Beoordelingskader algemeen

Iedere BIG-geregistreerde zorgverlener moet zich iedere 5 jaar herregistreren. Het beoordelingskader helpt u bij uw aanvraag voor herregistratie.

Wat vindt u allemaal in het beoordelingskader?

  • In hoofdstuk 4 staat of en hoeveel uren u mee mag tellen van momenten dat u niet aan het werk bent. Bijvoorbeeld bij ziekte en (zwangerschaps)verlof. Maar ook hoeveel uren een zelfstandig gevestigde mee mag tellen voor scholing, waarneming en bedrijfsvoering. Per beroep is aangegeven welke werkzaamheden worden gerekend tot het deskundigheidsgebied. Handige rekenvoorbeelden vindt u ook in hoofdstuk 4.
  • In hoofdstuk 3 staat uitleg over het begrip individuele gezondheidszorg en het deskundigheidsgebied. Hier vindt u bijvoorbeeld informatie hoe uren meetellen voor leidinggevende- en andere managementtaken, onderzoekswerkzaamheden en preventieve zorg.
  • Heeft u in het buitenland gewerkt? U vindt meer informatie in hoofdstuk 3.

Beroepsspecifiek deel

Naast het algemene deel heeft ieder beroep ook een beroepsspecifiek deel. Daarin staan voorbeelden van werkzaamheden. Ook wordt het deskundigheidsgebied van het beroep verder uitgelegd.

Bekijk de beoordelingskaders per beroep: