Beoordelingskader orthopedagoog-generalist

Pas wanneer het besluit periodieke registratie is aangepast, zal herregistratie ook voor de orthopedagoog-generalist gelden. In het beoordelingskader kunt u alvast lezen aan welke eisen u moet voldoen op het moment dat u herregistratie moet aanvragen.

Wat vindt u allemaal in het beoordelingskader?

In het document vindt u onder andere:

  • Uitleg over het begrip individuele gezondheidszorg en het deskundigheidsgebied (hoofdstuk 3). Informatie over hoe uren meetellen als u leiding geeft, onderzoek doet of preventieve zorgtaken heeft.
  • Welke uren meetellen wanneer u niet aan het werk bent (hoofdstuk 4). Bijvoorbeeld bij ziekte of (zwangerschaps)verlof. Maar ook hoeveel uren u als zelfstandige mag meetellen voor scholing, waarneming en bedrijfsvoering. U vindt in dit hoofdstuk ook handige rekenvoorbeelden.
  • Wat het betekent voor uw registratie als u in het buitenland heeft gewerkt (hoofdstuk 3).