Bewijs van inschrijving - uittreksel

Zodra u ingeschreven bent in het BIG-register, krijgt u een besluit en uw BIG-nummer. Dit is uw bewijs van inschrijving. Het komt echter ook voor dat een werkgever of een andere instantie vraagt om een recenter bewijs van inschrijving in het BIG-register. Een instantie kan altijd eenvoudig uw actuele registratie online opzoeken in het BIG register, maar u kunt ook een uittreksel BIG-register (summary) opvragen en direct downloaden. Dit is een digitaal gewaarmerkt document dat u kunt mailen naar de vragende instantie. Het uittreksel is altijd in het Nederlands en Engels opgesteld.

Uittreksel aanvragen

  • Log in op ‘Mijn BIG-register’ met uw DigiD of BIG-login
  • Ga naar het tabblad ‘Verklaring aanvragen’
  • Kies hier voor ‘Uittreksel BIG-register’
  • Doorloop de aanvraag
  • Na afronding is het uittreksel direct downloadbaar. Ook vindt u het uittreksel onder ‘Mijn dossier’
    Het uittreksel is opgesteld in het Nederlands en in het Engels.

Let op! Het is een digitaal gewaarmerkt document. Het document verliest zijn waarmerk als u het uitprint.


Aantekening tuchtmaatregel?

Staat er een tuchtmaatregel aangetekend bij uw registratie, dan is het niet mogelijk het uittreksel online via ‘Mijn BIG-register’ aan te vragen. Er verschijnt dan een foutmelding bij het online indienen van de aanvraag. U vraagt in deze situatie het uittreksel aan via een apart aanvraagformulier (invulbare PDF). U kunt dit formulier opvragen bij ons klantcontactcentrum.

Gaat u werken in het buitenland?

Een uittreksel is in veel landen niet geschikt voor de registratieprocedure bij een buitenlands bevoegde autoriteit. In de meeste gevallen heeft u dan een Certificate of Current Professional Status (CCPS) nodig. Een CCPS is een verklaring over uw bevoegdheid en (voormalige) registratie. Lees verder over werken in het buitenland en de benodigde verklaringen. Vraagt een buitenlandse werkgever om een bewijs van (voormalige) inschrijving, dan is het uittreksel wel bruikbaar.

Zelf uw registratie bekijken

U kunt uw inschrijving in het BIG-register online inzien in ‘Mijn BIG-register’. Log in met DigiD of BIG-login. Iedereen kan eenvoudig uw registratie opzoeken in het BIG register.

Controleren echtheidscertificaat uittreksel

Het uittreksel is een officieel document voorzien van een digitaal echtheidscertificaat dat bewijst dat het document origineel is en door het BIG-register is afgeven. Heeft u een uittreksel ontvangen, dan kunt u het echtheidscertificaat controleren. Soms moet u eerst een aantal stappen doorlopen om het juiste kenmerk te zien. Lees meer over het controleren van het digitale echtheidscertificaat.