Werken in het buitenland

Uw BIG-registratie geldt alleen in Nederland. Wilt u in een ander land werken? Dan gelden er andere regels. U kunt de regels en voorwaarden opvragen bij de registerorganisatie van het land waar u wilt werken. Bij het BIG-register kunt u verklaringen aanvragen over uw registratie, zoals een CCPS. Soms is er ook nog legalisatie van de verklaring door het ministerie van Buitenlandse Zaken nodig. 

Laatst bijgewerkt op 7 oktober 2021

Verklaringen BIG-register voor het buitenland

Er zijn verschillende soorten verklaringen. Hieronder beschrijven we de meestgevraagde, zoals het CCPS en het Certificate of non-registration. Het BIG-register beoordeelt voor welke verklaring u in aanmerking komt.

Certificate of Current Professional Status (CCPS)

Een Certificate of Current Professional Status (CCPS) is een verklaring over uw bevoegdheid en (voormalige) registratie. Dit certificaat heeft u nodig als u wilt werken in het buitenland. Een CCPS is altijd in het Engels. De CCPS wordt naar uw huisadres of correspondentieadres gestuurd. Afhankelijk van uw situatie wordt er een conformiteitverklaring of een artikel 11 verklaring toegevoegd aan de CCPS. U kunt deze verklaring niet los aanvragen. 

Een CCPS is alleen bedoeld voor de bevoegde autoriteit van het land waar u aan het werk gaat. Op deze website vindt u een overzicht van de bij ons bekende. Vraagt u een verklaring over uw BIG-registratie aan voor een niet bevoegde autoriteit (bij voorbeeld voor een werkgever), dan ontvangt u een Uittreksel BIG-registratie (summary). Dit uittreksel ontvangt u zowel in het Nederlands als in het Engels. 

Aanvragen CCPS

U Logt in met DigiD of met uw BIG-login en kies in uw digitale dossier voor 'aanvragen verklaring'. 

Toelichting conformiteitverklaring of artikel 11-verklaring

In een conformiteitverklaring staat vermeld dat uw opleiding voldoet aan de minimumopleidingseisen (van de Europese richtlijn) en dat de opleidingstitel gelijk staat aan de opleidingstitel zoals vermeld in bijlage V van de Richtlijn 2005/36/EG.

Een conformiteitverklaring kunt u niet apart aanvragen. Afhankelijk van uw situatie wordt deze toegevoegd aan de CCPS. U komt in aanmerking voor een conformiteitverklaring wanneer:

  • u arts, tandarts, apotheker, verloskundige of verpleegkundige bent en;
  • u BIG-geregistreerd bent op basis van een Nederlands diploma en;
  • u een verklaring (CCPS) aanvraagt voor een buitenlandse bevoegde autoriteit binnen de EER of Zwitserland.

Conformiteitverklaring verpleegkundigen

Verpleegkundigen krijgen deze verklaring alleen onder bepaalde voorwaarden. Dit hangt o.a. samen met de datum van het behalen van de opleidingstitel. Het BIG-register kan op basis van uw registratie en uw aanvraag beoordelen of u aan de voorwaarde voldoet.

Overige beroepen: artikel 11-verklaring

Bachelor medisch hulpverleners, fysiotherapeuten, geregistreerd-mondhygiënisten, GZ-psychologen, klinisch technologen, orthopedagoog-generalisten, physician assistants en psychotherapeuten met een Nederlands diploma komen niet in aanmerking voor een confomiteitverklaring, maar wel voor een artikel 11-verklaring. Deze verklaring vermeldt welk beroepskwalificatieniveau u heeft. U hoeft deze verklaring niet apart aan te vragen. Deze verklaring wordt standaard toegevoegd aan het CCPS als u een verklaring aanvraagt voor een buitenlands bevoegde autoriteit binnen de EER of Zwitserland.

Niet BIG-geregistreerd: Certificate of non-registration

Heeft u een verklaring nodig dat u niet BIG-geregistreerd bent, dan kunt u een Certificate of non-registration aanvragen. Het Certificate of non-registration verklaart dat u niet bent ingeschreven in het BIG-register en dat ook nooit bent geweest.

Deze verklaring wordt alleen afgeven voor beroepen die recht geven op inschrijving in het BIG-register. De zogenoemde artikel 3 en 36a beroepen. Heeft uw een diploma voor een van de andere beschermde beroepen, dan is het mogelijk een AC-verklaring aan te vragen bij S-BB (voor MBO beroepen) en Nuffic (voor HBO en WO-beroepen).

Aanvragen Certificate of non-registration

U vraagt deze verklaring aan via het Aanvraagformulier Certificate of non-registration. U kunt de aanvraag per e-mail of per post indienen.

  • Per e-mail: print het ingevulde formulier en onderteken deze. Maak een scan van het ondertekende formulier en mail deze samen met een kopie van uw identiteitsbewijs en een digitaal uittreksel van uw diploma uit Mijn diploma’s van DUO naar certificates@bigregister.nl.
  • Per post: print het ingevulde formulier uit onderteken het en stuur het samen met een  origineel gewaarmerkte kopie van uw diploma en een kopie van een geldig identiteitsbewijs op naar het BIG-register in Heerlen

Stuur geen uitgeprinte versie van het digitaal uittreksel uit Mijn diploma’s per post. Een printversie is ongeldig.

Legalisatie verklaringen

Vaak moet het ministerie van Buitenlandse Zaken de handtekening onder de verklaring legaliseren. Vraag vooraf bij de ambassade of het consulaat of legalisatie nodig is.

Nationale contactpunten EU

Binnen de EU zijn er Nationale Contactpunten. Een Nationaal Contactpunt geeft informatie over de procedures in de lidstaten van de EU. Voor niet-EU-landen kunt u terecht bij de ambassade of het consulaat van het land.

Werken met een Europese Beroepskaart (EBK)

Bent u apotheker, fysiotherapeut of verpleegkundige in Nederland? En wilt u in een lidstaat van de EU gaan werken? Dan kunt u een Europese Beroepskaart (EBK) aanvragen op de website van Europa.

Het kan zijn dat u zich moet registeren in het EU-land waar u gaat werken. Informeer hiernaar bij de instantie van het land zelf. Zie ook de lijst Bevoegde autoriteiten.

Heeft u gevonden wat u zocht?