doorlooptijd

De beoordeling van uw aanvraag kan maximaal drie maanden duren. Levert u direct alle vereiste en geldige stukken aan, dan gaat de beoordeling en afhandeling vaak sneller. Bereid uw aanvraag daarom goed voor.

Factoren die het totale proces kunnen verlengen:
 

Opvragen documenten in het buitenland

Soms kan het lang duren voordat u de vereiste documenten (bewijsstukken) ontvangt, die u bij een buitenlandse instantie heeft opgevraagd. Dit kan er voor zorgen dat het totale proces voor u langer duurt. Voorkom onnodige herinneringen en eventuele extra kosten door eerst uw stukken compleet te hebben en dan pas een aanvraag te doen.

Ontbrekende documenten of informatie

Missen er documenten bij uw aanvraag of is er aanvullende of nog ontbrekende informatie nodig, dan ontvangt u van ons een verzoek om dit alsnog aan te leveren. De behandeling van uw aanvraag kan hierdoor langer duren.

Periode in het jaar

In de maanden juli t/m augustus zijn er veel zorgverleners die een registratieaanvraag doen. Hierdoor kan de beoordeling en de afhandeling in deze maanden iets langer duren.

Wettelijke afhandeltermijn

In de wet is vastgelegd dat de behandeling van een aanvraag voor rechtstreekse inschrijving in het BIG-register 3 maanden mag duren. De doorlooptijd start zodra wij uw volledige aanvraag hebben ontvangen. Een volledige aanvraag bestaat uit een ondertekend aanvraagformulier met de juiste bijlagen en uw betaling. Hebben wij nog niet alle benodigde documenten van u ontvangen? Dan stopt de wettelijke afhandeltermijn. Dit loopt weer verder wanneer wij van u de ontbrekende documenten hebben ontvangen.

Kosten

De kosten voor een aanvraag automatische erkenning met directe BIG-registratie zijn € 85. Dit bedrag is wettelijk bepaald. Wordt uw aanvraag afgewezen, dan betalen wij de behandelingskosten niet terug.

Ook aan het laten waarmerken, vertalen of opvragen van vereiste documenten zijn vaak kosten verbonden. Deze kosten kunnen verschillen per land en per situatie.

Mogelijke extra kosten

U moet aantonen dat er geen buitenlandse bevoegdheidsbeperkingen of strafrechtelijke veroordelingen tegen u van kracht zijn. Voor het verkrijgen van deze bewijzen (CCPS en CGC) wordt vaak een vergoeding gevraagd. Deze verschillen per land.

Daarnaast moet u bij uw aanvraag een bewijs van Nederlandse taalvaardigheid aanleveren. Moet u hiervoor een cursus of opleiding Nederlands doen en/of een toets afleggen, dan zijn hier kosten aan verbonden. Deze kosten verschillen per aanbieder.

Vervolg de procedure met behulp van stappenplan

U heeft op deze pagina meer kunnen lezen over de doorlooptijd en het betalen van (extra) kosten voor het laten erkennen en registreren van uw diploma. Bekijk ook de volgende stap(pen) binnen de aanvraagprocedure van Automatische erkenning met BIG-registratie: